[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Open Profanity License
Is this free software license according to DFSG:

http://www.lcdf.org/xshostakovich/
http://www.lcdf.org/xshostakovich/COPYING

P.S: I do not subscribe to this lists, so please Cc: to me. I try
remember to check mailing-list archives from WWW.


-- 
Juhapekka "naula" Tolvanen * * http colon slash slash iki dot fi slash juhtolv
"kummaan paikkaan itsesi karkotit, syyttä syyllisten seuduille. raskaisiin
taloihin pesit, kirkuviin huoneisiin. mitä ne sinulle tekevät siellä? kuka on
raapinut nimesi pois, nimesi, kasvosi, mielesi oivat palvelemaan konetta?" CMXReply to: