[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bản dịch: Thông tin phát hànhThân chào các bạn,
Mình đã dịch trang thông tin phát hành[1] và đã commit[2]. Mong các bạn
đọc và đóng góp ý kiến.

[1] <https://www.debian.org/releases/>
[2]
<https://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/vietnamese/releases/index.wml?view=log>

-- 
Trần Ngọc Quân.


Reply to: