[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#297601: [l10n] Initial Czech translation of aeromail debconf messagesPackage: aeromail
Severity: wishlist
Tags: l10n, patch

Hi, in attachement there is initial Czech translation (cs.po) of
aeromail debconf messages, please include it.

-- 
Miroslav Kure
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: aeromail\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-06-19 07:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-03-01 14:16+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Description
#: ../templates:3
msgid "Mail suffix?"
msgstr "Poštovní přípona?"

#. Description
#: ../templates:3
msgid ""
"This suffix is appended to the username when sending mail. So user xyz and "
"suffix debian.org would be xyz@debian.org."
msgstr ""
"Tato přípona bude při odesílání pošty připojena ke jménu uživatele. Tedy "
"spojením uživatele xyz a přípony debian.org vznikne xyz@debian.org."

#. Description
#: ../templates:10
msgid "What is the IMAP host name?"
msgstr "Název IMAP serveru?"

#. Description
#: ../templates:10
msgid "This is the hostname for your IMAP host."
msgstr "Toto je jméno počítače, na kterém běží IMAP server."

#. Description
#: ../templates:16
msgid "IMAP server type?"
msgstr "Typ IMAP serveru?"

#. Description
#: ../templates:16
msgid "Select the type of your IMAP server. This is either Cyrus or UWash."
msgstr "Vyberte typ vašeho IMAP serveru. To může být buď Cyrus nebo UWash."

#. Description
#: ../templates:22
msgid "Mail system name?"
msgstr "Jméno poštovního systému?"

#. Description
#: ../templates:22
msgid "This is the name displayed in the title of the web pages."
msgstr "Toto jméno se zobrazuje v titulcích webových stránek."

#. Description
#: ../templates:28
msgid "Force From address to be from Mail suffix?"
msgstr "Vynutit, aby adresa From pocházela z Poštovní přípony?"

#. Description
#: ../templates:28
msgid ""
"This forces the `From' address to originate from the `Mail suffix. Most "
"sites will want this. If you have a virtual hosting site you may need to "
"change this."
msgstr ""
"Tímto donutíte systém, aby hlavička `From' obsahovala `poštovní příponu' "
"zadanou dříve. Toto nastavení je doporučené pro většinu počítačů. Pokud "
"máte virtuální hosting, možná to budete muset upravit."

Reply to: