[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Jaukais, uzņammā menlos ikrus jau šodienKad Tu pēdējo reizi uzkodi melnos ikrus? 

Protams - kurš tad to atcerās.. tāpēc, ka diezgan dārgi sanāk, pareizi? 

Bet biezuči tos tiesā katru dienu - jo tas ir forši..

Tu pavisam noteikti neesi tik bagāts? 

Nekas, vēro, kā par tādu biezuci kļūt: 

http://idaptmedia.com/money  

Budugova Lubova 

 


Reply to: