[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Chào đón GNOME 3-20Mời các bạn theo dõi đoạn phim giới thiệu về GNOME 3-20 [1].
Tôi đã dịch phần phụ đề nhưng có thể nó chưa được cập nhật ngay.
Chúc vui,

[1] <https://youtu.be/JU2f_jkPRq4>

-- 
Trần Ngọc Quân.


Reply to: