[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://i2p/tr.poMerhaba,
Güncel çeviriyi ve önceki ile farkını, yorumlarınızı almak üzere ekte paylaşıyorum.

İyi günler dilerim,
Atila KOÇ
--- YASAL UYARI ---

--- i2p_0.9.48-1.1_tr.itt	2023-03-18 12:07:20.000000000 +0300
+++ i2p_0.9.48-1.1_tr.rfr	2023-04-18 15:39:07.724709096 +0300
@@ -1,29 +1,28 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# Turkish debconf translation of i2p
+# This file is distributed under the same license as the i2p package.
+# Kaya Zeren <kayazeren@gmail.com>, 2013, 2015, 2017.
+# Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>, 2023.
 #
-# Translators:
-# Kaya Zeren <kayazeren@gmail.com>, 2013,2015
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: I2P\n"
+"Project-Id-Version: i2p\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: i2p@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-11-12 14:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-06-30 21:32+0000\n"
-"Last-Translator: Kaya Zeren <kayazeren@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Turkish (Turkey) (http://www.transifex.com/otf/I2P/language/";
-"tr_TR/)\n"
-"Language: tr_TR\n"
+"PO-Revision-Date: 2023-03-25 22:37+0300\n"
+"Last-Translator: Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>\n"
+"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
+"Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../i2p.templates:2001
 msgid "Should the I2P router be started at boot?"
-msgstr "I2P yönelticisi açılıÅ?ta baÅ?latılsın"
+msgstr "I2P yönlendiricisi önyükleme sırasında baÅ?latılsın mı?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -32,14 +31,14 @@
 "The I2P router can be run as a daemon that starts automatically when your "
 "computer boots up. This is the recommended configuration."
 msgstr ""
-"I2P yönelticisi sistem baÅ?latılırken artalan hizmeti olarak çalıÅ?tırılır. Bu "
-"ayarı kullanmanız önerilir."
+"I2P yönlendiricisi, sisteminizin önyüklemesi sırasında baÅ?layacak bir "
+"artalan hizmeti olarak çalıÅ?tırılabilir. Ã?nerilen yapılandırma Å?ekli budur."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../i2p.templates:3001
 msgid "I2P daemon user:"
-msgstr "I2P artalan hizmeti kullanıcısı:"
+msgstr "I2P artalan süreci kullanıcısı:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -50,10 +49,10 @@
 "account name here. For example, if your previous I2P installation is at /"
 "home/user/i2p, you may enter 'user' here."
 msgstr ""
-"I2P artalan hizmeti olarak kullanıldıÄ?ında varsayılan olarak i2psvc hesabı "
-"altında çalıÅ?ır. **Varolan** bir I2P profili kullanmak için buraya farklı "
-"bir hesap adı yazabilirsiniz. Ã?rneÄ?in, mnceki I2P kurulumunuz /home/user/i2p "
-"klasörü altındaysa buraya 'user' yazabilirsiniz."
+"I2P artalan süreci olarak kullanıldıÄ?ında öntanımlı olarak i2psvc hesabı "
+"altında çalıÅ?ır. Varolan bir I2P profilini kullanmak için buraya farklı bir "
+"hesap adı girebilirsiniz. Ã?rneÄ?in önceki I2P kurulumunuz /home/user/i2p "
+"dizini altındaysa, buraya 'user' girebilirsiniz."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -62,20 +61,22 @@
 "Very important: If a user other than the default of 'i2psvc' is entered "
 "here, the chosen username *MUST* already exist."
 msgstr ""
-"Ã?ok önemli: Buraya varsayılan 'i2psvc' kullanıcısından baÅ?ka bir deÄ?er "
-"yazılırsa, bu kullanıcı *MUHAKKAK* varolmalıdır."
+"Ã?ok önemli: Buraya öntanımlı 'i2psvc' hesabından baÅ?ka bir kullanıcı "
+"girilirse, bu kullanıcı adı mutlaka varolan bir hesabın olmalıdır."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../i2p.templates:4001
 msgid "Memory that can be allocated to I2P:"
-msgstr "I2P tarafından kullanılabilecek bellek:"
+msgstr "I2P için ayrılabilecek bellek:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../i2p.templates:4001
 msgid "By default, I2P will only be allowed to use up to 128MB of RAM."
-msgstr "I2P varsayılan olarak yalnız 128MB RAM bellek kullanır."
+msgstr ""
+"Ã?ntanımlı olarak, I2P'nin yalnızca 128MB RAM belleÄ?i kullanmasına izin "
+"verilir."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -84,16 +85,15 @@
 "High bandwidth routers, as well as routers with a lot of active torrents / "
 "plugins, may need to have this value increased."
 msgstr ""
-"Torrent ve uygulama ekleri kullandıÄ?ından yüksek bant geniÅ?liÄ?ine gerek "
-"duyan yönelticiler için bu deÄ?erin arttırılması gerekebilir."
+"Yüksek bant geniÅ?liÄ?ine sahip yönlendiriciler ya da etkin bir çok torrent "
+"veya eklenti çalıÅ?tıran yönlendiriciler için bu deÄ?erin arttırılması "
+"gerekebilir."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../i2p.templates:5001
-#, fuzzy
-#| msgid "Run I2P daemon confined with AppArmor"
 msgid "Should the I2P daemon be confined with AppArmor?"
-msgstr "I2P iÅ?lemi AppArmor ile kısıtlansın"
+msgstr "I2P artalan süreci AppArmor ile kısıtlansın mı?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -102,5 +102,5 @@
 "With this option enabled I2P will be sandboxed with AppArmor, restricting "
 "which files and directories may be accessed by I2P."
 msgstr ""
-"Bu seçenek etkinleÅ?tirildiÄ?inde, I2P dosya ve klasörlere eriÅ?imi AppArmor "
-"üzerindeki kum havuzu ile kısıtlanacak Å?ekilde çalıÅ?tırılır. "
+"Bu seçenek etkinleÅ?tirildiÄ?inde, I2P tarafından eriÅ?ilebilecek dosya ve "
+"dizinler AppArmor ile kısıtlanacaktır."
# Turkish debconf translation of i2p
# This file is distributed under the same license as the i2p package.
# Kaya Zeren <kayazeren@gmail.com>, 2013, 2015, 2017.
# Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>, 2023.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: i2p\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: i2p@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-11-12 14:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2023-03-25 22:37+0300\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../i2p.templates:2001
msgid "Should the I2P router be started at boot?"
msgstr "I2P yönlendiricisi önyükleme sırasında baÅ?latılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../i2p.templates:2001
msgid ""
"The I2P router can be run as a daemon that starts automatically when your "
"computer boots up. This is the recommended configuration."
msgstr ""
"I2P yönlendiricisi, sisteminizin önyüklemesi sırasında baÅ?layacak bir "
"artalan hizmeti olarak çalıÅ?tırılabilir. Ã?nerilen yapılandırma Å?ekli budur."

#. Type: string
#. Description
#: ../i2p.templates:3001
msgid "I2P daemon user:"
msgstr "I2P artalan süreci kullanıcısı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../i2p.templates:3001
msgid ""
"By default I2P is configured to run under the account i2psvc when running as "
"a daemon. To use an **existing** I2P profile you may enter a different "
"account name here. For example, if your previous I2P installation is at /"
"home/user/i2p, you may enter 'user' here."
msgstr ""
"I2P artalan süreci olarak kullanıldıÄ?ında öntanımlı olarak i2psvc hesabı "
"altında çalıÅ?ır. Varolan bir I2P profilini kullanmak için buraya farklı bir "
"hesap adı girebilirsiniz. Ã?rneÄ?in önceki I2P kurulumunuz /home/user/i2p "
"dizini altındaysa, buraya 'user' girebilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../i2p.templates:3001
msgid ""
"Very important: If a user other than the default of 'i2psvc' is entered "
"here, the chosen username *MUST* already exist."
msgstr ""
"Ã?ok önemli: Buraya öntanımlı 'i2psvc' hesabından baÅ?ka bir kullanıcı "
"girilirse, bu kullanıcı adı mutlaka varolan bir hesabın olmalıdır."

#. Type: string
#. Description
#: ../i2p.templates:4001
msgid "Memory that can be allocated to I2P:"
msgstr "I2P için ayrılabilecek bellek:"

#. Type: string
#. Description
#: ../i2p.templates:4001
msgid "By default, I2P will only be allowed to use up to 128MB of RAM."
msgstr ""
"Ã?ntanımlı olarak, I2P'nin yalnızca 128MB RAM belleÄ?i kullanmasına izin "
"verilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../i2p.templates:4001
msgid ""
"High bandwidth routers, as well as routers with a lot of active torrents / "
"plugins, may need to have this value increased."
msgstr ""
"Yüksek bant geniÅ?liÄ?ine sahip yönlendiriciler ya da etkin bir çok torrent "
"veya eklenti çalıÅ?tıran yönlendiriciler için bu deÄ?erin arttırılması "
"gerekebilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../i2p.templates:5001
msgid "Should the I2P daemon be confined with AppArmor?"
msgstr "I2P artalan süreci AppArmor ile kısıtlansın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../i2p.templates:5001
msgid ""
"With this option enabled I2P will be sandboxed with AppArmor, restricting "
"which files and directories may be accessed by I2P."
msgstr ""
"Bu seçenek etkinleÅ?tirildiÄ?inde, I2P tarafından eriÅ?ilebilecek dosya ve "
"dizinler AppArmor ile kısıtlanacaktır."

Reply to: