[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

siledeki emlak dunyasinin adresiTitle: Untitled Document

Þile - Emlak Dünyasý'na hoþ geldiniz.

Þile ilçesinde Satýlýk Arsa, Kat Karþýlýðý Arsa, Satýlýk Konut, Kiralýk Konut, Satýlýk Ýþyeri, Kiralýk Ýþyeri gibi ve benzeri gayrimenkul ihtiyaçlarýnýz için hizmetinizdeyiz. Genel olarak þile ilçesi olmakla beraber Ýstanbul anadolu yakasýnýn tümünde hizmet verebilmekteyiz. Hizmet verdiðimiz bölgelerde gayrimenkullerinizin kiralamasýný ve satýþýný üstlenebilir, talep ettiðiniz gayrimenkul özellikleri, konumuyla ile ilgili araþtýrma yapabilir ve sizi bilgilendirebiliriz.

Profesyonel iþ anlayýþýnýn gerektirdiði tüm teknolojik imkanlarýmýzý sizin için kullanýyoruz. Ýlkeli, dürüst ve güvenilir emlak danýþmanlýðýnýn farkýný hissetmek için aramanýzý veya ofisimizi ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Saygýlarýmýzla

Kemal Öztürk

www.sile-emlakdunyasi.net

(216) 710 37 37

(532) 560 98 15

 


Reply to: