[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Dịch bits: Sinh nhật Debian 25 tuổiChào các bạn,
Mời xem và đóng góp sửa bản dịch:
<https://salsa.debian.org/publicity-team/bits/commit/b093da602a975d69888b4cc06dd97d793ca77002>

-- 
Trần Ngọc Quân.


Reply to: