[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nơi báo cáo các lỗi dịch liên quan đến GNOMEHi,
Các bạn vui lòng báo cáo lỗi dịch lên cơ sở hạ tầng mới là gitlab[1] nhé!

[1] <https://gitlab.gnome.org/Teams/Translation/vi>

Chúc vui!
Trần Ngọc Quân

Reply to: