[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: One unclear point in the Vim licenseScripsit Bram Moolenaar <Bram@moolenaar.net>

> Companies that try to make money from software very often distribute
> their software. How else would they make money? Thus mostly they run
> into this rule of the GPL.

There is nothing that prevents you from using a dual-license scheme of
GPL and something else that allows people to take your code
proprietary, if that's what you want. The "something else" wouldn't
even have to be DFSG compliant.

-- 
Henning Makholm       "Jeg forstår mig på at anvende sådanne midler på
              folks legemer, at jeg kan varme eller afkøle dem,
          som jeg vil, og få dem til at kaste op, hvis det er det,
         jeg vil, eller give afføring og meget andet af den slags."Reply to: