[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Please review and translate: announcement "Debian 7 Long Term Support reaching end-of-life"Hi Laura,

Please find attached the Dutch translation of 20180601.wml.
Thank you very much for keeping debian-www in good shape.

Laura Arjona Reina schreef op vr 01-06-2018 om 12:52 [+0200]:
> Dear all
> 
> Please review and translate the announcement about Debian 7 Long Term
> Support
> reaching end-of-life, available here:
> 
> https://salsa.debian.org/publicity-team/announcements/blob/master/en/
> 2018/20180601.wml
> 
> (to be published today 1 June 2018, around 14:00 UTC).
> 
> Sorry for the very short notice.
> 
> Translators, please note that we just adapted the Debian website to
> use Git
> instead of CVS, and now the "translation-check" header cannot be
> written
> manually anymore. That's why the template does not include such
> header.
> We (publicity) will generate the headers when we commit the files in
> the Debian
> website (webwml) repo.
> 
> Thanks!
> 

-- 
Regards,
Frans Spiesschaert
# Status: [frozen]
# $Id$
# $Rev$
<define-tag pagetitle>Einde van de verlengde ondersteunde levenscyclus van Debian 7</define-tag>
<define-tag release_date>2018-06-01</define-tag>
#use wml::debian::news

##
## Translators: 
## - if translating while the file is in publicity-team/announcements repo,
##   please ignore the translation-check header. Publicity team will add it
##   including the correct translation-check header when moving the file 
##   to the web repo
##
## - if translating while the file is in webmaster-team/webwml repo,
##   please use the copypage.pl script to create the page in your language
##   subtree including the correct translation-check header.
##

<p>Het langetermijnondersteuningsteam (Long Term Support - LTS) van Debian
kondigt aan dat de ondersteuning voor Debian 7
"Wheezy" zijn einde heeft bereikt op 31 mei 2018, 
vijf jaar na zijn oorspronkelijke uitgave op 4 mei 2013.</p>

<p>Debian zal niet langer beveiligingsupdates ter beschikking stellen voor
Debian 7. Een aantal Wheezy-pakketten zullen door derden ondersteund worden.
Gedetailleerde informatie is te vinden op
<a href="https://wiki.debian.org/LTS/Extended";> Extended LTS</a>.</p>

<p>Het LTS-team zal de overgang naar Debian 8 "Jessie" voorbereiden, de
huidige <q>oldstable</q> release. Het LTS-team zal op 17 juni 2018
de ondersteuning ervan overnemen van het beveiligingsteam.</p>

<p>Ook Debian 8 zal tot vijf jaar na zijn oorspronkelijke uitgave
langetermijnondersteuning genieten, welke zal eindigen op 30 juni 2020.
Tot de ondersteunde architecturen behoren amd64, i386, armel en armhf.</p>

<p>Voor meer informatie over het gebruik van Jessie LTS en de opwaardering
vanuit Wheezy LTS kunt u terecht op
<a href="https://wiki.debian.org/LTS/Using";>LTS/Using</a>.</p>

<p>Debian en zijn LTS-team houden eraan alle gebruikers, ontwikkelaars
en sponsors te bedanken die bijgedragen hebben tot het mogelijk maken
van een verlengde levensduur voor vroegere stabiele releases en die van deze
LTS een succes gemaakt hebben.</p>

<p>Indien u aangewezen bent op Debian LTS kunt u misschien overwegen om
<a href="https://wiki.debian.org/LTS/Development";>toe te treden tot het team</a>,
en bij te dragen met patches, met uittesten of met
<a href="https://wiki.debian.org/LTS/Funding";>financiering</a>.</p>

<h2>Over Debian</h2>

<p>
Het Debian-project werd in 1993 door Ian Murdock opgestart met het doel er
een echt vrij gemeenschapsproject van te maken. Sindsdien is het
uitgegroeid tot een van de grootste en meest invloedrijke opensourceprojecten.
Duizenden vrijwilligers van over de hele wereld werken samen om de Debian
software te ontwikkelen en te onderhouden. Beschikbaar in 70 talen en met
een ondersteuning voor een enorm scala computertypes, noemt Debian zichzelf 
het <q>universele besturingssysteem</q>.
</p>

<h2>Bijkomende Informatie</h2>
<p>Meer information over de langetermijnondersteuning in Debian is te vinden op
<a href="https://wiki.debian.org/LTS/";>https://wiki.debian.org/LTS/</a>.</p>

<h2>Contactinformatie</h2>

<p>Raadpleeg voor verdere informatie de webpagina's van Debian op
<a href="$(HOME)/">https://www.debian.org/</a> of stuur een e-mail
(in het Engels) naar &lt;press@debian.org&gt;.</p>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: