[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://mysql-8.0/tr.poMerhaba,
Güncel çeviriyi ve önceki ile farkını, yorumlarınızı almak üzere ekte paylaşıyorum.

İyi günler dilerim,
Atila KOÇ

https://wiki.debian.org/tr/L10n/Turkish/Po
https://l10n.debian.org/coordination/turkish/tr.by_status.html
https://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/tr

--- YASAL UYARI ---

--- mysql-8.0_8.0.32-1_tr.itt	2023-02-04 09:55:53.000000000 +0300
+++ mysql-8.0_8.0.32-1_tr.rfr	2023-02-21 10:52:14.687925784 +0300
@@ -1,28 +1,27 @@
-# Turkish translation of mysql-server.
-# This file is distributed under the same license as the mysql-server package.
-# Gürkan Aslan <gurkan@iaslan.com>, 2004
-# Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>, 2015
+# Turkish debconf translation of mysql-8.0 package
+# This file is distributed under the same license as the mysql-8.0 package.
+# Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>, 2012, 2015, 2018, 2023.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: mysql-5.6\n"
+"Project-Id-Version: mysql-8.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: mysql-8.0@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2018-12-07 09:36+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-11-04 12:16+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2023-02-20 09:51+0300\n"
 "Last-Translator: Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>\n"
-"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
+"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "Language: tr\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../mysql-server-8.0.templates:2001
 msgid "Automatic maintenance of MySQL server daemon disabled"
-msgstr ""
+msgstr "MySQL sunucusu hizmetinin otomatik bakımı etkisizleştirildi"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -33,6 +32,11 @@
 "MySQL installation has been disabled to allow other packaging tasks to "
 "complete. For more details, see /etc/mysql/FROZEN."
 msgstr ""
+"Paket yönetimi betikleri nasıl çözeceklerini bilemedikleri bir sorunla "
+"karşılaştılar ve bu nedenle MySQL yapılandırmasını sürdüremeyecekler. MySQL "
+"kurulumunuzun otomatik yönetimi, diğer paket yönetimi işlerinin "
+"tamamlanmasına izin vermek için etkisizleştirildi. Daha fazla bilgi için /"
+"etc/mysql/FROZEN dosyasını inceleyin."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -47,8 +51,8 @@
 "Using MySQL under NIS/YP requires a mysql user account to be added on the "
 "local system with:"
 msgstr ""
-"MySQL'in NIS/YP ile kullanılması için yerel sisteme aşağıdaki komut "
-"çalıştırılarak mysql kullanıcı hesabının eklenmesi gereklidir:"
+"MySQL'in NIS/YP ile kullanılması, yerel sisteme aşağıdaki ile bir mysql "
+"kullanıcı hesabının eklenmesini gerektirir:\""
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -57,8 +61,8 @@
 "You should also check the permissions and ownership of the /var/lib/mysql "
 "directory:"
 msgstr ""
-"/var/lib/mysql dizininin sahiplik ve izin ayarlarını da gözden "
-"geçirmelisiniz:"
+"Buna ek olarak /var/lib/mysql dizininin sahiplik ve izin ayarlarını da "
+"gözden geçirmelisiniz:"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -73,7 +77,7 @@
 "The /var/lib/mysql directory which contains the MySQL databases is about to "
 "be removed."
 msgstr ""
-"MySQL veritabanlarını barındıran /var/lib/mysql dizini kaldırılmak üzere"
+"MySQL veritabanlarını barındıran /var/lib/mysql dizini kaldırılmak üzere."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -82,6 +86,8 @@
 "This will also erase all data in /var/lib/mysql-files as well as /var/lib/"
 "mysql-keyring."
 msgstr ""
+"Bu işlem /var/lib/mysql-files ve /var/lib/mysql-keyring dizinlerindeki "
+"verileri de silecektir."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -92,14 +98,14 @@
 "should be kept."
 msgstr ""
 "Eğer MySQL paketini daha sonra güncel bir sürümünü kurmak üzere "
-"kaldırıyorsanız ya da veritabanlarınıza başka bir mysql-server paketi ile "
-"erişiyorsanız, veritabanlarınızı kaldırmamalısınız."
+"kaldırıyorsanız ya da veritabanlarınızı başka bir mysql-server sürümü ile "
+"kullanıyorsanız, verinizi saklamalısınız\""
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mysql-server-8.0.templates:5001
 msgid "Start the MySQL server on boot?"
-msgstr "MySQL açılış sırasında başlatılsın mı?"
+msgstr "MySQL sunucusu açılış sırasında başlatılsın mı?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -108,8 +114,8 @@
 "The MySQL server can be launched automatically at boot time or manually with "
 "the '/etc/init.d/mysql start' command."
 msgstr ""
-"MySQL sunucusu açılış sırasında kendiliğinden ya da sonradan elle '/etc/init."
-"d/mysql start' komutu çalıştırılarak başlatılabilir."
+"MySQL sunucusu açılış sırasında otomatikman ya da sonradan '/etc/init.d/"
+"mysql start' komutu çalıştırılarak elle başlatılabilir."
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -124,14 +130,14 @@
 "While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
 "the MySQL administrative \"root\" user."
 msgstr ""
-"Zorunlu olmasa da MySQL yönetimsel \"root\" kullanıcısı için bir parola "
-"oluşturulması kuvvetle önerilir."
+"Zorunlu olmasa da, MySQL yönetici hesabı \"root\" kullanıcısı için bir "
+"parola oluşturulması kuvvetle önerilir."
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../mysql-server-8.0.templates:6001
 msgid "If this field is left blank, the password will not be changed."
-msgstr "Bu alanın boş bırakılması durumunda parola değiştirilmeyecektir."
+msgstr "Bu alan boş bırakılırsa, parola değiştirilmeyecektir."
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -160,209 +166,11 @@
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-8.0.templates:9001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "MySQL-5.7 no longer provides NDB Cluster support. Please migrate to the "
-#| "new mysql-cluster-server package and remove all lines starting with \"ndb"
-#| "\" from all config files below /etc/mysql/."
 msgid ""
 "MySQL-8.0 no longer provides NDB Cluster support. Please migrate to the new "
 "mysql-cluster-server package and remove all lines starting with \"ndb\" from "
 "all config files below /etc/mysql/."
 msgstr ""
-"MySQL-5.7 artık NDB Kümesi desteği vermemektedir. Lütfen yeni mysql-cluster-"
+"MySQL-8.0 artık NDB Cluster desteği vermemektedir. Lütfen yeni mysql-cluster-"
 "server paketine geçin ve /etc/mysql/ dizinindeki tüm yapılandırma "
-"dosyalarından \"ndb\" ile başlayan satırları kaldırın."
-
-#~ msgid "Really proceed with downgrade?"
-#~ msgstr "Sürüm düşürme işlemine gerçekten başlansın mı?"
-
-#~ msgid "A file named /var/lib/mysql/debian-*.flag exists on this system."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bu sistemde /var/lib/mysql/debian-*.flag adlı bir dosya bulunmaktadır."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Such a file is an indication that a mysql-server package with a higher "
-#~ "version has been installed previously."
-#~ msgstr ""
-#~ "Böyle bir dosyanın varlığı daha yüksek sürümde bir mysql-server paketinin "
-#~ "önceden kurulu olduğunu gösterir."
-
-#~ msgid ""
-#~ "There is no guarantee that the version you're currently installing will "
-#~ "be able to use the current databases."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kurmakta olduğunuz sürümün var olan veritabanlarını kullanabileceğinin "
-#~ "garantisi yoktur."
-
-#~ msgid "Unable to set password for the MySQL \"root\" user"
-#~ msgstr "MySQL \"root\" kullanıcısı için parola oluşturulamadı"
-
-#~ msgid ""
-#~ "An error occurred while setting the password for the MySQL administrative "
-#~ "user. This may have happened because the account already has a password, "
-#~ "or because of a communication problem with the MySQL server."
-#~ msgstr ""
-#~ "MySQL Sunucusu yönetimsel kullanıcısı için parola oluşturulurken bir hata "
-#~ "oluştu. Bu hataya, ilgili hesabın zaten bir parolası olması ya da MySQL "
-#~ "sunucusu ile yaşanan iletişim sorunları neden olmuş olabilir."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You should check the account's password after the package installation."
-#~ msgstr ""
-#~ "Paketin kurulumundan sonra ilgili hesabın parolasını denetlemelisiniz."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please read the /usr/share/doc/mysql-server-5.7/README.Debian file for "
-#~ "more information."
-#~ msgstr ""
-#~ "Daha fazla bilgi için lütfen /usr/share/doc/mysql-server-5.7/README."
-#~ "Debian dosyasını inceleyin."
-
-#~ msgid ""
-#~ "To use mysql you must install an equivalent user and group to the "
-#~ "following and ensure yourself that /var/lib/mysql has the right "
-#~ "permissions (the uid/gid may be different)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mysql'i kullanmak için aşağıdakiyle eşdeğer bir kullanıcı ve grup "
-#~ "tanımlamalı, ve /var/lib/mysql izinlerinin uygun şekilde ayarlandığından "
-#~ "emin olmalısınız (uid/gid farklı olabilir)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "/etc/passwd:   mysql:x:100:101:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/false"
-#~ msgstr ""
-#~ "/etc/passwd:   mysql:x:100:101:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/false"
-
-#~ msgid "/etc/group:    mysql:x:101:"
-#~ msgstr "/etc/group:    mysql:x:101:"
-
-#~ msgid "/var/lib/mysql:  drwxr-xr-x  mysql  mysql"
-#~ msgstr "/var/lib/mysql:  drwxr-xr-x  mysql  mysql"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Please also read http://www.mysql.com/doc/en/Upgrade.html";
-#~ msgstr "Lütfen http://www.mysql.com/doc/en/Upgrade.html belgesini okuyun"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "MySQL will only install if you have a non-numeric hostname that is "
-#~ "resolvable via the /etc/hosts file. E.g. if the \"hostname\" command "
-#~ "returns \"myhostname\" then there must be a line like \"10.0.0.1 "
-#~ "myhostname\"."
-#~ msgstr ""
-#~ "MySQL sadece /etc/hosts dosyası yoluyla çözülebilir NUMERİK OLMAYAN bir "
-#~ "makine adına sahipseniz kurulacaktır. Örneğin, eğer \"hostname\" komutu "
-#~ "\"makinem\" ismini döndürüyorsa, bu dosya içinde \"10.0.0.1 makinem\" "
-#~ "gibi bir satır olmalıdır."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "A new mysql user \"debian-sys-maint\" will be created. This mysql account "
-#~ "is used in the start/stop and cron scripts. Don't delete."
-#~ msgstr ""
-#~ "Yeni mysql kullanıcısı \"debian-sys-maint\" yaratılacak. Bu hesap, "
-#~ "başlangıç betiklerinde ve cron içinde kullanılıyor. Bu hesabı silmeyin."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Please remember to set a PASSWORD for the MySQL root user! If you use a /"
-#~ "root/.my.cnf, always write the \"user\" and the \"password\" lines in "
-#~ "there, never only the password!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Lütfen MySQL root kullanıcısı için bir PAROLA girmeyi unutmayın! Eğer /"
-#~ "root/.my.cnf kullanıyorsanız, \"user\" ve \"password\" satırlarını her "
-#~ "zaman buraya ekleyin, sadece parolayı değil! Daha fazla bilgi için /usr/"
-#~ "share/doc/mysql-server/README.Debian dosyasını okuyun."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Should I remove all databases below /var/lib/mysql as you are purging the "
-#~ "mysql-server package?"
-#~ msgstr ""
-#~ "mysql-server paketi kaldırıldıktan sonra bütün veritabanları silinsin mi?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Networking is disabled by default for security reasons. You can enable it "
-#~ "by commenting out the skip-networking option in /etc/mysql/my.cnf."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ağ, öntanımlı olarak güvenlik gerekçeleriyle devre dışı bırakıldı. Bu "
-#~ "özelliği /etc/mysql/my.cnf dosyası içindeki \"skip-networking\" "
-#~ "seçeneğini kaldırarak etkinleştirebilirsiniz."
-
-#~ msgid "security and update notice"
-#~ msgstr "güvenlik ve güncelleme duyurusu"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Should I remove everything below /var/lib/mysql when you purge the mysql-"
-#~ "server package with the \"dpkg --purge mysql-server\" command (i.e. "
-#~ "remove everything including the configuration) somewhen? (default is not)"
-#~ msgstr ""
-#~ "mysql-server paketini temizlemek için \"dpkg --purge mysql-server\" "
-#~ "komutunu kullandığınızda (yani yapılandırma dahil herşeyi silmek) /var/"
-#~ "lib/mysql altındaki herşeyi sileyim mi? (öntanımlı cevap hayır'dır)."
-
-#~ msgid "Please run mysql_fix_privilege_tables !"
-#~ msgstr "Lütfen mysql_fix_privilege_tables komutunu çalıştırın!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "I will ensure secure permissions of /var/lib/mysql by replacing GIDs "
-#~ "other than root and mysql with mysql."
-#~ msgstr ""
-#~ "/var/lib/mysql'in izinlerinin güvenli olmasını sağlamak amacıyla, buna "
-#~ "ait GID'leri root ve mysql'den farklı olacak şekilde değiştireceğim."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Instructions how to enable SSL support are in /usr/share/doc/mysql-server/"
-#~ msgstr ""
-#~ "SSL desteğini nasıl etkinleştirebileceğinize ilişkin talimatlar /usr/"
-#~ "share/doc/mysql-server/ içinde."
-
-#~ msgid "mysql_fix_privileges_tables will be executed"
-#~ msgstr "mysql_fix_privileges_tables çalıştırılacak"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The latest MySQL versions have an enhanced, more fine grained, privilege "
-#~ "system. To make use of it, some new fields must be added to the tables "
-#~ "in the \"mysql\" database. This is done by the "
-#~ "mysql_fix_privilege_tables script during this upgrade regardless of if "
-#~ "the server is currently running or not!"
-#~ msgstr ""
-#~ "En son MySQL sürümleri zenginleştirilmiş, daha ayrıntılandırılmış bir "
-#~ "ayrıcalık (privilege) sistemine sahiptir. Yeni sistemi kullanmak için, "
-#~ "\"mysql\" veritabanındaki tablolara bazı yeni alanlar eklenmelidir. Bu "
-#~ "işlem, sunucunun çalışıp çalışmamasına bağlı olmaksızın "
-#~ "mysql_fix_privilege_tables betiği tarafından bu yükseltme sırasında "
-#~ "yapılır."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This script is not supposed to give any user more rights that he had "
-#~ "before, if you encounter such a case, please contact me."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bu betiğin hiç bir kullanıcıya öncekinden daha fazla hak kazandırmadığı "
-#~ "varsayılıyor. Eğer bunun aksinde bir durumla karşılaşırsanız, lütfen "
-#~ "benimle bağlantıya geçin."
-
-#~ msgid "Make MySQL reachable via network?"
-#~ msgstr "MySQL network üzerinden ulaşılabilir olsun mu?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Should MySQL listen on a network reachable TCP port? This is not "
-#~ "necessary for use on a single computer and could be a security problem."
-#~ msgstr ""
-#~ "MySQL ağ üzerinde ulaşılabilen bir TCP portunu dinlesin mi? Tek olan bir "
-#~ "bilgisayar için bu ayar gerekli değildir ve bir güvenlik sorunu "
-#~ "oluşturabilir."
-
-#~ msgid "Enable chroot mode?"
-#~ msgstr "chroot kipi etkinleştirilsin mi?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "MySQL is able to jail itself into the /var/lib/mysql_jail directory so "
-#~ "that users cannot modify any files outside this directory. This improves "
-#~ "resistence against crackers, too, as they are not able to modify system "
-#~ "files."
-#~ msgstr ""
-#~ "MySQL kendini /var/lib/mysql_jail dizinine hapsederek kullanıcıların bu "
-#~ "dizin dışındaki hiç bir dosyayı değiştirmemesini sağlayabilir. Bu "
-#~ "düzenleme, sistem dosyalarını değiştirmelerini engelleyeceğinden, "
-#~ "cracker'lara karşı dayanıklılığı arttırır."
+"dosyalarından \"ndb\" ile başlayan tüm satırları kaldırın."
# Turkish debconf translation of mysql-8.0 package
# This file is distributed under the same license as the mysql-8.0 package.
# Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>, 2012, 2015, 2018, 2023.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mysql-8.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mysql-8.0@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-07 09:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2023-02-20 09:51+0300\n"
"Last-Translator: Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:2001
msgid "Automatic maintenance of MySQL server daemon disabled"
msgstr "MySQL sunucusu hizmetinin otomatik bakımı etkisizleştirildi"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:2001
msgid ""
"Packaging maintainer scripts detected a case that it does not know how to "
"handle and cannot continue configuring MySQL. Automatic management of your "
"MySQL installation has been disabled to allow other packaging tasks to "
"complete. For more details, see /etc/mysql/FROZEN."
msgstr ""
"Paket yönetimi betikleri nasıl çözeceklerini bilemedikleri bir sorunla "
"karşılaştılar ve bu nedenle MySQL yapılandırmasını sürdüremeyecekler. MySQL "
"kurulumunuzun otomatik yönetimi, diğer paket yönetimi işlerinin "
"tamamlanmasına izin vermek için etkisizleştirildi. Daha fazla bilgi için /"
"etc/mysql/FROZEN dosyasını inceleyin."

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:3001
msgid "Important note for NIS/YP users"
msgstr "NIS/YP kullanıcıları için önemli not"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:3001
msgid ""
"Using MySQL under NIS/YP requires a mysql user account to be added on the "
"local system with:"
msgstr ""
"MySQL'in NIS/YP ile kullanılması, yerel sisteme aşağıdaki ile bir mysql "
"kullanıcı hesabının eklenmesini gerektirir:\""

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:3001
msgid ""
"You should also check the permissions and ownership of the /var/lib/mysql "
"directory:"
msgstr ""
"Buna ek olarak /var/lib/mysql dizininin sahiplik ve izin ayarlarını da "
"gözden geçirmelisiniz:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:4001
msgid "Remove all MySQL databases?"
msgstr "Tüm MySQL veritabanları kaldırılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:4001
msgid ""
"The /var/lib/mysql directory which contains the MySQL databases is about to "
"be removed."
msgstr ""
"MySQL veritabanlarını barındıran /var/lib/mysql dizini kaldırılmak üzere."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:4001
msgid ""
"This will also erase all data in /var/lib/mysql-files as well as /var/lib/"
"mysql-keyring."
msgstr ""
"Bu işlem /var/lib/mysql-files ve /var/lib/mysql-keyring dizinlerindeki "
"verileri de silecektir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:4001
msgid ""
"If you're removing the MySQL package in order to later install a more recent "
"version or if a different mysql-server package is already using it, the data "
"should be kept."
msgstr ""
"Eğer MySQL paketini daha sonra güncel bir sürümünü kurmak üzere "
"kaldırıyorsanız ya da veritabanlarınızı başka bir mysql-server sürümü ile "
"kullanıyorsanız, verinizi saklamalısınız\""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:5001
msgid "Start the MySQL server on boot?"
msgstr "MySQL sunucusu açılış sırasında başlatılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:5001
msgid ""
"The MySQL server can be launched automatically at boot time or manually with "
"the '/etc/init.d/mysql start' command."
msgstr ""
"MySQL sunucusu açılış sırasında otomatikman ya da sonradan '/etc/init.d/"
"mysql start' komutu çalıştırılarak elle başlatılabilir."

#. Type: password
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:6001
msgid "New password for the MySQL \"root\" user:"
msgstr "MySQL \"root\" kullanıcısı için yeni parola:"

#. Type: password
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:6001
msgid ""
"While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
"the MySQL administrative \"root\" user."
msgstr ""
"Zorunlu olmasa da, MySQL yönetici hesabı \"root\" kullanıcısı için bir "
"parola oluşturulması kuvvetle önerilir."

#. Type: password
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:6001
msgid "If this field is left blank, the password will not be changed."
msgstr "Bu alan boş bırakılırsa, parola değiştirilmeyecektir."

#. Type: password
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:7001
msgid "Repeat password for the MySQL \"root\" user:"
msgstr "MySQL \"root\" kullanıcısının parolasını yineleyin:"

#. Type: error
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:8001
msgid "Password input error"
msgstr "Parola girişi hatalı"

#. Type: error
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:8001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "Girdiğiniz parolalar eşleşmiyor, lütfen yeniden deneyin."

#. Type: error
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:9001
msgid "NDB Cluster seems to be in use"
msgstr "NDB Kümesi kullanımda gibi görünüyor"

#. Type: error
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:9001
msgid ""
"MySQL-8.0 no longer provides NDB Cluster support. Please migrate to the new "
"mysql-cluster-server package and remove all lines starting with \"ndb\" from "
"all config files below /etc/mysql/."
msgstr ""
"MySQL-8.0 artık NDB Cluster desteği vermemektedir. Lütfen yeni mysql-cluster-"
"server paketine geçin ve /etc/mysql/ dizinindeki tüm yapılandırma "
"dosyalarından \"ndb\" ile başlayan tüm satırları kaldırın."

Reply to: