[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#428439: [l10n] Updated Czech translation of myphpmoney debconf messagesPackage: myphpmoney
Severity: wishlist
Tags: l10n, patch

Hi,

in attachement there is updated Czech (cs.po) translation of
myphpmoney debconf messages. Please include it with the package.

Thanks
-- 
Miroslav Kure
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: myphpmoney\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: h_p_f_n@yahoo.com.br\n"
"POT-Creation-Date: 2007-06-08 13:06-0300\n"
"PO-Revision-Date: 2007-06-11 19:51+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Do you want to configure MyPhpMoney now?"
msgstr "Chcete nyní nastavit MyPhpMoney?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"MyPhpMoney needs to be configured before its use, i.e. the MySQL database "
"should be created and the Apache Web Server should be configured."
msgstr ""
"MyPhpMoney se musí před použitím nastavit, tj. musíte vytvořit MySQL "
"databázi a příslušně nastavit webový server Apache."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"For that you will need the username and the password of your MySQL database "
"administrator."
msgstr ""
"Pro to budete potřebovat uživatelské jméno a heslo vašeho správce MySQL "
"databáze."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"If you want to configure it later, you should run 'dpkg-reconfigure "
"myphpmoney'."
msgstr ""
"Chcete-li nastavení provést později, můžete tak učinit příkazem 'dpkg-"
"reconfigure myphpmoney'."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Tell which Web Server you want to use for MyPhpMoney:"
msgstr "Webový server, který chcete používat s MyPhpMoney:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "MyPhpMoney currently only supports Apache type Web Servers."
msgstr "MyPhpMoney momentálně podporuje pouze webové servery typu Apache."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "The hostname where your database is running:"
msgstr "Jméno počítače, na kterém běží vaše databáze:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If your database is on another machine besides the one that MyPhpMoney is "
"running on then you need to change this value to the fully qualified domain "
"name for that system. If you wish to access it locally, simply use "
"\"localhost\" here."
msgstr ""
"Jestliže se vaše databáze nachází na jiném počítači, než na kterém běží "
"MyPhpMoney, pak budete muset změnit tuto hodnotu na plně kvalifikované "
"doménové jméno daného systému. Pokud si přejete k databázi přistupovat "
"lokálně, jednoduše zde použijte \"localhost\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "The name do you want for your MyPhpMoney database:"
msgstr "Jméno pro vaši databázi MyPhpMoney:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "This is where all the MyPhpMoney data will be stored."
msgstr "Toto je místo, kde se uchovávají všechna data MyPhpMoney."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "MySQL database username:"
msgstr "Uživatelské jméno v databázi MySQL:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"What username will access the MySQL database for MyPhpMoney? This user will "
"be created if it doesn't already exist. Note that your database manager "
"must be configured to allow password authentication or MyPhpMoney will not "
"work."
msgstr ""
"Pod jakým uživatelským jménem bude MyPhpMoney přistupovat do databáze MySQL? "
"Pokud ještě neexistuje, bude zadaný uživatel vytvořen. Nutno poznamenat, že "
"váš databázový server musí být nastaven pro autentizaci hesly, jinak nebude "
"MyPhpMoney pracovat."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "The password you wish to use for the database user:"
msgstr "Heslo, které chcete použít pro databázového uživatele:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Enter a password for the database user (leave blank for no password). This "
"is the password that will be used along with the database user name you have "
"already supplied to connect to the database."
msgstr ""
"Zadejte heslo pro databázového uživatele (pro žádné heslo ponechte prázdné). "
"Toto heslo se použije spolu se jménem databázového uživatele (již jste jej "
"zadali) pro připojení do databáze."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "The username of your MySQL database administrator:"
msgstr "Uživatelské jméno vašeho správce databáze MySQL:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"This is the database admin username used to create MyPhpMoney database and "
"user. For MySQL databases, this is usually \"root\"."
msgstr ""
"Toto je uživatelské jméno správce databáze, které se použije pro vytvoření "
"databáze a uživatele. Pro databázi MySQL to je obvykle \"root\"."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "The admin database password:"
msgstr "Heslo správce databáze:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Enter the password for your database admin user to access the database."
msgstr ""
"Zadejte heslo správce databáze, které se použije pro přístup k databázi."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Error: failed to set up MyPhpMoney database properly !"
msgstr "Chyba: neúspěch při nastavování databáze MyPhpMoney!"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"MyPhpMoney installation program failed to set up a database properly for its "
"needs. Please make sure all of parameters you supplied are correct and that "
"your database manager is running. Install MyPhpMoney again to make it "
"working."
msgstr ""
"Instalačnímu programu MyPhpMoney se nepodařilo korektně nastavit databázi. "
"Zkontrolujte prosím všechny zadané parametry zda jsou správné a zda běží váš "
"databázový server. Poté MyPhpMoney nainstalujte znovu, jinak nebude fungovat."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "MyPhpMoney is now installed"
msgstr "MyPhpMoney je nyní nainstalován"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"MyPhpMoney setup was successfully completed. You can now test MyPhpMoney by "
"using your favourite browser to visit ${site}. Please read /usr/share/doc/"
"myphpmoney/README.Debian for more details."
msgstr ""
"Nastavení MyPhpMoney bylo úspěšně dokončeno. Nyní si můžete MyPhpMoney "
"vyzkoušet pomocí svého oblíbeného prohlížeče návštěvou ${site}. Více "
"naleznete v /usr/share/doc/myphpmoney/README.Debian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Remove database after \"purging\" the myphpmoney package?"
msgstr "Odstranit databázi při \"vyčištění\" balíku myphpmoney?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"Should the database be removed when you purge the myphpmoney package with "
"the \"dpkg --purge myphpmoney\" command (i.e. remove everything including "
"the configuration) later on? (default is not)"
msgstr ""
"Má se při odstranění balíku myphpmoney příkazem \"dpkg --purge myphpmoney\" "
"(tj. odstranění všeho včetně konfigurace) odstranit i databáze? (Výchozí "
"je ne.)"

Reply to: