[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Trang web bị mất nhiều từ khóa gg...Hello bạn lista, mình thấy trang web của bạn đang bị mất một vài từ khóa trên google

Đó là do khách truy cập xem trang web của bạn nhưng thoát khỏi trang web quá nhanh

Bạn có thể sử dụng hộp chat của uhchat .net gắn vào website để câu giờ cho họ ở lại trang web lâu hơn thay vìReply to: