[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://ejabberd/tr.poMerhaba,
Güncel çeviriyi ve önceki ile farkını, yorumlarınızı almak üzere ekte paylaşıyorum.

İyi günler dilerim,
Atila KOÇ
--- YASAL UYARI ---

# Turkish debconf translation of ejabberd
# This file is distributed under the same license as the ejabberd package.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2008, 2015.
# Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>, 2023.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ejabberd\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ejabberd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-06 08:27+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2023-04-05 22:16+0300\n"
"Last-Translator: Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"

# Note to translators:
# Please do not translate the variables ${hostname}, ${user}, ${preseed}, and
# any other which may appear in the future. Changes to these variables will
# break the scripts. Thank you!
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Hostname for this Jabber server:"
msgstr "Bu Jabber sunucusu için makine adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Please enter a hostname for this Jabber server."
msgstr "Lütfen bu Jabber sunucusu için bir makine adı girin."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"If you would like to configure multiple hostnames for this server, you will "
"have to do so manually in /etc/ejabberd/ejabberd.yml after installation."
msgstr ""
"Bu sunucu için birden fazla makine adı vermek isterseniz, bunu kurulumdan "
"sonra /etc/ejabberd/ejabberd.yml dosyasını düzenleyerek yapmalısınız."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Jabber server administrator username:"
msgstr "Jabber sunucusu yöneticisinin kullanıcı adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Please provide the name of an account to administrate the ejabberd server. "
"After the installation of ejabberd, you can log in to this account using "
"either any Jabber client or a web browser pointed at the administrative "
"https://${hostname}:5280/admin/ interface."
msgstr ""
"Lütfen ejabberd sunucusunu yönetecek hesabın adını girin. ejabberd "
"kurulumundan sonra yönetimsel görevleri yerine getirmek için herhangi bir "
"Jabber istemcisini kullanarak veya bir web tarayıcısı ile https://";
"${hostname}:5280/admin/ yönetim adresine giderek bu hesapta oturum "
"açabilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"You only need to enter the username part here (such as ${user}), but the "
"full Jabber ID (such as ${user}@${hostname}) is required to access the "
"ejabberd web interface."
msgstr ""
"Buraya yalnızca kullanıcı adı kısmını (${user} gibi) girmeniz yeterli olup; "
"ejabberd web arayüzüne erişmek için tam Jabber kimliği (${user}@${hostname} "
"gibi) gereklidir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Please leave this field empty if you don't want to create an administrator "
"account automatically."
msgstr ""
"Yönetici hesabını otomatikman oluşturmak istemiyorsanız, bu alanı boş "
"bırakın."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Jabber server administrator password:"
msgstr "Jabber sunucusu yönetici parolası:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Please enter the password for the administrative user."
msgstr "Yönetici hesabı için bir parola girin."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Re-enter password to verify:"
msgstr "Parolayı yeniden girin:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please enter the same administrator password again to verify that you have "
"typed it correctly."
msgstr "Doğru yazıldığından emin olmak için yönetici parolasını yeniden girin."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Password input error"
msgstr "Parola girişi hatası"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"The two passwords you entered did not match or were empty. Please try again."
msgstr "Girdiğiniz parolalar eşleşmedi ya da boştular. Lütfen yeniden deneyin."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Invalid administrator account username"
msgstr "Yönetici hesabı kullanıcı adı geçersiz"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"The username previously specified contains forbidden characters. Please "
"respect the JID syntax (https://tools.ietf.org/html/rfc6122#appendix-A.5). "
"If you used a full JID (e.g. user@hostname), the hostname needs to match the "
"one previously specified."
msgstr ""
"Girdiğiniz kullanıcı adı yasaklanmış karakterler içeriyor. Lütfen JID "
"sözdizimine (http://tools.ietf.org/html/rfc6122#appendix-A.5) uyun. Eğer tam "
"bir JID kullandıysanız (kullanici@makine_adi gibi), makine_adi yapılandırma "
"adımında belirttiğiniz makine adıyla aynı olmalıdır."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Geçersiz makine adı"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"The hostname previously specified contains forbidden characters or is "
"otherwise invalid. Please correct it and try again."
msgstr ""
"Girdiğiniz makine adı yasaklanmış karakterler içeriyor ya da geçersiz. "
"Lütfen düzeltin ve yeniden deneyin."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Invalid preseeded configuration"
msgstr "Geçersiz doğrulama yaklaşımı"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"A newer ${preseed} validation is being used and has determined that the "
"currently setup ${preseed} is invalid or incorrectly specified."
msgstr ""
"Yeni bir doğrulama yaklaşımı ${preseed} kullanılmakta olup, varolan "
"${preseed} yapısının geçersiz olduğunu ya da hatalı belirtilmiş olduğunu "
"algıladı."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"If you would like to correct it, please backup your data and run dpkg-"
"reconfigure ejabberd after the upgrade is finished and note that any "
"databases and usernames will be lost or invalidated in this process if the "
"hostname is changed."
msgstr ""
"Düzeltmek isterseniz, yükseltmenin tamamlanmasının ardından verinizi "
"yedekleyip dpkg-reconfigure ejabberd komutunu çalıştırın. Makine adı "
"değiştirilirse, veritabanlarının ve kullanıcı adlarının kaybolacacağını ya "
"da gaçersiz kılınacağını bilin."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Important changes to nodename (ERLANG_NODE) configuration"
msgstr "Düğüm adı yapılandırmasına (ERLANG_NODE) önemli değişiklikler"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"The nodename has changed to reflect ejabberd's upstream recommended nodename "
"configuration (ejabberd@localhost) which saves effort when moving XMPP "
"domains to a different machine."
msgstr ""
"Düğüm adı (nodename), ejabberd'in sonraki sürümlerine uygun olacak şekilde "
"(ejabberd@localhost) değiştirildi. Bu değişiklik XMPP etki alanlarını başka "
"makinelere taşırken kolaylık sağlayacaktır."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"This may break the current installation but may easily be fixed by editing "
"the ERLANG_NODE option in /etc/default/ejabberd either back to ejabberd or "
"to the name it was manually specified."
msgstr ""
"Bu şimdiki kurulumu bozabilir, ancak bu sorun /etc/default/ejabberd "
"dosyasındaki ERLANG_NODE seçeneğini ejabberd olarak eski şekline ya da elle "
"belirtilen ada değiştirilerek kolaylıkla giderilebilir."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Another way to fix a broken installation is to use ejabberdctl's "
"mnesia_change_nodename option to change the nodename in the mnesia database. "
"More information on this method may be found on the ejabberd guide (https://";
"docs.ejabberd.im/admin/guide/managing/#change-computer-hostname). Please "
"make appropriate backups of the database before attempting this method."
msgstr ""
"Bozulmuş kurulumu düzeltmenin başka bir yolu ise, ejabberdctl'nin "
"mnesia_change_nodename seçeneğini mnesia veritabanındaki düğüm adı ile "
"değiştirmektir. Bu yöntem ile ilgili daha fazla bilgiyi (https://docs.";
"ejabberd.im/admin/guide/managing/#change-computer-hostname) yolundaki "
"ejabberd rehberinde bulabilirsiniz. Bu yönteme başvurmadan önce gerekli "
"veritabanı yedeklerini uygun bir şekilde alın."

# Note to translators:
# Please do not translate the variables ${hostname}, ${user}, ${preseed}, and
# any other which may appear in the future. Changes to these variables will
# break the scripts. Thank you!
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "ERL_OPTIONS for this ejabberd server:"
msgstr "Bu Jabber sunucusu için ERL_OPTIONS:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"To run the ejabberd server with customized Erlang options, enter them here. "
"It is also possible to set them by editing /etc/ejabberd/ejabberdctl.cfg. "
"See the erl(1) man page for more information."
msgstr ""
"ejabberd sunucusunu isteğe uyarlanmış Erlang seçenekleri ile çalıştırmak "
"için, seçeneklerinizi buraya girin ya da daha sonra /etc/ejabberd/"
"ejabberdctl.cfg dosyasını düzenleyin."

#~ msgid "The username of an admin account for ejabberd:"
#~ msgstr "ejabberd yönetici hesabının kullanıcı adı:"

#~ msgid "The password for the admin account:"
#~ msgstr "Yönetici hesabının parolası:"

#~ msgid "The password for the admin account again for verification:"
#~ msgstr "Yönetici hesabının parolası, doğrulama için tekrardan:"

#~ msgid ""
#~ "Please reenter the password for the administrative user for verification."
#~ msgstr ""
#~ "Lütfen yönetimsel kullanıcının parolasını doğrulama için tekrar girin."

#~ msgid "The passwords do not match!"
#~ msgstr "Parolalar eşleşmedi!"

#, fuzzy
#~| msgid "The username of an admin account for ejabberd:"
#~ msgid "The username of the admin account is invalid!"
#~ msgstr "ejabberd yönetici hesabının kullanıcı adı:"
--- ejabberd_23.01-1_tr.itt	2023-03-18 12:07:10.000000000 +0300
+++ ejabberd_23.01-1_tr.rfr	2023-04-25 14:02:00.866860317 +0300
@@ -1,22 +1,22 @@
-# Turkish translation of ejabberd debconf template.
-# Copyright (C) 2008
+# Turkish debconf translation of ejabberd
 # This file is distributed under the same license as the ejabberd package.
-# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2008.
+# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2008, 2015.
+# Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>, 2023.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ejabberd\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ejabberd@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-11-21 23:34-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-07-29 22:24+0300\n"
-"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-12-06 08:27+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2023-04-05 22:16+0300\n"
+"Last-Translator: Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>\n"
+"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.2\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 # Note to translators:
 # Please do not translate the variables ${hostname}, ${user}, ${preseed}, and
@@ -25,18 +25,14 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:2001
-#, fuzzy
-#| msgid "Host name for this Jabber server:"
 msgid "Hostname for this Jabber server:"
-msgstr "Bu Jabber sunucusunun makine adı:"
+msgstr "Bu Jabber sunucusu için makine adı:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:2001
-#, fuzzy
-#| msgid "Please enter the host name of this Jabber server (lowercase)."
 msgid "Please enter a hostname for this Jabber server."
-msgstr "Lütfen bu Jabber sunucusunun makine adını (küçük harflerle) girin."
+msgstr "Lütfen bu Jabber sunucusu için bir makine adı girin."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -45,34 +41,29 @@
 "If you would like to configure multiple hostnames for this server, you will "
 "have to do so manually in /etc/ejabberd/ejabberd.yml after installation."
 msgstr ""
+"Bu sunucu için birden fazla makine adı vermek isterseniz, bunu kurulumdan "
+"sonra /etc/ejabberd/ejabberd.yml dosyasını düzenleyerek yapmalısınız."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:3001
 msgid "Jabber server administrator username:"
-msgstr "Jabber sunucu yöneticisinin kullanıcı adı:"
+msgstr "Jabber sunucusu yöneticisinin kullanıcı adı:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:3001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please provide the name of an account to administrate the ejabberd "
-#| "server. After the installation of ejabberd you can use this account to "
-#| "log in with any Jabber client to do administrative tasks or go to https://";
-#| "${hostname}:5280/admin/ and log in with this account to enter the admin "
-#| "interface."
 msgid ""
 "Please provide the name of an account to administrate the ejabberd server. "
 "After the installation of ejabberd, you can log in to this account using "
 "either any Jabber client or a web browser pointed at the administrative "
 "https://${hostname}:5280/admin/ interface."
 msgstr ""
-"Lütfen ejabberd sunucusunu yönetecek olan hesabın adını girin. Kurulum "
-"bittikten sonra yönetimsel görevleri yerine getirmek için herhangi bir "
-"Jabber istemcisini kullanarak bu hesapla oturum açabilir veya https://";
-"${hostname}:5280/admin/ adresine gidip bu hesapla oturum açarak yönetim "
-"arayüzüne girebilirsiniz."
+"Lütfen ejabberd sunucusunu yönetecek hesabın adını girin. ejabberd "
+"kurulumundan sonra yönetimsel görevleri yerine getirmek için herhangi bir "
+"Jabber istemcisini kullanarak veya bir web tarayıcısı ile https://";
+"${hostname}:5280/admin/ yönetim adresine giderek bu hesapta oturum "
+"açabilirsiniz."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -82,9 +73,9 @@
 "full Jabber ID (such as ${user}@${hostname}) is required to access the "
 "ejabberd web interface."
 msgstr ""
-"Buraya yalnızca kullanıcı adı kısmını girmeniz yeterlidir (ör. ${user}); ama "
-"ejabberd web arayüzüne erişmek için tam Jabber kimliğini (ör. ${user}@"
-"${hostname}) kullanmanız gerekmektedir."
+"Buraya yalnızca kullanıcı adı kısmını (${user} gibi) girmeniz yeterli olup; "
+"ejabberd web arayüzüne erişmek için tam Jabber kimliği (${user}@${hostname} "
+"gibi) gereklidir."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -93,26 +84,26 @@
 "Please leave this field empty if you don't want to create an administrator "
 "account automatically."
 msgstr ""
-"Yönetici hesabını otomatik olarak oluşturmak istemiyorsanız bu alanı boş "
+"Yönetici hesabını otomatikman oluşturmak istemiyorsanız, bu alanı boş "
 "bırakın."
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../templates:4001
 msgid "Jabber server administrator password:"
-msgstr "Jabber sunucusunun yönetici parolası:"
+msgstr "Jabber sunucusu yönetici parolası:"
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../templates:4001
 msgid "Please enter the password for the administrative user."
-msgstr "Lütfen yönetimsel kullanıcı için bir parola girin."
+msgstr "Yönetici hesabı için bir parola girin."
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../templates:5001
 msgid "Re-enter password to verify:"
-msgstr "Doğrulamak için parolayı tekrar girin:"
+msgstr "Parolayı yeniden girin:"
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -120,9 +111,7 @@
 msgid ""
 "Please enter the same administrator password again to verify that you have "
 "typed it correctly."
-msgstr ""
-"Lütfen doğru yazıldığından emin olmak için aynı yönetici parolasını tekrar "
-"girin."
+msgstr "Doğru yazıldığından emin olmak için yönetici parolasını yeniden girin."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -133,44 +122,35 @@
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../templates:6001
-#, fuzzy
-#| msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
 msgid ""
 "The two passwords you entered did not match or were empty. Please try again."
-msgstr "Girdiğiniz parolalar eşleşmedi. Lütfen tekrar deneyin."
+msgstr "Girdiğiniz parolalar eşleşmedi ya da boştular. Lütfen yeniden deneyin."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../templates:7001
 msgid "Invalid administrator account username"
-msgstr "Yönetici hesabı adı geçersiz"
+msgstr "Yönetici hesabı kullanıcı adı geçersiz"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../templates:7001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The username you have typed contains forbidden characters. Please respect "
-#| "the  JID syntax (http://tools.ietf.org/html/rfc6122#appendix-A.5). If you "
-#| "used a full JID (e.g. user@hostname), you have to use the same host name "
-#| "you typed into the host name configuration step."
 msgid ""
 "The username previously specified contains forbidden characters. Please "
 "respect the JID syntax (https://tools.ietf.org/html/rfc6122#appendix-A.5). "
 "If you used a full JID (e.g. user@hostname), the hostname needs to match the "
 "one previously specified."
 msgstr ""
-"Girdiğiniz kullanıcı adı kullanımına izin verilmeyen karakterler içeriyor. "
-"Lütfen JID sözdizimine dikkat edin (http://tools.ietf.org/html/";
-"rfc6122#appendix-A.5). Eğer tam bir JID kullandıysanız (örneğin "
-"kullanıcı@makineadı), makine adı kısmı yapılandırma adımında belirttiğiniz "
-"makine adıyla aynı olmalıdır."
+"Girdiğiniz kullanıcı adı yasaklanmış karakterler içeriyor. Lütfen JID "
+"sözdizimine (http://tools.ietf.org/html/rfc6122#appendix-A.5) uyun. Eğer tam "
+"bir JID kullandıysanız (kullanici@makine_adi gibi), makine_adi yapılandırma "
+"adımında belirttiğiniz makine adıyla aynı olmalıdır."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../templates:8001
 msgid "Invalid hostname"
-msgstr ""
+msgstr "Geçersiz makine adı"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -179,12 +159,14 @@
 "The hostname previously specified contains forbidden characters or is "
 "otherwise invalid. Please correct it and try again."
 msgstr ""
+"Girdiğiniz makine adı yasaklanmış karakterler içeriyor ya da geçersiz. "
+"Lütfen düzeltin ve yeniden deneyin."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../templates:9001
 msgid "Invalid preseeded configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Geçersiz doğrulama yaklaşımı"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -193,6 +175,9 @@
 "A newer ${preseed} validation is being used and has determined that the "
 "currently setup ${preseed} is invalid or incorrectly specified."
 msgstr ""
+"Yeni bir doğrulama yaklaşımı ${preseed} kullanılmakta olup, varolan "
+"${preseed} yapısının geçersiz olduğunu ya da hatalı belirtilmiş olduğunu "
+"algıladı."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -203,12 +188,16 @@
 "databases and usernames will be lost or invalidated in this process if the "
 "hostname is changed."
 msgstr ""
+"Düzeltmek isterseniz, yükseltmenin tamamlanmasının ardından verinizi "
+"yedekleyip dpkg-reconfigure ejabberd komutunu çalıştırın. Makine adı "
+"değiştirilirse, veritabanlarının ve kullanıcı adlarının kaybolacacağını ya "
+"da gaçersiz kılınacağını bilin."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../templates:10001
 msgid "Important changes to nodename (ERLANG_NODE) configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Düğüm adı yapılandırmasına (ERLANG_NODE) önemli değişiklikler"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -218,6 +207,9 @@
 "configuration (ejabberd@localhost) which saves effort when moving XMPP "
 "domains to a different machine."
 msgstr ""
+"Düğüm adı (nodename), ejabberd'in sonraki sürümlerine uygun olacak şekilde "
+"(ejabberd@localhost) değiştirildi. Bu değişiklik XMPP etki alanlarını başka "
+"makinelere taşırken kolaylık sağlayacaktır."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -227,6 +219,9 @@
 "the ERLANG_NODE option in /etc/default/ejabberd either back to ejabberd or "
 "to the name it was manually specified."
 msgstr ""
+"Bu şimdiki kurulumu bozabilir, ancak bu sorun /etc/default/ejabberd "
+"dosyasındaki ERLANG_NODE seçeneğini ejabberd olarak eski şekline ya da elle "
+"belirtilen ada değiştirilerek kolaylıkla giderilebilir."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -238,6 +233,12 @@
 "docs.ejabberd.im/admin/guide/managing/#change-computer-hostname). Please "
 "make appropriate backups of the database before attempting this method."
 msgstr ""
+"Bozulmuş kurulumu düzeltmenin başka bir yolu ise, ejabberdctl'nin "
+"mnesia_change_nodename seçeneğini mnesia veritabanındaki düğüm adı ile "
+"değiştirmektir. Bu yöntem ile ilgili daha fazla bilgiyi (https://docs.";
+"ejabberd.im/admin/guide/managing/#change-computer-hostname) yolundaki "
+"ejabberd rehberinde bulabilirsiniz. Bu yönteme başvurmadan önce gerekli "
+"veritabanı yedeklerini uygun bir şekilde alın."
 
 # Note to translators:
 # Please do not translate the variables ${hostname}, ${user}, ${preseed}, and
@@ -246,10 +247,8 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:11001
-#, fuzzy
-#| msgid "Host name for this Jabber server:"
 msgid "ERL_OPTIONS for this ejabberd server:"
-msgstr "Bu Jabber sunucusunun makine adı:"
+msgstr "Bu Jabber sunucusu için ERL_OPTIONS:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -259,6 +258,9 @@
 "It is also possible to set them by editing /etc/ejabberd/ejabberdctl.cfg. "
 "See the erl(1) man page for more information."
 msgstr ""
+"ejabberd sunucusunu isteğe uyarlanmış Erlang seçenekleri ile çalıştırmak "
+"için, seçeneklerinizi buraya girin ya da daha sonra /etc/ejabberd/"
+"ejabberdctl.cfg dosyasını düzenleyin."
 
 #~ msgid "The username of an admin account for ejabberd:"
 #~ msgstr "ejabberd yönetici hesabının kullanıcı adı:"

Reply to: