[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hejsan!"Christopher Kruhse" <kruhse@telia.com> writes:

> Jag har en fråga till er eftersom jag ska skriva ett arbete
> om just debian. Om ni har tid och lust, skulle ni kunna
> berätta vad det unika med just debian är... Skulle vara
> väldigt tacksam om jag fick ett svar på det...!!

debian-project is an english mailling list. If you need to ask
questions in swedish you should use the list
debian-user-swedish@lists.debian.org.

-- 
 Peter Makholm   |  I congratulate you. Happy goldfish bowl to you, to
 peter@makholm.net |   me, to everyone, and may each of you fry in hell
 http://hacking.dk |                        forever
          |                   -- The Dead PastReply to: