[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://wireshark/tr.poMerhaba,

Yapmış olduğum çeviriyi, yorumlarınızı en çok bir hafta içerisinde almak üzere ekte paylaşıyorum.
RFR'deki şekli ile aynıdır.
Yorumlarınız için son çağrımdır.

İyi günler dilerim,
Atila KOÇ

https://wiki.debian.org/tr/L10n/Turkish/Po
https://l10n.debian.org/coordination/turkish/tr.by_status.html
https://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/tr
--- YASAL UYARI ---

# Turkish debconf translation of wireshark package
# This file is distributed under the same license as the wireshark package.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2014.
# Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>, 2023.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: wireshark\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: wireshark@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-13 00:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2023-01-25 15:14+0300\n"
"Last-Translator: Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Should non-superusers be able to capture packets?"
msgstr "Yönetici olmayan kullanıcılar da paketleri yakalayabilsinler mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Dumpcap can be installed in a way that allows members of the \"wireshark\" "
"system group to capture packets. This is recommended over the alternative of "
"running Wireshark/Tshark directly as root, because less of the code will run "
"with elevated privileges."
msgstr ""
"Dumpcap, \"wireshark\" sistem grubundaki kullanıcıların paket yakalamalarına "
"izin verecek şekilde kurulabilir. Wireshark/Tshark'ı root kullanıcısı olarak "
"çalıştırmaktansa bu yolu seçmeniz önerilir, çünkü bu durumda kodun daha azı "
"ayrıcalıklı yetkilerle çalışacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"For more detailed information please see /usr/share/doc/wireshark-common/"
"README.Debian.gz once the package is installed."
msgstr ""
"Ayrıntılı bilgi için paket kurulumundan sonra /usr/share/doc/wireshark-"
"common/README.Debian.gz dosyasına bakın."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Enabling this feature may be a security risk, so it is disabled by default. "
"If in doubt, it is suggested to leave it disabled."
msgstr ""
"Bu özelliği devreye almak bir güvenlik riski oluşturabileceğinden, ön "
"tanımlı olarak devre dışı bırakılmıştır. Kararsızsanız, bunu devre dışı "
"bırakmanız önerilir."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Creating the wireshark system group failed"
msgstr "wireshark sistem grubunun yaratılması başarısız oldu"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"The wireshark group does not exist, and creating it failed, so Wireshark "
"cannot be configured to capture traffic as an unprivileged user."
msgstr ""
"wireshark grubu bulunamadı ve yaratılması da başarısız oldu. Bu durumda "
"Wireshark, ayrıcalıklı olmayan bir kullanıcı olacağından, trafiği "
"yakalayacak şekilde yapılandırılamaz."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Please create the wireshark system group and try configuring wireshark-"
"common again."
msgstr ""
"wireshark sistem grubunu oluşturun ve wireshark-common paketini "
"yapılandırmayı yeniden deneyin."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "The wireshark group is a system group"
msgstr "wireshark grubu bir sistem grubudur"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The wireshark group exists as a user group, but the preferred configuration "
"is for it to be created as a system group."
msgstr ""
"wireshark grubu bir kullanıcı grubu olarak yaratılmış, fakat bir sistem "
"grubu olarak yaratılması gerekirdi."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"As a result, purging wireshark-common will not remove the wireshark group, "
"but everything else should work properly."
msgstr ""
"Bunun sonucu olarak, wireshark-common paketinin temizlenerek kaldırılması "
"wireshark grubunu kaldırmayacak fakat diğer tüm işleri tamamlayacaktır."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Setting capabilities for dumpcap failed"
msgstr "dumpcap için gerekli yeteneklerin ayarlanması başarısız oldu"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"The attempt to use Linux capabilities to grant packet-capturing privileges "
"to the dumpcap binary failed. Instead, it has had the set-user-id bit set."
msgstr ""
"SUID biti bir olduğu halde, dumpcap programına paket yakalama ayrıcalıkları "
"vermek için Linux yeteneklerini kullanma girişimi başarısız oldu."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Removal of the wireshark group failed"
msgstr "wireshark grubunun kaldırılması başarısız oldu"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"When the wireshark-common package is configured to allow non-superusers to "
"capture packets the postinst script of wireshark-common creates the "
"wireshark group as a system group."
msgstr ""
"wireshark-common paketi yönetici olmayan kullanıcıların paketleri "
"yakalamasına izin verecek şekilde yapılandırıldığında, wireshark-common "
"paketinin postinst betiği wireshark grubunu bir sistem grubu olarak yaratır."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"However, on this system the wireshark group is a user group instead of being "
"a system group, so purging wireshark-common did not remove it."
msgstr ""
"Oysaki, sisteminizdeki wireshark grubu bir sistem grubu yerine bir kullanıcı "
"grubu olduğundan, wireshark-common paketinin temizlenerek kaldırılması grubu "
"kaldırmadı."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "If the group is no longer needed, please remove it manually."
msgstr ""
"Eğer bu grubu daha sonra farklı amaçlarla kullanmayacaksanız, elle kaldırın."

Reply to: