[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://x2goserver/tr.poMerhaba,
Güncel çeviriyi ve önceki ile farkını, yorumlarınızı almak üzere ekte paylaşıyorum.

İyi günler dilerim,
Atila KOÇ

https://wiki.debian.org/tr/L10n/Turkish/Po
https://l10n.debian.org/coordination/turkish/tr.by_status.html
https://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/tr
--- YASAL UYARI ---

--- x2goserver_4.1.0.3-5_tr.itt	2023-02-04 13:50:00.000000000 +0300
+++ x2goserver_4.1.0.3-5_tr.rfr	2023-02-23 15:12:30.308397727 +0300
@@ -1,20 +1,22 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+# Turkish debconf translation of x2goserver package
+# This file is distributed under the same license as the x2goserver package.
+# Kaan Özdinçer <kaanozdincer@gmail.com>, 2014.
+# Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>, 2023.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: x2goserver\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: x2goserver@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2018-11-29 09:26+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-19 18:25+0000\n"
-"Last-Translator: Kaan Özdinçer <kaanozdincer@gmail.com>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"Language: \n"
+"PO-Revision-Date: 2023-02-10 23:49+0300\n"
+"Last-Translator: Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>\n"
+"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
+"Language: tr\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -29,8 +31,9 @@
 "You have configured X2Go Server with PostgreSQL as session DB backend and "
 "you are upgrading x2goserver from a version minor to 3.1.0.0."
 msgstr ""
-"X2Go Sunucusunu oturum DB arkaucu olarak PostgreSQL ile birlikte "
-"yapılandırdınız ve x2goserver'ı 3.1.0.0 sürümünden güncelliyorsunuz."
+"X2Go Sunucusu'nu oturum veritabanı arka ucu olarak PostgreSQL ile birlikte "
+"yapılandırdınız ve x2goserver'ı 3.1.0.0'dan daha alt bir sürümünden "
+"güncelliyorsunuz."
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -40,15 +43,15 @@
 "using your X2Go Server: /usr/share/doc/x2goserver/README.upgrade-pgsql-"
 "database.gz"
 msgstr ""
-"Lütfen X2Go Sunucusunu kullanmaya başlamadan önce PostgreSQL DB yükseltme "
-"yönergelerini takip edin: /usr/share/doc/x2goserver/README.upgrade-pgsql-"
+"X2Go Sunucusu'nu kullanmaya başlamadan önce PostgreSQL DB yükseltme "
+"yönergelerini izleyin: /usr/share/doc/x2goserver/README.upgrade-pgsql-"
 "database.gz"
 
 #. Type: text
 #. Description
 #: ../x2goserver.templates:2001
 msgid "X2Go Server Upgrade"
-msgstr "X2Go Sunucu Yükseltme"
+msgstr "X2Go Sunucusu Yükseltme"
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -57,8 +60,8 @@
 "You are upgrading from an X2Go Server version (< 4.1.0.0). Between 4.1.0.0 "
 "and 4.0.0.x the package structure has undergone a major change."
 msgstr ""
-"Bir X2Go Sunucusunu (< 4.1.0.0) sürümünden yükseltiyorsunuz. 4.1.0.0 ve "
-"4.0.0.x sürümleri arasında paket yapısı ciddi değişiklikler geçirdi."
+"Bir X2Go Sunucusu'nu (< 4.1.0.0) sürümünden yükseltiyorsunuz. 4.1.0.0 ve "
+"4.0.0.x sürümleri arasında paket yapısı büyük değişiklikler geçirdi."
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -67,14 +70,14 @@
 "Note that most of the Perl code in X2Go Server has been moved into its own "
 "Perl API X2Go::Server."
 msgstr ""
-"X2Go Sunucusunun Perl kodunun çoğu kendi Perl API'si olan X2Go::Server'a "
+"X2Go Sunucusu'nun Perl kodunun çoğu kendi Perl API'si olan X2Go::Server'a "
 "taşınmıştır."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../x2goserver-desktopsharing.templates:1001
 msgid "Create x2godesktopsharing group?"
-msgstr ""
+msgstr "x2godesktopsharing grubu yaratılsın mı?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -95,12 +98,26 @@
 " With no such group users will not be able to share X2Go/X11 desktop\n"
 " sessions."
 msgstr ""
+"X2Go Desktop Sharing kullanıcılara X2Go/X11 masaüstü otumlarını ortak bir "
+"POSIX grup üyeliği aracılığı ile bir başkası ile paylaşma olanağı verir.Bu "
+"iş için kullanılacak grup sistem genelinde yapılandırılabileceği gibi "
+"(X2Go Desktop Sharing'in kullanıcı yapılandırması ile) kullanıcı bazında "
+"da yapılandırılabilir.\n"
+".\n"
+"X2Go Desktop Sharing'in bu amaçla \"x2godesktopsharing\" grubunu sistem "
+"genelinde kullanmak için ayarlayıp ayarlamayacağını belirtin.\n"
+".\n"
+"Bu grubu yaratmayı istemesseniz, bunun yerine varolan gruplardan birini bu "
+"amaçla kullanmanız istenecektir.\n"
+".\n"
+"Bu amaçla bir grup belirlenmezse, kullanıcılar X2Go/X11 masaüstü "
+"oturumlarını paylaşamayacaklardır."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../x2goserver-desktopsharing.templates:2001
 msgid "Use existing group for X2Go Desktop Sharing?"
-msgstr ""
+msgstr "X2Go Desktop Sharing için varolan bir grup kullanılsın mı?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -109,12 +126,14 @@
 " If X2Go Desktop Sharing can use an existing group (possibly from an LDAP\n"
 " database) then you can specify this group name on the next screen."
 msgstr ""
+"Eğer X2Go Desktop Sharing varolan bir grubu kullanabilecekse (olası bir "
+"LDAP veritabından), bu grup adını bir sonraki ekranda belirtebilirsiniz."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../x2goserver-desktopsharing.templates:3001
 msgid "Group to use for X2Go Desktop Sharing:"
-msgstr ""
+msgstr "X2Go Desktop Sharing için kullanılacak grup:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -125,12 +144,16 @@
 " .\n"
 " An empty string will be replaced by the \"root\" group."
 msgstr ""
+"X2Go Desktop Sharing ayrıcalıklarının atanacağı varolan POSIX grubunun "
+"adını belirtiniz.\n"
+".\n"
+"Boş bırakırsanız \"root\" grubuna atanacaktır."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../x2goserver-desktopsharing.templates:4001
 msgid "Non-existing group"
-msgstr ""
+msgstr "Grup bulunamadı"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -139,12 +162,13 @@
 " The given group does not exist on this system. You should specify an\n"
 " already existing group."
 msgstr ""
+"Girdiğiniz grup sistemde bulunamadı. Varolan bir grubu belirtmelisiniz."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../x2goserver-desktopsharing.templates:5001
 msgid "Auto-start X2Go Desktop Sharing applet?"
-msgstr ""
+msgstr "X2Go Desktop Sharing küçük uygulaması otomatikman başlatılsın mı?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -158,12 +182,20 @@
 " The applet can be configured to start automatically on desktop session\n"
 " startup, but for security reasons this is not the default."
 msgstr ""
+"Bir X2Go/X11 oturumuna X2Go Desktop Sharing ile erişilebilmesi için X2Go "
+"Desktop Sharing küçük uygulamasının (applet) çalışıyor olması gereklidir. "
+"Bu uygulama X2Go/X11 oturumlarının X2Go kullanıcı uygulamalarına erişim "
+"denetimli bir soket üzerinden geçişini sağlar.\n"
+".\n"
+"Bu uygulama masaüstü oturumu başladığında otomatikman çalışacak şekilde "
+"yapılandırılabilir, fakat bu tutum güvenlik gerekçeleri ile ön tanımlı "
+"olmayan yapılandırmadır."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../x2goserver-desktopsharing.templates:6001
 msgid "Auto-activate X2Go Desktop Sharing?"
-msgstr ""
+msgstr "X2Go Desktop Sharing otomatik etkinleştirilsin mi?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -182,3 +214,15 @@
 " this auto-activation feature only in appropriate environments, such as\n"
 " for classroom computers."
 msgstr ""
+"X2Go Desktop Sharing küçük uygulaması paylaşımsız (non-sharing) kipte "
+"başlar ve çalışmakta olan masaüstü oturumunu paylaşmak isteyen "
+"kullanıcılar geri çevrilir. Kullanıcının paylaşım kipini uygulamanın "
+"GUI'si üzerinden etkinleştirmesi beklenir.\n"
+".\n"
+"auto-start seçeneği etkinse, X2Go Desktop Sharing küçük uygulamasının da "
+"masaüstü oturum açımında otomatik başlatılıp başlatılmayacağını şimdi "
+"seçebilirsiniz.\n"
+".\n"
+"Bu ayar, veri koruma ve diğer güvenlik gerekçeleri ile ön tanımlı "
+"değildir. Otomatik etkinleştirme seçeneğini, güvenli olduğunu bildiğiniz "
+"ortamlarda kullanın."
# Turkish debconf translation of x2goserver package
# This file is distributed under the same license as the x2goserver package.
# Kaan Özdinçer <kaanozdincer@gmail.com>, 2014.
# Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>, 2023.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: x2goserver\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: x2goserver@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-29 09:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2023-02-10 23:49+0300\n"
"Last-Translator: Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"

#. Type: text
#. Description
#: ../x2goserver.templates:1001
msgid "X2Go Server / PostgreSQL Upgrade"
msgstr "X2Go Sunucusu / PostgreSQL Yükseltmesi"

#. Type: text
#. Description
#: ../x2goserver.templates:1001
msgid ""
"You have configured X2Go Server with PostgreSQL as session DB backend and "
"you are upgrading x2goserver from a version minor to 3.1.0.0."
msgstr ""
"X2Go Sunucusu'nu oturum veritabanı arka ucu olarak PostgreSQL ile birlikte "
"yapılandırdınız ve x2goserver'ı 3.1.0.0'dan daha alt bir sürümünden "
"güncelliyorsunuz."

#. Type: text
#. Description
#: ../x2goserver.templates:1001
msgid ""
"Please follow these PostgreSQL DB upgrade instructions before you continue "
"using your X2Go Server: /usr/share/doc/x2goserver/README.upgrade-pgsql-"
"database.gz"
msgstr ""
"X2Go Sunucusu'nu kullanmaya başlamadan önce PostgreSQL DB yükseltme "
"yönergelerini izleyin: /usr/share/doc/x2goserver/README.upgrade-pgsql-"
"database.gz"

#. Type: text
#. Description
#: ../x2goserver.templates:2001
msgid "X2Go Server Upgrade"
msgstr "X2Go Sunucusu Yükseltme"

#. Type: text
#. Description
#: ../x2goserver.templates:2001
msgid ""
"You are upgrading from an X2Go Server version (< 4.1.0.0). Between 4.1.0.0 "
"and 4.0.0.x the package structure has undergone a major change."
msgstr ""
"Bir X2Go Sunucusu'nu (< 4.1.0.0) sürümünden yükseltiyorsunuz. 4.1.0.0 ve "
"4.0.0.x sürümleri arasında paket yapısı büyük değişiklikler geçirdi."

#. Type: text
#. Description
#: ../x2goserver.templates:2001
msgid ""
"Note that most of the Perl code in X2Go Server has been moved into its own "
"Perl API X2Go::Server."
msgstr ""
"X2Go Sunucusu'nun Perl kodunun çoğu kendi Perl API'si olan X2Go::Server'a "
"taşınmıştır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../x2goserver-desktopsharing.templates:1001
msgid "Create x2godesktopsharing group?"
msgstr "x2godesktopsharing grubu yaratılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../x2goserver-desktopsharing.templates:1001
msgid ""
" X2Go Desktop Sharing grants users the privileges to share X2Go/X11\n"
" desktop session with one another via membership of a common POSIX\n"
" group. The group being used for this can be configured system-wide and\n"
" on a per-user basis (in X2Go Desktop Sharing's user configuration).\n"
" .\n"
" Please specify whether X2Go Desktop Sharing should set up the group\n"
" \"x2godesktopsharing\" as the system-wide default group used for this\n"
" purpose.\n"
" .\n"
" Alternatively, if you reject this option, you will be asked to assign\n"
" the role to some already existing group.\n"
" .\n"
" With no such group users will not be able to share X2Go/X11 desktop\n"
" sessions."
msgstr ""
"X2Go Desktop Sharing kullanıcılara X2Go/X11 masaüstü otumlarını ortak bir "
"POSIX grup üyeliği aracılığı ile bir başkası ile paylaşma olanağı verir.Bu "
"iş için kullanılacak grup sistem genelinde yapılandırılabileceği gibi "
"(X2Go Desktop Sharing'in kullanıcı yapılandırması ile) kullanıcı bazında "
"da yapılandırılabilir.\n"
".\n"
"X2Go Desktop Sharing'in bu amaçla \"x2godesktopsharing\" grubunu sistem "
"genelinde kullanmak için ayarlayıp ayarlamayacağını belirtin.\n"
".\n"
"Bu grubu yaratmayı istemesseniz, bunun yerine varolan gruplardan birini bu "
"amaçla kullanmanız istenecektir.\n"
".\n"
"Bu amaçla bir grup belirlenmezse, kullanıcılar X2Go/X11 masaüstü "
"oturumlarını paylaşamayacaklardır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../x2goserver-desktopsharing.templates:2001
msgid "Use existing group for X2Go Desktop Sharing?"
msgstr "X2Go Desktop Sharing için varolan bir grup kullanılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../x2goserver-desktopsharing.templates:2001
msgid ""
" If X2Go Desktop Sharing can use an existing group (possibly from an LDAP\n"
" database) then you can specify this group name on the next screen."
msgstr ""
"Eğer X2Go Desktop Sharing varolan bir grubu kullanabilecekse (olası bir "
"LDAP veritabından), bu grup adını bir sonraki ekranda belirtebilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../x2goserver-desktopsharing.templates:3001
msgid "Group to use for X2Go Desktop Sharing:"
msgstr "X2Go Desktop Sharing için kullanılacak grup:"

#. Type: string
#. Description
#: ../x2goserver-desktopsharing.templates:3001
msgid ""
" Please specify the name of the existing POSIX group that you want to\n"
" assign X2Go Desktop Sharing privileges to.\n"
" .\n"
" An empty string will be replaced by the \"root\" group."
msgstr ""
"X2Go Desktop Sharing ayrıcalıklarının atanacağı varolan POSIX grubunun "
"adını belirtiniz.\n"
".\n"
"Boş bırakırsanız \"root\" grubuna atanacaktır."

#. Type: error
#. Description
#: ../x2goserver-desktopsharing.templates:4001
msgid "Non-existing group"
msgstr "Grup bulunamadı"

#. Type: error
#. Description
#: ../x2goserver-desktopsharing.templates:4001
msgid ""
" The given group does not exist on this system. You should specify an\n"
" already existing group."
msgstr ""
"Girdiğiniz grup sistemde bulunamadı. Varolan bir grubu belirtmelisiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../x2goserver-desktopsharing.templates:5001
msgid "Auto-start X2Go Desktop Sharing applet?"
msgstr "X2Go Desktop Sharing küçük uygulaması otomatikman başlatılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../x2goserver-desktopsharing.templates:5001
msgid ""
" For an X2Go/X11 desktop session to be accessible via X2Go Desktop\n"
" Sharing, the X2Go Desktop Sharing applet needs to be running. It\n"
" advertises the user's X2Go/X11 session through an access controlled\n"
" socket to X2Go client applications.\n"
" .\n"
" The applet can be configured to start automatically on desktop session\n"
" startup, but for security reasons this is not the default."
msgstr ""
"Bir X2Go/X11 oturumuna X2Go Desktop Sharing ile erişilebilmesi için X2Go "
"Desktop Sharing küçük uygulamasının (applet) çalışıyor olması gereklidir. "
"Bu uygulama X2Go/X11 oturumlarının X2Go kullanıcı uygulamalarına erişim "
"denetimli bir soket üzerinden geçişini sağlar.\n"
".\n"
"Bu uygulama masaüstü oturumu başladığında otomatikman çalışacak şekilde "
"yapılandırılabilir, fakat bu tutum güvenlik gerekçeleri ile ön tanımlı "
"olmayan yapılandırmadır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../x2goserver-desktopsharing.templates:6001
msgid "Auto-activate X2Go Desktop Sharing?"
msgstr "X2Go Desktop Sharing otomatik etkinleştirilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../x2goserver-desktopsharing.templates:6001
msgid ""
" The X2Go Desktop Sharing applet normally starts in non-sharing mode\n"
" (users that request to share the running desktop session get\n"
" auto-rejected). The user normally has to choose to activate the sharing\n"
" mode in the applet's GUI.\n"
" .\n"
" If the auto-start option is active, you can additionally choose here\n"
" whether desktop sharing should be activated when the X2Go Desktop\n"
" Sharing applet is auto-started at session logon.\n"
" .\n"
" For security and data protection reasons, this is not the default. Use\n"
" this auto-activation feature only in appropriate environments, such as\n"
" for classroom computers."
msgstr ""
"X2Go Desktop Sharing küçük uygulaması paylaşımsız (non-sharing) kipte "
"başlar ve çalışmakta olan masaüstü oturumunu paylaşmak isteyen "
"kullanıcılar geri çevrilir. Kullanıcının paylaşım kipini uygulamanın "
"GUI'si üzerinden etkinleştirmesi beklenir.\n"
".\n"
"auto-start seçeneği etkinse, X2Go Desktop Sharing küçük uygulamasının da "
"masaüstü oturum açımında otomatik başlatılıp başlatılmayacağını şimdi "
"seçebilirsiniz.\n"
".\n"
"Bu ayar, veri koruma ve diğer güvenlik gerekçeleri ile ön tanımlı "
"değildir. Otomatik etkinleştirme seçeneğini, güvenli olduğunu bildiğiniz "
"ortamlarda kullanın."

Reply to: