[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#261285: [l10n] Czech translation of lirc debconf messagesPackage: lirc
Version: 0.6.6-11
Severity: wishlist
Tags: patch l10n

Hi,
this is czech translation of lirc debconf messages in attached cs.po.

                    Regards
                        Miroslav Jezbera
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lirc\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-11 10:27-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-21 15:00+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Jezbera <jezberam@phoenix.inf.upol.cz>\n"
"Language-Team: Czech <provoz@debian.cz>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:5
msgid "Select drivers to build."
msgstr "Vyberte, které ovladače přeložit."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:5
msgid ""
"i2c: TV cards from Hauppauge and PixelView. Needs the new I2C stack (present "
"on 2.4 kernels). You can get it at:"
msgstr ""
"i2x: TV karty od Hauppauge a PixelView. Potřebují nový I2C zásobník (přítomný "
"v járech 2.4). Můžete to získat na:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:5
msgid "http://www2.lm-sensors.nu/~lm78/.";
msgstr "http://www2.lm-sensors.nu/~lm78/.";

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:5
msgid ""
"gpio: TV cards from FlyVideo98, Avermedia, MiRO and many others. Needs bttv "
"version 0.7.45 or higher (present on 2.4 kernels). If you are using the "
"bttv tarball, copy it to the kernel."
msgstr ""
"gpio: TV karty od FlyVideo98, Avermedia, MiRO a mnoha dalších. Potřebují bttv "
"verze 0.7.45 nebo vyšší (přítomný v járech 2.4). Pokud používáte bttv z tar "
"archívu, nakopírujte ho do jádra."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:5
msgid "parallel: Custom parallel-port receiver."
msgstr "parallel: Vlastní přijímač na paralelním portu."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:5
msgid "serial: Serial-port driver."
msgstr "serial: Ovladač pro sériový port."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:5
msgid "sir: Serial InfraRed (IRDA)."
msgstr "sir: Sériový infračervený port (IRDA)"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:5
msgid "it87: ITE IT8705 and IT8712 CIR ports (e.g. on the ECS K7S5A)."
msgstr "it87: ITE IT8705 a IT8712 CIR porty (například na ECS K7S5A)."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:5
msgid "bt829: Tekram M230 Mach64"
msgstr "bt829: Tekram M230 Mach64"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:28
msgid "Should I try to automagically select support for your hardware?"
msgstr "Mám se pokusit automaticky zvolit podporu pro váš hardware?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:28
msgid ""
"You have installed and configured LIRC. I can try to guess what kernel "
"modules are needed and their parameters from your previous answers."
msgstr ""
"Nainstaloval jste a nastavil jste LIRC. Můžu se pokusit odhadnout jaké "
"jaderné moduly jsou potřeba a jaké mají být jejich parametry z vašich "
"předchozích odpovědí."

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:34
msgid "You don't need any aditional kernel modules."
msgstr "Nepotřebujete žádné další jaderné moduly."

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:34
msgid ""
"Unless you want to build LIRC kernel modules for some other system, you can "
"probably remove this package."
msgstr ""
"Pokud nechcete vytvářet jadrené moduly pro nějaký jiný systém, můžete "
"pravděpodobně odebrat tento balík."

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:40
msgid "How to build the binary modules package."
msgstr "Jak vytvořit balík s binárními moduly."

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:40
msgid ""
"For instruction on how to build the binary modules debian package read: /usr/"
"share/doc/lirc-modules-source/README.Debian"
msgstr ""
"Pro návod jak vytvořit debianovký balík s binárními moduly čtěte: /usr/share/"
"doc/lirc-modules-source/README.Debian"

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:40
msgid "Quick walktrough:"
msgstr "Krátký návod:"

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:40
msgid "cd /usr/src/"
msgstr "cd /usr/src/"

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:40
msgid "tar -xzf lirc-modules.tar.gz"
msgstr "tar -xzf lirc-modules.tar.gz"

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:40
msgid "cd modules/lirc"
msgstr "cd modules/lirc"

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:40
msgid "debian/rules binary-modules KSRC=/path/of/my/kernel/source/"
msgstr "debian/rules binary-modules KSRC=/path/of/my/kernel/source/"

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:40
msgid "dpkg -i ../lirc-modules-*.deb"
msgstr "dpkg -i ../lirc-modules-*.deb"

#. Type: select
#. Choices
#: ../lirc-modules-source.templates:58
msgid "ANIMAX, IRDEO, Other"
msgstr "ANIMAX, IRDEO, Ostatní"

#. Type: select
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:60
msgid "What type of serial device should be supported?"
msgstr "Jaký typ sériového zařízení by měl být podporován?"

#. Type: select
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:60
msgid ""
"The following list includes short descriptions of the different options "
"available:"
msgstr ""
"Následující seznam obsahuje krátký popis různých dostupných možností:"

#. Type: select
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:60
msgid "ANIMAX: Anir Multimedia Magic"
msgstr "ANIMAX: Anir Multimedia Magic"

#. Type: select
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:60
msgid "IRDEO: IRdeo"
msgstr "IRDEO: IRdeo"

#. Type: select
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:60
msgid ""
"If you don't know what the other devices are, you should probably choose "
"\"Other\"."
msgstr ""
"Pokud neznáte jaké jsou ostatní zařízení, měli byste pravděpodobně zvolit "
"\"Ostatní\"."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:76
msgid "Is your serial IR device a transmitter?"
msgstr "Je vaše sériové infračervené zařízení vysílač?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:81
msgid "Should the carrier signal be generated by software?"
msgstr "Má být nosný signál generován softwarem?"

#. Type: string
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:86
msgid "Which IO port is your IR serial device using?"
msgstr "Který IO port používá vaše infračervené zařízení?"

#. Type: string
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:91
msgid "Which IRQ is your IR serial device using?"
msgstr "Které přerušení využívá vaše infračervené zařízení?"

#. Type: select
#. Choices
#: ../lirc-modules-source.templates:95
msgid "ACTISYS_ACT200L, TEKRAM, Other"
msgstr "ACTISYS_ACT200L, TEKRAM, Ostatní"

#. Type: select
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:97
msgid "What type of SIR device should be supported?"
msgstr "Který typ sériového infračerveného zařízení by měl být podporován?"

#. Type: select
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:97
msgid ""
"The following lists are short descriptions of the options to show what they "
"mean."
msgstr ""
"Následující seznam obsahuje krátké popisy možností, které ukazují co "
"tyto možnosti znamenají."

#. Type: select
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:97
msgid "ACTISYS_ACT200L: Actisys Act200L dongle."
msgstr "ACTISYS_ACT200L: Actisys Act200L ochrana proti kopírování."

#. Type: select
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:97
msgid "TEKRAM: Tekram Irmate 210 (16x50 UART compatible serial port)"
msgstr "TEKRAM: Tekram Irmate 210 (16x50 UART kompatibilní sériový port)"

#. Type: select
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:97
msgid "Other: Any other supported device."
msgstr "Ostatní: Jakékoliv jiné podporované zařízení."

#. Type: string
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:110
msgid "Which IO port is your SIR device using?"
msgstr "Který IO port využívá vaše sériové infračervené zařízení?"

#. Type: string
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:115
msgid "Which IRQ is your SIR device using?"
msgstr "Které přerušení využívá vaše sériové infračervené zařízení?"

#. Type: string
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:120
msgid "Which IO port is your parallel IR device using?"
msgstr "Který IO port využívá vaše paralelní infračervené zařízení?"

#. Type: string
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:125
msgid "Which IRQ is your parallel IR device using?"
msgstr "Které přerušení využívá vaše paralelní infračervené zařízení?"

#. Type: string
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:130
msgid "What timer should be used for your parallel IR device?"
msgstr "Jaký časovač by měl být použit pro vaše paralelní infračervené zařízení?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:135
msgid "Should I try to automatically build the modules?"
msgstr "Smím zkusit automaticky přeložit moduly?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:135
msgid ""
"I can try to build and install your lirc kernel modules, as long as your "
"current kernel's source (and gcc) are present on your computer."
msgstr ""
"Můžu zkoušet vytvářet a instalovat vaše jaderné moduly pro lirc dokud "
"na tomto počítači budou nainstalovány zdrojové kódy současného jádra "
"(a překladač gcc)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:135
msgid ""
"Even if you select \"yes\", you should build and install a binary 'kernel "
"modules' package so that the package manager can keep track of the files."
msgstr ""
"I když vyberete \"ano\", měl byste vytvářet a instalovat balík s binárními "
"'jadernými moduly', aby správce balíků měl přehled nad soubory."

#. Type: string
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:145
msgid "Where is your kernel source?"
msgstr "Kde jsou vaše zdrojové kódy jádra?"

#. Type: string
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:145
msgid ""
"To build lirc kernel modules, I need the sources of the kernel you plan to "
"use them with."
msgstr ""
"Abych vytvořil jaderné moduly potřebuji zdrojové kódy jádra, které hodláte "
"používat."

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:151
msgid "${ksrc} is not a valid kernel source tree."
msgstr "${ksrc} není cesta ke zdrojovým kódům jádra."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc.templates:4
msgid "Should I create LIRC device nodes if they are not there?"
msgstr "Měl bych vytvořit soubory LIRC zařízení pokud neexistují?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc.templates:4
msgid "LIRC needs some files under /dev/ for it to work:"
msgstr "LIRC potřebuje některé soubory v /dev/ pro svou činnost:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc.templates:4
msgid "/dev/lirc /dev/lircd and /dev/lircm"
msgstr "/dev/lirc /dev/lircd a /dev/lircm"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc.templates:12
msgid "Do you want to reconfigure LIRC?"
msgstr "Chcete přenastavit LIRC?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc.templates:12
msgid ""
"LIRC is already configured, reconfiguring it may spoil some of your "
"handcrafted configuration in /etc/lirc/hardware.conf."
msgstr ""
"LIRC je již nastaveno, přenastavení může přepsat vaše osobní úpravy "
"v souboru /etc/lirc/hardware.conf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc.templates:12
msgid "However comments, LIRC_ARGS and other unknown code will be preserved."
msgstr "Jakékoliv komentáře, LIRC_ARGS a ostatní neznámý kód bude zachován."

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc.templates:20
msgid "You should take care of old configuration files."
msgstr "Měli byste si dát pozor na staré konfigurační soubory."

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc.templates:20
msgid ""
"Previous versions of this package didn't include any configuration file and "
"expected the user to put his own /etc/lircd.conf and /etc/lircmd.conf"
msgstr ""
"Předchozí verze tohoto balíku neobsahovaly žádný konfigurační soubor a očekávaly, "
"že uživatel vytvoří vlastní /etc/lircd.conf a /etc/lircmd.conf"

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc.templates:20
msgid "The new location for this files is /etc/lirc/."
msgstr "Nové umístění pro tyto soubory je /etc/lirc/."

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc.templates:20
msgid ""
"I will try to arrange things properly but, in case I can't, please make sure "
"that non of LIRC configuration files are left directly under /etc/."
msgstr ""
"Pokusím se dát vše do pořádku, ale pro případ, že se mi to nepodaří, ujistěte "
"se, že žádný z konfiguračních souborů LIRC není přímo v /etc/."

#. Type: string
#. Description
#: ../lirc.templates:85
msgid "lircmd should use IntelliMouse protocol instead of IMPS/2"
msgstr "Měl by lircmd používat IntelliMouse protokol místo IMP2/2"

#. Type: string
#. Description
#: ../lirc.templates:85
msgid ""
"The method lircmd uses to simulate a mouse is not compatible with IMPS/2 "
"protocol so IntelliMouse support has been added and is now the prefered "
"protocol."
msgstr ""
"Metoda, kterou lircmd používá aby simuloval myš není kompatibilní s IMPS/2 "
"protokolem, a proto byla přidána podpora pro protokol IntelliMouse, který "
"je nyní upřednostňovaný."

#. Type: string
#. Description
#: ../lirc.templates:85
msgid ""
"You ARE currently using lircmd with IMPS/2 protocol and are encouraged to "
"update /etc/lirc/lircmd.conf and the configuration of any program which uses "
"lircmd as a mouse to use IntelliMouse protocol."
msgstr ""
"V současnosti POUŽÍVÁTE lircmd s protokolem IMPS/2, a proto vás vyzývám, abyste "
"aktualizovali /etc/lirc/lircmd.cond a konfiguraci programu, který používá lircmd "
"jako myš s protokolem IntelliMouse."

#. Type: string
#. Description
#: ../lirc.templates:85
msgid "NOTE: gpm will refuse to use lircmd as a mouse with IMPS/2 protocol."
msgstr "POZNÁMKA: gpm odmítne používat lircmd jako myš s protokolem IMPS/2."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc.templates:99
msgid "Should I delete /var/log/lircd?"
msgstr "Smím smazat /var/log/lircd?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc.templates:99
msgid ""
"LIRC now uses syslog as a logging mechanism. This means that /var/log/lircd "
"is not anymore pertinent."
msgstr ""
"LIRC nyní používá syslog na zaznamenávání událostí. To znamená, že "
"/var/log/lircd už nemá smysl."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc.templates:99
msgid ""
"If you answer 'no' to this question /var/log/lircd will be left there and "
"you will have to take care of it yourself."
msgstr ""
"Pokud odpovíte 'ne' na tuto otázku /var/log/lircd zůstane zachován a budete "
"se muset o něj postarat sami."

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: