[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian đã chính thức phát hành JessieChào mọi người,
Jessie đã chính thức phát hành. Vui lòng đọc bài viết [1] trên trang
thông tin điện tử chính thức.
Hiện tại thì cáp quang biển đang bị đứt nên các bạn có thể chọn các
mirror trong nước [2] hoặc chọn máy chủ cài đặt từ Thái Lan [3] vì nó có
đầy đủ cả phần debian-security và là một trong những máy mirror chính
thức của Debian. Tôi đã thử và thấy khá nhanh.

[1]<https://www.debian.org/News/2015/20150426.vi.html>
[2] Nhớ là chọn máy phải đặt tại Việt Nam.
[3] http://ftp.th.debian.org/{debian,debian-security}/

Chúc cả nhà vui!

-- 
Trần Ngọc Quân.


Reply to: