[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#468166: RFS: rrdcollectuser rrdcollect@packages.debian.org
usertag 468166 sponsor-is-needed
thanks

New release fixing this bug has been created.

The package can be found on mentors.debian.net:
- URL: http://mentors.debian.net/debian/pool/main/r/rrdcollect
- Source repository: deb-src http://mentors.debian.net/debian unstable main contrib non-free
- dget http://mentors.debian.net/debian/pool/main/r/rrdcollect/rrdcollect_0.2.3-4.dsc

I would be glad if someone uploaded this package for me.

Kind regards
	Artur
-- 
Promotor polecił mi, żebym przy opisie wzorów podtrzymywania swojego
statusu przez adminów korzystała z książki opisującej analogiczne
procesy... w więzieniu i wśród młodocianych przestępców. :)
						/Socjonetka/Reply to: