[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#382934: [l10n] Czech translation for zope-zshellPackage: zope-zshell
Severity: wishlist
Tags: l10n, patch

In attachement there is initial Czech translation (cs.po) for
zope-zshell package, please include it.

Regards
        Martin Sin
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zope-zshell 1.60-4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: packages@qa.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-06-10 13:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-13 16:49+0200\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3
msgid "configuring, end, manually"
msgstr "během konfigurace, na konci, ručně"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5
msgid "When do you like to restart Zope?"
msgstr "Kdy si přejete restartovat Zope?"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5
msgid ""
"Zope has an extensible, object oriented structure that allows you to easily "
"add extra components (products) or features. Each product or feature can "
"usually be found in packages whose name starts with `zope-' prefix. "
"Unfortunately, Zope needs to restart to use any new add-on. Here you can "
"choose a common way to restart Zope:\n"
" * configuring: each product will restart Zope while configuring.\n"
" * end: Zope will restart only once at the end of the whole\n"
"        installation/upgrading process.\n"
" * manually: You will have to restart Zope."
msgstr ""
"Zope má rozšiřitelnou, objektově orientovanou strukturu, která umožňuje "
"snadné přidávání komponent a dalších částí programu. Všechny tyto produkty "
"obvykle naleznete v balíčcích, jejichž jména začínají na 'zope-'. Bohužel, "
"pro přidání nového modulu je nutné restartovat Zope. Zde si můžete vybrat "
"způsob restartovaní Zope:\n"
" * během konfigurace: každý produkt způsobí restart Zope již při\n"
"   své konfiguraci.\n"
" * na konci: Zope se restartuje pouze jednou, na konci celého\n"
"   instalačního (aktualizačního) procesu.\n"
" * ručně: Budete muset restartovat Zope ručně."

Reply to: