[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[YÖRE-VIRUS] Gelen İletide Virüs Tespit Edildi / Virus Detected<debian-mentors@lists.debian.org> adresinden <hbayhan@monrol.com> adresine gönderilen bir elektronik posta iletisinde Worm.SomeFool.P  virüsü algılandığı için gönderim yapılmadı.

Virüslü ileti başlık bilgileri:
(null)	

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

A message sent from <debian-mentors@lists.debian.org> to <hbayhan@monrol.com> address contained Worm.SomeFool.P and has not been delivered.

The infected machine is likely to be here:
(null)	Reply to: