[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mail Delivery (failure kjn@fsl.dk)Nye e-postadresser
Fra 1. januar er Skov & Landskab et selvstændigt center under Den Kgl. 
Veterinær- og Landbohøjskole (KVL). Det nye Skov & Landskab er en fusion
mellem dele af Institut for Økonomi, Skov og Landskab på KVL, Forsk-
ningscentret for Skov & Landskab, Skovskolen og Danida Skovfrøcenter. 

Fusionen betyder, at mange medarbejdere har fået nye e-post adresser, 
der består af <initialer>@kvl.dk. Se liste over initialer på 
http://www.skovoglandskab.dk/email. Din meddelelse videresendes IKKE 
automatisk.


New email addresses
>From January 1st a joint Forest & Landscape Denmark is a reality. That is the 
day where parts of the Department of Economics and Natural Resouces at the 
Royal Veterinary and Agricultural University (KVL), Danish Forestry College, 
Danish Forest and Landscape Research Institute and Danida Forest Seed 
Centre merge and become an independent centre under KVL. 

As a result of the merger, some members of the staff have had their email 
address changed to <initials>@kvl.dk. List of initials at 
http://www.skovoglandskab.dk/email. Your message has NOT been forewarded.Reply to: