[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SubscripcióSenyors,

Els hi adjunto el mail que els hi vaig enviar perquè ens donessin de
baixa de la subscripció. Prego ens facin un abono a la compte que a
continuació els hi detallo:
Facultat d'Informàtica
cta. 2100- 1801- 17 0200039294
Per qualsevol aclariment no dubtin en trucar-me (93 4016954).Espero la seva
resposta
Cordialment
Montse

--
                        
        Montserrat Bernat Casas     
        Cap d'Àrea de Recursoso i    
        Serveis             
                        
 (Embedded                   
 image moved                  
 to file:                    
 pic24389.jpg)                 
                        
        E-mail: montse@fib.upc.edu    
        Tel.:93 4016954         
                        


----- Forwarded by Montserrat Bernat/FIB/UPC on 03/05/2006 12:45 -----
                                                                    
           Montserrat Bernat                                                
                        To:    debian-laespiral@lists.debian.org                       
           23/12/2005 13:07     cc:                                           
                        Subject: Subscripció                                  
                                                                    Senyors,
 Prego que donguin de baixa a la Facultat d'Informàtica de Barcelona
(NIF: Q-0818003F) de la seva associació a partir del 1 de gener del 2006.
Cordialment

--
                        
        Montserrat Bernat Casas     
        Cap d'Àrea de Recursoso i    
        Serveis             
                        
 (Embedded                   
 image moved                  
 to file:                    
 pic05075.jpg)                 
                        
        E-mail: montse@fib.upc.edu    
        Tel.:93 4016954         
                        Attachment: pic24389.jpg
Description: JPEG image

Attachment: pic05075.jpg
Description: JPEG image


Reply to: