[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://wdm/tr.poMerhaba,
Güncel çeviriyi ve önceki ile farkını, yorumlarınızı almak üzere ekte paylaşıyorum.

İyi günler dilerim,
Atila KOÇ
--- YASAL UYARI ---

# Turkish debconf translation of wdm
# This file is distributed under the same license as the wdm package.
# Recai Oktaş <roktas@omu.edu.tr>, 2004.
# Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>, 2023.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: wdm\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: wdm@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-08 21:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2023-04-28 10:12+0300\n"
"Last-Translator: Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Desired default display manager."
msgstr "Yeğlenen öntanımlı ekran yöneticisi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"A display manager is a program that provides graphical login capabilities "
"for the X Window System."
msgstr ""
"Ekran yöneticisi programı, X Window Sistemi'ne görsel arayüz ile giriş yapma "
"yeteneği kazandırır."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Only one display manager can manage a given X server, but multiple display "
"manager packages are installed.  Please select which display manager should "
"run by default."
msgstr ""
"Sisteminizde birden fazla ekran yöneticisi kurulu durumda; ancak eldeki bir "
"X sunucusunu yalnızca bir ekran yöneticisi yönetebilir. Öntanımlı olarak "
"çalıştırılacak ekran yöneticisini seçin."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"(Multiple display managers can run simultaneously if they are configured to "
"manage different servers; to achieve this, configure the display managers "
"accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and disable the "
"check for a default display manager.)"
msgstr ""
"Farklı sunucuları yönetecek şekilde yapılandırılmaları koşulu ile birden "
"fazla ekran yöneticisi eş zamanlı çalışabilir. Bunu mümkün kılmak için; "
"ekran yöneticilerini buna göre yapılandırın, hepsinin /etc/init.d "
"dizinindeki başlangıç betiklerini değiştirin ve öntanımlı ekran yöneticisi "
"denetleme işlevini devre dışı bırakın."
--- wdm_1.28-26_tr.itt	2023-03-18 12:08:04.000000000 +0300
+++ wdm_1.28-26_tr.rfr	2023-04-28 10:12:07.964372278 +0300
@@ -1,27 +1,28 @@
-# Turkish translation of wdm.
+# Turkish debconf translation of wdm
 # This file is distributed under the same license as the wdm package.
 # Recai Oktaş <roktas@omu.edu.tr>, 2004.
+# Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>, 2023.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: wdm\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: wdm@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-10-08 21:22+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-05-10 18:08+0300\n"
-"Last-Translator: Recai Oktaş <roktas@omu.edu.tr>\n"
-"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2023-04-28 10:12+0300\n"
+"Last-Translator: Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>\n"
+"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../templates:1001
-#, fuzzy
-#| msgid "Select the desired default display manager."
 msgid "Desired default display manager."
-msgstr "Kullanmak istediğiniz öntanımlı ekran yöneticisini seçin."
+msgstr "Yeğlenen öntanımlı ekran yöneticisi:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -30,7 +31,8 @@
 "A display manager is a program that provides graphical login capabilities "
 "for the X Window System."
 msgstr ""
-"Ekran yöneticisi, X Window Sistemi'ne grafik arayüz ile giriş yapmayı sağlar."
+"Ekran yöneticisi programı, X Window Sistemi'ne görsel arayüz ile giriş yapma "
+"yeteneği kazandırır."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -40,9 +42,9 @@
 "manager packages are installed.  Please select which display manager should "
 "run by default."
 msgstr ""
-"Sadece bir ekran yöneticisi verilen X sunucusunu yönetebilir, ancak birden "
-"fazla ekran yöneticisi kurulu durumda.  Lütfen, öntanımlı olarak çalıştırmak "
-"istediğiniz ekran yöneticisini seçin."
+"Sisteminizde birden fazla ekran yöneticisi kurulu durumda; ancak eldeki bir "
+"X sunucusunu yalnızca bir ekran yöneticisi yönetebilir. Öntanımlı olarak "
+"çalıştırılacak ekran yöneticisini seçin."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -53,7 +55,8 @@
 "accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and disable the "
 "check for a default display manager.)"
 msgstr ""
-"(Eğer farklı sunucuları çalıştırmak için ayarlanırsa birden fazla ekran "
-"yöneticisi kullanılabilir.  Bunun için /etc/init.d içindeki ilgili betikleri "
-"değiştirin ve öntanımlı ekran yöneticisini denetleyen işlevleri devre dışı "
-"bırakın.)"
+"Farklı sunucuları yönetecek şekilde yapılandırılmaları koşulu ile birden "
+"fazla ekran yöneticisi eş zamanlı çalışabilir. Bunu mümkün kılmak için; "
+"ekran yöneticilerini buna göre yapılandırın, hepsinin /etc/init.d "
+"dizinindeki başlangıç betiklerini değiştirin ve öntanımlı ekran yöneticisi "
+"denetleme işlevini devre dışı bırakın."

Reply to: