[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

./packages/openofficeorg/3.2/unstable r1900: add nb.po------------------------------------------------------------
revno: 1900
committer: Rene Engelhard <rene@debian.org>
branch nick: unstable
timestamp: Wed 2010-03-31 22:12:20 +0200
message:
 add nb.po
added:
 po/nb.po
modified:
 changelog
=== modified file 'changelog'
--- a/changelog	2010-03-29 15:05:29 +0000
+++ b/changelog	2010-03-31 20:12:20 +0000
@@ -44,8 +44,9 @@
   - fix Breaks: on -sdbc-postgresql for lenny-backports (allow -4~...)
   - hack: "lower" Pre-Depends: on -java-common to -common for -report-builder.
    Add -java-common to Depends: instead (closes: #571771)
+ * debian/po: add nb.po, thanks Bjørn Steensrud 
 
- -- Rene Engelhard <rene@debian.org> Wed, 24 Mar 2010 23:38:35 +0100
+ -- Rene Engelhard <rene@debian.org> Wed, 31 Mar 2010 22:10:56 +0200
 
 openoffice.org (1:3.2.0-4) unstable; urgency=low
 

=== added file 'po/nb.po'
--- a/po/nb.po	1970-01-01 00:00:00 +0000
+++ b/po/nb.po	2010-03-31 20:12:20 +0000
@@ -0,0 +1,78 @@
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# Bjørn Steensrud <bjornst@skogkatt.homelinux.org>, 2010.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: \n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: openoffice.org@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-02-01 00:04+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-31 16:17+0200\n"
+"Last-Translator: Bjørn Steensrud <bjornst@skogkatt.homelinux.org>\n"
+"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../openoffice.org-common.templates.in:2001
+msgid "OpenOffice.org running"
+msgstr "OpenOffice.org kjører"
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../openoffice.org-common.templates.in:2001
+msgid ""
+"OpenOffice.org is running right now. This can cause problems with (de-)"
+"registration of components and extensions."
+msgstr ""
+"OpenOffice.org kjører akkurat nå. Det kan gi vanskeligheter med (av-) "
+"registrering av komponenter og utvidelser."
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../openoffice.org-common.templates.in:2001
+msgid ""
+"You should close all running instances of OpenOffice.org (including any "
+"currently running Quickstarter) before proceeding with the package upgrade."
+msgstr ""
+"Du bør lukke alle OpenOffice.org-programmer som kjører, inkludert "
+"hurtigstarter om den kjører, før du fortsetter med oppgradering av pakka."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../ure.templates.in:2001
+msgid "Component registries might be corrupted"
+msgstr "Komponentregistre kan være ødelagte"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../ure.templates.in:2001
+msgid ""
+"You are upgrading from a version which might have corrupted service/"
+"component registry files (*.rdb), especially /var/lib/openoffice/basis3.1/"
+"program/services.rdb and the rdb files in /var/spool/openoffice/uno_packages/"
+"cache for installed extensions."
+msgstr ""
+"Du oppgraderer fra en versjon som kan ha ødelagte registerfiler for "
+"tjeneste/komponent (*.rdb), spesielt /var/lib/openoffice/basis3.1/"
+"program/services.rdb og rdb-filene i mellomlageret for installerte "
+"utvidelser, /var/spool/openoffice/uno_packages/."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../ure.templates.in:2001
+msgid ""
+"If you experience problems with the component manager or segmentation faults "
+"involving libstore in either unopkg or OpenOffice.org, please check these "
+"files. Try cleanly reinstalling the packages and/or using a clean user "
+"profile."
+msgstr ""
+"Hvis du opplever vansker med komponentbehandleren eller krasj som dreier "
+"seg om libstore i enten unopkg eller OpenOffice.org, så kontroller disse "
+"filene. "
+"Forsøk å installere pakkene på nytt og/eller bruk en ren brukerprofil."
+


Reply to: