[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#262905: diskless: [INTL:da] Danish debconf-po translationPackage: diskless
Severity: wishlist
Tags: patch l10n

Please include the attached Danish debconf-po translation (debian/po/da.po)

-- System Information:
Debian Release: 3.1
 APT prefers unstable
 APT policy: (500, 'unstable')
Architecture: i386 (i686)
Kernel: Linux 2.6.7
Locale: LANG=da_DK, LC_CTYPE=da_DK
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: diskless\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-16 06:58+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-02 11:24+0200\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../diskless-image-secure.templates:4 ../diskless-image-simple.templates:4
msgid "Name of master:"
msgstr "Navn på hovedvært:"

#. Type: string
#. Description
#: ../diskless-image-secure.templates:4
msgid ""
"This option specifies the default name for the master host. This is required "
"to be setup by some debian packages. It should have an entry in the DNS."
msgstr ""
"Denne indstilling angiver standardnavnet på hovedværten. Det er nødvendigt "
"at angive dette for visse Debianpakker. Det bør være registreret i DNS."

#. Type: string
#. Description
#: ../diskless-image-secure.templates:12 ../diskless-image-simple.templates:12
msgid "NFS server address:"
msgstr "NFS-serveradresse:"

#. Type: string
#. Description
#: ../diskless-image-secure.templates:12 ../diskless-image-simple.templates:12
msgid ""
"This specifies the address of the central NFS server where to mount "
"partitions from on the clients. It is recommended that this contain the IP "
"address, although this is not required."
msgstr ""
"Dette angiver adressen på den centrale NFS-server, hvorfra klienterne kan "
"montere partitioner. Det anbefales at benytte IP-adressen, selvom dette ikke "
"er påkrævet."

#. Type: string
#. Description
#: ../diskless-image-secure.templates:20 ../diskless-image-simple.templates:20
msgid "NFS image directory mount point:"
msgstr "Monteringspunkt for NFS-aftryksmappe:"

#. Type: string
#. Description
#: ../diskless-image-secure.templates:20 ../diskless-image-simple.templates:20
msgid ""
"This option specifies the path which will be used by the clients to mount "
"the NFS image directory."
msgstr ""
"Denne indstilling angiver den sti, der vil blive benyttet af klienterne til "
"at montere NFS-aftryksmappen."

#. Type: string
#. Description
#: ../diskless-image-secure.templates:27 ../diskless-image-simple.templates:27
msgid "Hosts directories mount point:"
msgstr "Værtens monteringspunkt for mapper:"

#. Type: string
#. Description
#: ../diskless-image-secure.templates:27 ../diskless-image-simple.templates:27
msgid ""
"This option specifies the path which will be used by the clients to their "
"private read-write directories. The IP address will be appended to the end "
"of this path."
msgstr ""
"Denne indstilling angiver den sti, der vil blive benyttet af klienterne til "
"deres private skrivbare mapper. IP-adressen bliver tilføjet i slutningen "
"af denne sti."

#. Type: string
#. Description
#: ../diskless-image-secure.templates:35 ../diskless-image-simple.templates:35
msgid "NFS exported home directories:"
msgstr "NFS-eksporterede hjemmemapper:"

#. Type: string
#. Description
#: ../diskless-image-secure.templates:35 ../diskless-image-simple.templates:35
msgid ""
"This specifies where /home on the clients should be mounted from your NFS "
"server. Examples are /home, /tftpboot/home, etc. This directory must be "
"exported on your NFS server via /etc/exports, and will be mounted as /home. "
"Set this value to \"none\", if you don't want to mount /home (in this case, /"
"home will be an empty read-only directory)."
msgstr ""
"Dette angiver hvor /home på klienterne skal monteres på din NFS-server. "
"Det kan f.eks. være /home/, /tftpboot/home o.lign. Denne mappe skal være "
"eksporteret af din NFS-server via /etc/exports og vil blive monteret som "
"/home. Sæt denne værdi til \"none\", hvis du ikke ønsker at montere /home "
"(da vil /home være en tom mappe, der ikke kan skrives til)."

#. Type: string
#. Description
#: ../diskless-image-secure.templates:45 ../diskless-image-simple.templates:45
msgid "Name server IP address:"
msgstr "Navneservers IP-adresse:"

#. Type: string
#. Description
#: ../diskless-image-secure.templates:45 ../diskless-image-simple.templates:45
msgid "This option specifies the default nameserver for each client in this group."
msgstr "Denne indstilling angiver standard-navneserveren for hver klient i denne gruppe."

#. Type: string
#. Description
#: ../diskless-image-secure.templates:52 ../diskless-image-simple.templates:52
msgid "Domain:"
msgstr "Domæne:"

#. Type: string
#. Description
#: ../diskless-image-secure.templates:52 ../diskless-image-simple.templates:52
msgid "This option specifies the default DNS domain for each client in this group."
msgstr "Denne indstilling angiver standard DNS-domænet for hver klient i denne gruppe."

#. Type: string
#. Description
#: ../diskless-image-secure.templates:59 ../diskless-image-simple.templates:59
msgid "Default mail domain:"
msgstr "Standard postdomæne:"

#. Type: string
#. Description
#: ../diskless-image-secure.templates:59 ../diskless-image-simple.templates:59
msgid ""
"This option specifies the default domain name to be used for out going mail. "
"The mail host name specified in the host setup will be appended to the start "
"of this value to form the FQDN."
msgstr ""
"Denne indstilling angiver det standard-domænenavn, der bruges for udgående "
"post. Det postværtsnavn, der angives i værtens opsætning, bliver tilføjet i "
"begyndelsen af denne værdi, når det fulde domænenavn (FQDN) dannes."

#. Type: string
#. Description
#: ../diskless-image-secure.templates:67 ../diskless-image-simple.templates:67
msgid "Default mail route:"
msgstr "Standard postrute:"

#. Type: string
#. Description
#: ../diskless-image-secure.templates:67 ../diskless-image-simple.templates:67
msgid "All mail, incoming and outgoing, is routed via this server."
msgstr "Al post, indgående som udgående, kanaliseres gennem denne server."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../diskless-image-secure.templates:73 ../diskless-image-simple.templates:73
msgid "Use DEVFS for /dev?"
msgstr "Benyt DEVFS til /dev?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../diskless-image-secure.templates:73 ../diskless-image-simple.templates:73
msgid ""
"This option specifies whether or not you want to use the DEVFS system "
"available via patch for Linux 2.2.x or 2.3.x (not tested)."
msgstr ""
"Denne indstilling angiver om du ønsker at benytte det DEVFS-system, der er "
"tilgængeligt som en lap til Linuxkernerne 2.2.x eller 2.3.x (ikke afprøvet)."

#. Type: string
#. Description
#: ../diskless-image-simple.templates:4
msgid ""
"This option specifies the default name for the master host. This is required "
"to be setup by some Debian packages. It should have an entry in the DNS."
msgstr ""
"Denne indstilling angiver standardnavnet på hovedværten. Det er nødvendigt "
"at angive dette for visse Debianpakker. Det bør være registreret i DNS."


Reply to: