[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: BCFG Public LicenseScripsit Matthew Garrett <mgarrett@chiark.greenend.org.uk>
> Henning Makholm <henning@makholm.net> wrote:

>> You seem to be saying that I can "agree" with the law even though I
>> completely disagree with it

> Please quote the section of the license that states that.

# LICENSEE AGREES THAT THE EXPORT OF GOODS AND/OR TECHNICAL DATA FROM
# THE UNITED STATES MAY REQUIRE SOME FORM OF EXPORT CONTROL LICENSE FROM
# THE U.S. GOVERNMENT AND THAT FAILURE TO OBTAIN SUCH EXPORT CONTROL
# LICENSE MAY RESULT IN CRIMINAL LIABILITY UNDER U.S. LAWS.

-- 
Henning Makholm     "Den nyttige hjemmedatamat er og forbliver en myte.
          Generelt kan der ikke peges på databehandlingsopgaver af
         en sådan størrelsesorden og af en karaktér, som berettiger
       forestillingerne om den nye hjemme- og husholdningsteknologi."Reply to: