[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

GitHub đang bị thu muaHi,
Tương lai mà họ cho là __tươi sáng__ có lẽ cần phải được các chuyên gia đánh giá, phân tích thêm???
<https://blog.github.com/2018-06-04-github-microsoft/>

Chúc vui!
--
Trần Ngọc Quân.


Reply to: