[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#346529: gbatnav: [INTL:sv] Swedish PO translationPackage: gbatnav
Version: 1.0.4cvs20051004-2
Severity: wishlist
Tags: patch l10n


Here is the swedish translation of gbatnav.

Regards,
Daniel

-- System Information:
Debian Release: testing/unstable
 APT prefers unstable
 APT policy: (500, 'unstable'), (500, 'stable')
Architecture: i386 (i686)
Shell: /bin/sh linked to /bin/bash
Kernel: Linux 2.6.13.2
Locale: LANG=sv_SE.ISO-8859-1, LC_CTYPE=sv_SE.ISO-8859-1 (charmap=ISO-8859-1)
# Swedish translation of gbatnav.
# Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gbatnav 1.0.4cvs20051004-2\n"
"POT-Creation-Date: 2002-04-07 15:46-0300\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-09 09:28+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: gbnclient/gbnclient.c:48
#: gbnrobot/robot_proceso.c:39
msgid "Server name. Default is localhost"
msgstr "Servernamn. Förval är localhost"

#: gbnclient/gbnclient.c:47
#: gbnrobot/robot_proceso.c:41
#: gbnserver/gbnserver.c:63
msgid "Port number. Default is 1995"
msgstr "Portnummer. Förval är 1995"

#: gbnclient/gbnclient.c:51
#: gbnrobot/robot_proceso.c:44
msgid "Enable GGZ mode"
msgstr "Aktivera GGZ-läge"

#: gbnrobot/robot_proceso.c:47
msgid "Disable the GUI"
msgstr "Stäng av grafiskt gränssnitt"

#: gbnrobot/robot_proceso.c:291
msgid "Ready"
msgstr "Klar"

#: gbnrobot/robot_proceso.c:347
msgid "My turn"
msgstr "Min tur"

#: gbnrobot/robot_proceso.c:351
msgid "Waiting turn..."
msgstr "Väntar på tur..."

#. clear all names
#: gbnclient/proceso.c:37
#: gbnclient/proceso.c:170
#: gbnrobot/robot_proceso.c:402
#: gbnrobot/robot_proceso.c:424
#: gbnserver/play.c:29
msgid "Game Over"
msgstr "Spelet är över"

#: gbnrobot/robot_proceso.c:525
msgid "gbnrobot Error: Is the server running?\n"
msgstr "gbnrobot-fel: Är servern igång?\n"

#: gbnrobot/robot_proceso.c:560
msgid "Gnome Batalla Naval robot"
msgstr "Gnome Batalla Naval robot"

#: gbnrobot/robot_proceso.c:593
msgid "."
msgstr "."

#: gbnrobot/robot_proceso.c:596
msgid "Connecting..."
msgstr "Ansluter..."

#: gbnclient/g_connect.c:106
#: gbnclient/g_interface.c:267
msgid "Connect to server"
msgstr "Anslut till server"

#: gbnclient/g_connect.c:133
msgid "Server Options"
msgstr "Serveralternativ"

#. server port
#: gbnclient/g_connect.c:138
msgid "Server port:"
msgstr "Serverport:"

#. server name
#: gbnclient/g_connect.c:145
msgid "Server name:"
msgstr "Servernamn:"

#. player name
#: gbnclient/g_connect.c:153
msgid "Name:"
msgstr "Namn:"

#: gbnclient/g_interface.c:104
msgid "Game Over: You lost!"
msgstr "Spelet är över: Du förlorade!"

#: gbnclient/g_interface.c:127
msgid "Game Over: You are the Winner!"
msgstr "Spelet är över: Du vann!"

#: gbnclient/g_interface.c:157
msgid "Batalla Naval client"
msgstr "Klient för Batalla Naval"

#: gbnclient/g_interface.c:159
msgid "(C) 1998-2001 Ricardo C. Quesada"
msgstr "(C) 1998-2001 Ricardo C. Quesada"

#: gbnclient/g_interface.c:161
msgid "A multiplayer networked battleship game."
msgstr "Ett nätverksbaserat sänka skepp-spel för flera användare."

#: gbnclient/g_interface.c:170
msgid "Batalla Naval Home Page"
msgstr "Batalla Navals webbplats"

#: gbnclient/g_interface.c:191
msgid "_Connect"
msgstr "_Anslut"

#: gbnclient/g_interface.c:193
msgid "_Disconnect"
msgstr "_Koppla ned"

#: gbnclient/g_interface.c:196
msgid "_Launch a robot"
msgstr "_Avfyra en robot"

#: gbnclient/g_interface.c:212
msgid "_Generate random board"
msgstr "_Generera ett slumpat bord"

#: gbnclient/g_interface.c:215
msgid "_Send ships"
msgstr "_Skicka skepp"

#: gbnclient/g_interface.c:218
msgid "_Start"
msgstr "_Starta"

#: gbnclient/g_interface.c:221
#: gbnserver/g_interface.c:102
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: gbnclient/g_interface.c:228
msgid "View lot of messages"
msgstr "Visa en massa meddelanden"

#: gbnclient/g_interface.c:246
msgid "_Actions"
msgstr "_Åtgärder"

#: gbnclient/g_interface.c:267
msgid "Connect"
msgstr "Anslut"

#: gbnclient/g_interface.c:273
msgid "Random"
msgstr "Slumpad"

#: gbnclient/g_interface.c:273
msgid "Generate a random board"
msgstr "Generera ett slumpat bord"

#: gbnclient/g_interface.c:277
msgid "Send ships"
msgstr "Skicka skepp"

#: gbnclient/g_interface.c:277
msgid "Send ships to server"
msgstr "Skicka skepp till server"

#: gbnclient/g_interface.c:284
msgid "Robot"
msgstr "Robot"

#: gbnclient/g_interface.c:284
msgid "Launch a robot"
msgstr "Avfyra en robot"

#: gbnclient/g_interface.c:290
msgid "Start"
msgstr "Starta"

#: gbnclient/g_interface.c:290
msgid "Start the game"
msgstr "Starta spelet"

#: gbnclient/g_interface.c:319
msgid "Gnome Batalla Naval client"
msgstr "Gnome-klient för Batalla Naval"

#: gbnclient/g_interface.c:385
msgid "My board"
msgstr "Mitt bord"

#: gbnclient/g_interface.c:387
msgid "Quick Help"
msgstr "Snabbhjälp"

#: gbnclient/gbnclient.c:49
msgid "Player name. Default is your login name"
msgstr "Spelarnamn. Förval är ditt inloggningsnamn"

#: gbnclient/gbnclient.c:113
msgid ""
"Batnav Quick Help -\n"
"Use this to hide your ships\n"
"Fill the board with:\n"
" 4 ships of 1 unit\n"
" 3 ships of 2 units\n"
" 2 ships of 3 units\n"
" 1 ship of 1 unit\n"
" or press 'Random'\n"
"Then press 'Send ships' and 'Start'\n"
"Send bugs,comments, etc to:\n"
" riq@core-sdi.com\n"
msgstr ""
"Snabbhjälp för Batnav -\n"
"Använd denna för att gömma dina skepp\n"
"Fyll bordet med:\n"
" 4 skepp av 1 enhet\n"
" 3 skepp av 2 enheter\n"
" 2 skepp av 3 enheter\n"
" 1 skepp av 1 enhet\n"
" eller tryck \"Slumpad\"\n"
"Tryck sedan \"Skicka skepp\" och \"Starta\"\n"
"Skicka felrapporter, kommentarer etc till:\n"
" riq@core-sdi.com\n"
"Skicka synpunkter på översättningen till:\n"
" tp-sv@listor.tp-sv.se\n"

#: gbnclient/gbnclient.c:168
msgid "You've already sent your board to the server. You can't modify it"
msgstr "Du har redan skickat ditt bord till servern. Du kan inte modifiera det"

#. de esta manero acepto que lo que hayan perdido modifiquen su board
#: gbnclient/gbnclient.c:172
msgid "You can't modify your board while playing"
msgstr "Du kan inte modifiera ditt bord under spelets gång"

#: gbnclient/gbnclient.c:246
msgid "First try to start the game"
msgstr "Försök först att starta spelet"

#: gbnclient/gbnclient.c:249
msgid "Wait for your turn"
msgstr "Vänta på din tur"

#: gbnclient/gbnclient.c:252
msgid "The game is over for you"
msgstr "Spelet är över för din del"

#: gbnclient/gbnclient.c:469
msgid "Error: Is the server running?"
msgstr "Fel: Är servern igång?"

#: gbnclient/gbnclient.c:492
#: gbnclient/gbnclient.c:493
msgid "Press 'Connect' again to join a game"
msgstr "Tryck \"Anslut\" igen för att gå med i spelet"

#: gbnclient/gbnclient.c:633
msgid "Batalla Naval is in GGZ mode"
msgstr "Batalla Naval är i GGZ-läge"

#: gbnclient/proceso.c:32
#: gbnserver/play.c:24
msgid "Disconnected"
msgstr "Nedkopplad"

#: gbnclient/proceso.c:33
#: gbnserver/play.c:25
msgid "Connected"
msgstr "Ansluten"

#: gbnclient/proceso.c:34
#: gbnserver/play.c:26
msgid "Ready to play"
msgstr "Klar att spela"

#: gbnclient/proceso.c:35
#: gbnserver/play.c:27
msgid "Playing"
msgstr "Spelar"

#: gbnclient/proceso.c:36
#: gbnserver/play.c:28
msgid "Playing & Turn"
msgstr "Spelar & flyttar"

#: gbnclient/proceso.c:76
msgid "Server is full. Try later"
msgstr "Servern är full. Försök igen senare"

#: gbnclient/proceso.c:81
msgid "You can't play alone. Start a robot"
msgstr "Du kan inte spela själv. Starta en robot"

#: gbnclient/proceso.c:85
msgid "People are playing. Try later"
msgstr "Folk spelar. Försök igen senare"

#: gbnclient/proceso.c:97
#, c-format
msgid "Player %i quit the game"
msgstr "Spelare %i avslutade spelet"

#. clear all names
#: gbnclient/proceso.c:106
msgid "Ummm... perhaps the server crashed :-("
msgstr "Ummm... kanske har servern kraschat :-("

#: gbnclient/proceso.c:136
msgid "You LOST the game!"
msgstr "Du FÖRLORADE spelet!"

#: gbnclient/proceso.c:141
#, c-format
msgid "Player %i lost the game"
msgstr "Spelare %i förlorade spelet"

#: gbnclient/proceso.c:193
msgid "You are the WINNER"
msgstr "Du VANN"

#: gbnclient/proceso.c:196
#, c-format
msgid "Player %s[%i] is the WINNER"
msgstr "Spelare %s[%i] VANN"

#: gbnclient/proceso.c:211
#, c-format
msgid "'%s' Error. I'm not playing"
msgstr "\"%s\" Fel. Jag spelar inte"

#: gbnclient/proceso.c:229
#: gbnclient/proceso.c:269
msgid "Error parsing in '"
msgstr "Fel vid tolkning av '"

#: gbnclient/proceso.c:229
#: gbnclient/proceso.c:269
msgid "'"
msgstr "'"

#: gbnclient/proceso.c:233
msgid "Reading error"
msgstr "Läsfel"

#: gbnclient/proceso.c:248
#, c-format
msgid "'%s': I'm not playing"
msgstr "\"%s\": Jag spelare inte"

#: gbnclient/proceso.c:288
#: gbnclient/proceso.c:289
msgid "It's my turn"
msgstr "Det är min tur"

#: gbnclient/proceso.c:291
#: gbnclient/proceso.c:292
#, c-format
msgid "It's player %i turn"
msgstr "Det är spelare nummer %i:s tur"

#: gbnclient/proceso.c:300
#, c-format
msgid "Player %i is ready to play"
msgstr "Spelare %i är klar att spela"

#: gbnclient/proceso.c:327
#, c-format
msgid "%i [%s] %s"
msgstr "%i [%s] %s"

#: gbnclient/proceso.c:336
#, c-format
msgid "You are player %s[%i]"
msgstr "Du är spelare %s[%i]"

#: gbnclient/proceso.c:366
#, c-format
msgid "\t%i, %s"
msgstr "\t%i, %s"

#: gbnclient/proceso.c:397
msgid "Available players:"
msgstr "Tillgängliga spelare:"

#: gbnclient/proceso.c:424
msgid "You sent an invalid board. Try with 'Random Board'"
msgstr "Du skickade ett ogiltigt bord. Försök med \"Slumpat bord\""

#: gbnclient/proceso.c:428
msgid "The board's OK. Press 'Start' and enjoy the game"
msgstr "Bordet är OK. Tryck \"Starta\" och njut av spelet"

#: gbnclient/proceso.c:490
#, c-format
msgid "Function '%s' is not implemented yet!"
msgstr "Funktionen \"%s\" är ännu inte implementerad!"

#: gbnclient/proceso.c:525
#, c-format
msgid "Token '%s' not found"
msgstr "Token \"%s\" hittades inte"

#. permito que un PERDIO modifique su board
#: gbnclient/random_board.c:26
msgid "You can't modify your board while playing."
msgstr "Du kan inte modifiera ditt bord under spelets gång."

#: gbnclient/random_board.c:30
msgid "You've already sent your board to the server. You can't modify it."
msgstr "Du har redan skickat ditt bord till servern. Du kan inte modifiera det."

#: gbnclient/sendmsg.c:15
msgid "You need to be connected"
msgstr "Du behöver vara ansluten"

#: gbnserver/g_interface.c:57
msgid "Batalla Naval server"
msgstr "Server för Batalla Naval"

#: gbnserver/g_interface.c:60
msgid "A multiplayer, multirobot, networked battleship game"
msgstr "Ett nätverksbaserat sänka skepp-spel för multipla spelare och robotar"

#: gbnserver/g_interface.c:67
msgid "_Launch a robot in server"
msgstr "_Avfyra en robot i servern"

#: gbnserver/g_interface.c:69
msgid "_Start the game"
msgstr "_Starta spelet"

#: gbnserver/g_interface.c:102
msgid "Number"
msgstr "Nummer"

#: gbnserver/g_interface.c:102
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: gbnserver/g_interface.c:102
msgid "hostname"
msgstr "värdnamn"

#: gbnserver/g_interface.c:102
msgid "Client version"
msgstr "Klientversion"

#: gbnserver/g_interface.c:102
msgid "Last Token"
msgstr "Senaste token"

#: gbnserver/g_interface.c:119
msgid "Gnome Batalla Naval server"
msgstr "Server för Gnome Batalla Naval"

#: gbnserver/gbnserver.c:63
msgid "PORT"
msgstr "PORT"

#: gbnserver/gbnserver.c:65
msgid "Enables GGZ mode"
msgstr "Aktiverar GGZ-läge"

#: gbnserver/gbnserver.c:291
msgid "Unknown"
msgstr "Okänd"

#: gbnserver/gbnserver.c:312
#: gbnserver/gbnserver.c:318
msgid "Unknow"
msgstr "Okänd"

#: gbnserver/play.c:40
msgid "gbnserver: Error in quejugador().\n"
msgstr "gbnserver: Fel i quejugador().\n"


Reply to: