[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: glibc 2.2.94On Wed, Sep 25, 2002 at 12:11:28PM +0200, Guido Guenther wrote:
> Hi,
> for the adventurous among you I put glibc 2.2.94 packages to:
>  http://honk.physik.uni-konstanz.de/linux-mips/glibc/
> Regards,

What are pros and cons with using it?

  eloy
-- 
 --Krzysztof-eloy-Krzyżaniak-----------------------eloy-@-transilvania-eu-org--

    - Trudno wytrzymać człowieku tam! Taką rudą wódę piją, na myszach!
    - To tam jeszcze bardziej garują jak u nas?!!Reply to: