[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#492549: mldonkey: [INTL:fi] Finnish translation of the debconf templatesPackage: mldonkey
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Please include attached translation fi.po to the package.

Regards,
Esko Arajärvi

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAkiMDpcACgkQejjRZhTfFSwaCQCeOo3usxfndUxCIMRq4DyBo3Wb
/IgAn1Oe8xuqYX34NytBNiCKIovB8L2i
=xzvM
-----END PGP SIGNATURE-----
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mldonkey\n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-27 08:57+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:1001
msgid "Bug #200500"
msgstr "Virhe #200500"

#. Type: note
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:1001
msgid "Previous versions of mldonkey-server suffer from a serious DFSG policy violation."
msgstr "Ohjelman mldonkey-server aiemmissa versioissa oli DFSG-säännösten vakava loukkaus."

#. Type: note
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:1001
msgid "The plugin for the fasttrack protocol (e.g. used by kazaa) of mldonkey-server was made with illegal coding practice. This version fixes the problem by removing this plugin from the MLDonkey package. Any fasttrack sources will be filtered out of your files.ini."
msgstr "Fasttrack-protokollan liitännäinen (jota esimerkiksi kazaa käyttää) oli mldonkey-serverissä tehty laittomalla koodaustavalla. Tässä versiossa ongelma korjataan poistamalla liitännäinen MLDonkey-paketista. Kaikki tiedostossa files.ini olevat fasttrack-lähteet suodatetaan pois."

#. Type: note
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:1001
msgid "Your entire fasttrack upload will disappear with the next restart of the mldonkey server."
msgstr "Koko fasttrack-siirto katoaa, kun mldonkey-palvelin käynnistetään seuraavan kerran uudelleen."

#. Type: note
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:1001
msgid "See /usr/share/doc/mldonkey-server/README.Debian for more information."
msgstr "Lisätietoja löytyy tiedostosta /usr/share/doc/mldonkey-server/README.Debian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:2001
msgid "Launch MLDonkey at startup?"
msgstr "Käynnistetäänkö MLDonkey koneen käynnistyessä?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:2001
msgid "If enabled, each time your machine starts, the MLDonkey server will be started."
msgstr "Jos tämä vaihtoehto valitaan, MLDonkey-palvelin käynnistetään aina, kun järjestelmä käynnistyy."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:2001
msgid "Otherwise, you will need to launch MLDonkey yourself each time you want to use it."
msgstr "Muussa tapauksessa MLDonkey täytyy käynnistää erikseen aina, kun sitä halutaan käyttää."

#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:3001
msgid "MLDonkey user:"
msgstr "MLDonkey-käyttäjä:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:3001
msgid "Define the user who will run the MLDonkey server process."
msgstr "Anna käyttäjätunnus, jolla MLDonkey-palvelinprosessia ajetaan."

#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:3001
msgid "Please do not choose a real user. For security reasons it is better if this user does not own any other data than the MLDonkey share."
msgstr "Älä valitse todellista käyttäjätunnusta. Tietoturvasyistä on parempi, ettei tämä tunnus omista mitään muita tietoja kuin MLDonkeyn jakamat."

#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:3001
msgid "You will use this user account to share and get data from the peer-to-peer networks."
msgstr "Tätä käyttäjätunnusta käytetään tiedon jakamiseen ja hakemiseen vertaisverkoissa."

#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:3001
msgid "This user will be a system user (if created). You won't be able to login into your system with this user name."
msgstr "Tunnuksesta tehdään järjestelmätunnus (jos se luodaan). Sillä ei voida kirjautua järjestelmään."

#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:4001
msgid "MLDonkey group:"
msgstr "MLDonkey-ryhmä:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:4001
msgid "Define the group which will run the MLDonkey server process."
msgstr "Anna ryhmä, jolla MLDonkey-palvelinprosessia ajetaan."

#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:4001
msgid "Please do not choose a real group. For security reasons it is better if this group does not own any other data than the MLDonkey share."
msgstr "Älä valitse todellista ryhmää. Tietoturvasyistä on parempi, ettei tämä ryhmä omista mitään muista tietoja kuin MLDonkeyn jakamat."

#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:4001
msgid "Users of this group can start and stop the MLDonkey server and can also access the files fetched from the peer-to-peer networks."
msgstr "Tämän ryhmän käyttäjät voivat käynnistää ja pysäyttää MLDonkey-palvelimen ja käyttää vertaisverkoista haettuja tiedostoja."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:5001
msgid "Change the owner of old files?"
msgstr "Vaihdetaanko vanhojen tiedostojen omistaja?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:5001
msgid "You have changed the MLDonkey user. You can change the ownership of your files to the new user."
msgstr "MLDonkey-tunnus on vaihdettu. Tiedostot voidaan siirtää uuden tunnuksen nimiin."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:5001
msgid "PS: the former user won't be deleted from /etc/passwd, you will have to do it yourself later (e.g. with deluser(8)), or you keep it along with the old configuration."
msgstr "Edellistä käyttäjätunnusta ei poisteta tiedostosta /etc/passwd. Tämä täytyy tehdä myöhemmin käsin (esim. ohjelmalla deluser(8)), jos tunnus halutaan poistaa."

#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:6001
msgid "MLDonkey directory:"
msgstr "MLDonkey-hakemisto:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:6001
msgid "Define the directory to which the MLDonkey server will be chdired and chrooted."
msgstr "Anna hakemisto, jota MLDonkey-palvelin käyttää ja johon se rajoitetaan (chroot)."

#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:6001
msgid "The .ini configuration files, incoming and shared directories will be in this directory."
msgstr ".ini-asetustiedostot sekä haettavien ja jaettujen tiedostojen hakemistot ovat tässä hakemistossa."

#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:6001
msgid "Chroot support is not complete. For now, chroot is not possible, but it may be enabled in the near future."
msgstr "Chroot-tuki ei ole valmis. Tällä hetkellä chrootin käyttäminen ei onnistu, mutta se saatetaan ottaa käyttöön tulevaisuudessa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:7001
msgid "Move the old configuration?"
msgstr "Siirretäänkö vanhat asetukset?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:7001
msgid "You have changed the mldonkey directory. You can move the old files to this new directory."
msgstr "Mldonkey-hakemistoa vaihdettiin. Vanhat tiedostot voidaan siirtää tähän uuteen hakemistoon."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:7001
msgid "If you choose no, the old directory won't be deleted. You will have to do it yourself."
msgstr "Jos tätä ei valita, vanhaa hakemistoa ei poisteta. Se täytyy tehdä käsin."

#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:8001
msgid "Niceness of MLDonkey:"
msgstr "MLDonkeyn nice-arvo:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:8001
msgid "MLDonkey uses heavy calculation from time to time (like hashing very big files). It should be a good idea to set a very kind level of niceness, depending on what ressources you want to give to MLDonkey."
msgstr "MLDonkey käyttää silloin tällöin paljon laskentatehoa (laskiessaan esimerkiksi erittäin isojen tiedostojen hajautusta). On yleensä hyvä ajatus määrittää MLDonkeylle alhainen prioriteetti."

#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:8001
msgid "You can set values from -20 to 20. The bigger the niceness, the lower the priority of MLDonkey processes."
msgstr "Arvo voi vaihdella arvosta -20 arvoon 20. Mitä suurempi arvo, sitä pienempi on MLDonkey-prosessien prioriteetti."

#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:9001
msgid "Maximal download speed (kB/s):"
msgstr "Suurin latausnopeus (kB/s):"

#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:9001
msgid "Set the maximal download rate. It can be useful to limit this rate, in order to always have a minimal bandwidth for other internet applications."
msgstr "Anna suurin latausnopeus. Tämän rajoituksen avulla voidaan taata muille Internetiä käyttäville ohjelmille vähimmäiskaista."

#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:9001
msgid "It has also been noticed that a full use of the bandwidth could cause problems with DSL connection handling. This is not a rule, it is just based on a few experiments."
msgstr "Täyden kaistan käyttäminen saattaa lisäksi aiheuttaa ongelmia DSL-yhteyksien kanssa. Tämä ei ole sääntö vaan muutamiin kokeisiin perustuva tulos."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:9001
#: ../mldonkey-server.templates:10001
msgid "0 means no limit."
msgstr "0 tarkoittaa, ettei rajaa ole."

#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:10001
msgid "Maximal upload speed (kB/s):"
msgstr "Suurin siirtonopeus (kB/s):"

#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:10001
msgid "Set the maximal upload rate. You must keep in mind that a peer-to-peer network is based on sharing. Do not use a very low rate."
msgstr "Anna suurin siirtonopeus (koneelta ulospäin). Muista, että vertaisverkot perustuvat jakamiseen. Älä aseta erittäin alhaista nopeutta."

#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:10001
msgid "Some networks calculate the download credit by the upload rate. More upload speed means more download speed."
msgstr "Jotkin verkot laskevat latauspisteitä siirtonopeudesta. Suurempi siirtonopeus ulospäin tarkoittaa nopeampia latauksia."

#. Type: string
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:10001
msgid "As for the download speed, you should limit this rate so that you can still use the internet even when MLDonkey is running."
msgstr "Kuten latausnopeuden kanssa, siirtonopeutta tulisi rajoittaa, jotta Internetiä voidaan käyttää, vaikka MLDonkey on käynnissä."

#. Type: password
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:11001
msgid "Password of admin user:"
msgstr "Ylläpitokäyttäjän salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:11001
msgid "As of version 2.04rc1, a new user management appears. The password is encrypted and stored in downloads.ini."
msgstr "Versiosta 2.04rc1 alkaen käytössä on uusi käyttäjähallinta. Salasana salataan ja tallennetaan tiedostoon downloads.ini."

#. Type: password
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:11001
msgid "If you want to add a new user for MLDonkeys user management or want to change the password, refer to /usr/share/doc/mldonkey-server/README.Debian."
msgstr "Tiedostosta /usr/share/doc/mldonkey-server/README.Debian löytyy lisätietoja, jos MLDonkeysin käyttäjähallintaan halutaan lisätä uusi käyttäjä tai salasana halutaan vaihtaa."

#. Type: password
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:12001
msgid "Retype password of the admin user:"
msgstr "Ylläpitotunnuksen salasana uudelleen:"

#. Type: password
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:12001
msgid "Please confirm your admin's password."
msgstr "Varmista ylläpitäjän salasana."

#. Type: note
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:13001
msgid "Passwords do not match"
msgstr "Salasanat eivät täsmää"

#. Type: note
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:13001
msgid "The two password you enter must be the same."
msgstr "Annettujen salasanojen tulee olla sama."

#. Type: note
#. Description
#: ../mldonkey-server.templates:13001
msgid "You will be asked until you can provide the same password twice."
msgstr "Kysymys toistetaan, kunnes sama salasana annetaan kahdesti."


Reply to: