[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: LCC and blobsScripsit Anthony DeRobertis <anthony@derobert.net>

> That would, however, cover firmware and wind up sending X to
> contrib. So maybe: ... iff it is stored on the local machine's file
> system.

That would be my *intuitive* understanding of how the mail/contrib
difference works.

-- 
Henning Makholm       "Jeg forstår mig på at anvende sådanne midler på
              folks legemer, at jeg kan varme eller afkøle dem,
          som jeg vil, og få dem til at kaste op, hvis det er det,
         jeg vil, eller give afføring og meget andet af den slags."Reply to: