[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://cyrus-sasl2/tr.poMerhaba,
İlgili çeviriyi yorumlarınızı almak üzere ekte paylaşıyorum.

İyi günler dilerim,
Atila KOÇ
--- YASAL UYARI ---

# Turkish debconf translation of cyrus-sasl2
# This file is distributed under the same license as the cyrus-sasl2 package.
# Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>, 2023.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cyrus-sasl2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-cyrus-sasl2-debian-devel@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-02 07:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2023-03-26 22:47+0300\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sasl2-bin.templates:2001
msgid "Remove /etc/sasldb2?"
msgstr "/etc/sasldb2 kaldırılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sasl2-bin.templates:2001
msgid ""
"Cyrus SASL can store usernames and passwords in the /etc/sasldb2 database "
"file."
msgstr ""
"Cyrus SASL kullanıcı adlarını ve parolalarını /etc/sasldb2 veritabanı "
"dosyasında saklayabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sasl2-bin.templates:2001
msgid ""
"If important data is stored in that file, you should back it up now or "
"choose not to remove the file."
msgstr ""
"EÄ?er o dosyada önemli veriler saklanıyorsa, onu Å?imdi yedeklemelisiniz veya "
"kaldırmamayı seçmelisiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../sasl2-bin.templates:3001
msgid "Backup file name for /etc/sasldb2:"
msgstr "/etc/sasldb2 için yedek dosyası adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../sasl2-bin.templates:3001
msgid ""
"Cyrus SASL has stored usernames and passwords in the /etc/sasldb2 database "
"file."
msgstr ""
"/etc/sasldb2 veritabanı dosyasında, Cyrus SASL tarafından saklanmıÅ? "
"kullanıcı adları ve parolalar var."

#. Type: string
#. Description
#: ../sasl2-bin.templates:3001
msgid ""
"That file has to be upgraded to a newer database format. First, a backup of "
"the current file will be created. You can use that if you need to manually "
"downgrade Cyrus SASL. However, automatic downgrades are not supported."
msgstr ""
"Bu dosya yeni bir veritabanı biçimine yükseltilmek zorunda. �nce, varolan "
"dosyanın bir yedeÄ?i alınacak. Otomatik düÅ?ürmeler desteklenmediÄ?i halde, "
"eÄ?er Cyrus SASL'yi önceki sürümüne elle düÅ?ürmeniz gerekirse bu dosyayı "
"kullanabilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../sasl2-bin.templates:3001
msgid ""
"Please specify the backup file name. You should check the available disk "
"space in that location. If the backup file already exists, it will be "
"overwritten. Leaving this field empty will select the default value (/var/"
"backups/sasldb2.bak)."
msgstr ""
"Yedek dosya adını belirtin. EÄ?er orada eskisi varsa, yenisi onun üzerine "
"yazılacaktır. Dosyanın saklanacaÄ?ı yerdeki kullanılabilir disk alanını "
"denetleyin. Bu alanı boÅ? bırakırsanız, veritabanı yedeÄ?i /var/backups/"
"sasldb2.bak dosyasına alınacaktır."

#. Type: error
#. Description
#: ../sasl2-bin.templates:4001
msgid "Failed to back up /etc/sasldb2"
msgstr "/etc/sasldb2 yedeklemesi baÅ?arısız oldu"

#. Type: error
#. Description
#: ../sasl2-bin.templates:4001
msgid ""
"The /etc/sasldb2 file could not be backed up with the file name you "
"specified."
msgstr "/etc/sasldb2 dosyası belirttiÄ?iniz dosya adı ile yedeklenemedi."

#. Type: error
#. Description
#: ../sasl2-bin.templates:4001 ../sasl2-bin.templates:5001
msgid "This is a fatal error and will cause the package installation to fail."
msgstr ""
"Bu ölümcül bir hata olup, paket kurulumunun baÅ?arısız olmasına neden "
"olacaktır."

#. Type: error
#. Description
#: ../sasl2-bin.templates:4001
msgid ""
"Please eliminate all possible reasons that might lead to this failure, and "
"try to configure this package again."
msgstr ""
"Bu baÅ?arısızlıÄ?a neden olabilecek tüm olası sebepleri eleyin ve bu paketi "
"yeniden yapılandırmayı deneyin."

#. Type: error
#. Description
#: ../sasl2-bin.templates:5001
msgid "Failed to upgrade /etc/sasldb2"
msgstr "/etc/sasldb2 yükseltmesi baÅ?arısız oldu"

#. Type: error
#. Description
#: ../sasl2-bin.templates:5001
msgid "The /etc/sasldb2 file could not be upgraded to the new database format."
msgstr "/etc/sasldb2 dosyası yeni veritabanı biçimine yükseltilemedi."

#. Type: error
#. Description
#: ../sasl2-bin.templates:5001
msgid ""
"The configuration process will attempt to restore the backup of this file to "
"its original location."
msgstr ""
"Yapılandırma süreci bu dosyanın yedeÄ?ini asıl konumuna geri yükleme "
"giriÅ?iminde bulunacak."

#. Type: error
#. Description
#: ../sasl2-bin.templates:5001
msgid ""
"Please eliminate all possible reasons that might lead to this failure, then "
"try to configure this package again."
msgstr ""
"Bu baÅ?arısızlıÄ?a neden olabilecek tüm olası sebepleri eleyin ve sonra bu "
"paketi yeniden yapılandırmayı deneyin."

Reply to: