[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://postfix/tr.poMerhaba,
Yapmış olduğum çeviriyi ve önceki ile farkını içeren dosyayı, yorumlarınızı almak üzere ekte paylaşıyorum.

İyi günler dilerim,
Atila KOÇ

https://wiki.debian.org/tr/L10n/Turkish/Po
https://l10n.debian.org/coordination/turkish/tr.by_status.html
https://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/tr
--- YASAL UYARI ---

--- postfix_3.7.4-2_tr.itt	2023-01-28 15:16:00.000000000 +0300
+++ postfix_3.7.4-2_tr.rfr	2023-02-15 10:28:44.169154707 +0300
@@ -1,21 +1,21 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>, 2012, 2014, 2016-2018.
+# Turkish debconf translation of postfix package
+# This file is distributed under the same license as the postfix package.
+# Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>, 2012, 2014, 2016-2018, 2023.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: postfix\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: LaMont Jones <lamont@debian.org>\n"
 "POT-Creation-Date: 2023-01-26 20:45+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-10-18 09:20+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2023-02-14 21:24+0300\n"
 "Last-Translator: Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>\n"
-"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
+"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "Language: tr\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -41,18 +41,15 @@
 "an alphanum and contain only alphanums and hyphens. Components must be "
 "separated by full stops.'"
 msgstr ""
-"RFC 1035'e göre 'her bileşen bir alfanumerik karakter ile başlamalı ve "
-"bitmeli, aradaki karakterler ise alfanumerik karakterlere ek olarak yalnızca "
-"tire imlerinden oluşmalı ve ayrıca bileşenler nokta işareti ile "
-"ayrılmalıdırlar'."
+"RFC 1035'e göre \"her bileşen bir alfanumerik karakter ile başlamalı ve "
+"bitmeli, aradaki karakterler ise yalnızca alfanumerik karakterler ile tire "
+"imlerinden oluşmalı, bileşenler nokta işareti ile ayrılmalıdırlar\"."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:1001
-#, fuzzy
-#| msgid "Please choose whether you want to keep that choice anyway."
 msgid "Please check and confirm if you want to keep your entry."
-msgstr "Yine de bu seçeneği saklayıp saklamayacağınızı belirtiniz."
+msgstr "Girdinizi gözden geçirin ve saklayıp saklamayacağınızı belirtin."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -76,7 +73,7 @@
 #. this will break the choices shown to users
 #: ../templates:2001
 msgid "Internet Site"
-msgstr "Internet bölgesi"
+msgstr "Internet sitesi"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -88,7 +85,7 @@
 #. this will break the choices shown to users
 #: ../templates:2001
 msgid "Internet with smarthost"
-msgstr "Akıllı-makine ile Internet"
+msgstr "Akıllı makine ile Internet"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -112,15 +109,13 @@
 #. this will break the choices shown to users
 #: ../templates:2001
 msgid "Local only"
-msgstr "Yalnızca yerel"
+msgstr "Yalnızca yerel dağıtım"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../templates:2002
-#, fuzzy
-#| msgid "General type of mail configuration:"
 msgid "General mail configuration type:"
-msgstr "Posta yapılandırmasının genel türü:"
+msgstr "Posta yapılandırması genel tipi:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -132,21 +127,6 @@
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../templates:2002
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| " No configuration:\n"
-#| " Should be chosen to leave the current configuration unchanged.\n"
-#| " Internet site:\n"
-#| " Mail is sent and received directly using SMTP.\n"
-#| " Internet with smarthost:\n"
-#| " Mail is received directly using SMTP or by running a utility such\n"
-#| " as fetchmail. Outgoing mail is sent using a smarthost.\n"
-#| " Satellite system:\n"
-#| " All mail is sent to another machine, called a 'smarthost', for "
-#| "delivery.\n"
-#| " Local only:\n"
-#| " The only delivered mail is the mail for local users. There is no "
-#| "network."
 msgid ""
 " No configuration:\n"
 " Should be chosen to leave the current configuration unchanged.\n"
@@ -164,23 +144,22 @@
 msgstr ""
 "Yapılandırma yok:\n"
 " Varolan yapılandırma değiştirilmez.\n"
-"Internet bölgesi:\n"
+"Internet sitesi:\n"
 " E-postalar SMTP iletişim kuralı ile doğrudan alınır ve verilirler.\n"
 "Akıllı makine ile Internet\n"
-" E-postalar doğrudan SMTP iletişim kuralı ya da 'fetchmail' gibi\n"
-" bir uygulama ile alınırlar ve bir akıllı makine aracılığıyla "
-"gönderilirler.\n"
+" E-postalar doğrudan SMTP ya da 'fetchmail' gibi bir uygulama ile\n"
+"doğrudan alınır; bir akıllı makine (smarthost) aracılığıyla gönderilirler.\n"
 "Uydu sistem:\n"
-" Tüm e-postalar 'dağıtılmaları için akıllı makine' olarak adlandırılan\n"
+" Tüm e-postalar dağıtılmaları için akıllı makine olarak adlandırılan\n"
 " başka bir makineye gönderilirler.\n"
-"Yalnızca yerel:\n"
+"Yalnızca yerel dağıtım:\n"
 " Yalnızca yerel kullanıcılar arasında e-posta dağıtımı yapılır."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../templates:3001
 msgid "Postfix not configured"
-msgstr "postfix yapılandırılmadı"
+msgstr "Postfix yapılandırılmadı"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -192,11 +171,11 @@
 " - Editing /etc/postfix/main.cf to your liking;\n"
 " - Running 'service postfix start'."
 msgstr ""
-"'Yapılandırma yok' seçeneğini seçtiniz. Öntanımlı olarak postfix "
-"yapılandırılmayacak ve başlatılmayacak. Lütfen daha sonra 'dpkg-reconfigure "
+"'Yapılandırma yok' seçeneğini seçtiniz. Ön tanımlı olarak postfix "
+"yapılandırılmayacak ve başlatılmayacak. Daha sonra 'dpkg-reconfigure "
 "postfix' komutunu çalıştırın ya da /etc/postfix/main.cf dosyasını kendinize "
-"göre düzenleyip sonrasında '/etc/init.d/postfix start' komutunu "
-"çalıştırarak hizmeti başlatın."
+"göre düzenledikten sonra 'service postfix start' komutunu çalıştırarak "
+"hizmeti başlatın."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -207,23 +186,17 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:4001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The \"mail name\" is the domain name used to \"qualify\" _ALL_ mail "
-#| "addresses without a domain name. This includes mail to and from <root>: "
-#| "please do not make your machine send out mail from root@example.org "
-#| "unless root@example.org has told you to."
 msgid ""
 "The 'mail name' is the domain name used to 'qualify' _ALL_ mail addresses "
 "without a domain name. This includes mail to and from <root>: please do not "
 "make your machine send out mail from root@example.org unless root@example."
 "org has told you to."
 msgstr ""
-"\"posta adı\" ağ alan adı içermeyen tüm adresleri tanımlamak için "
-"kullanılacak ağ alan adıdır. Bu tutum <root> kullanıcısına gelecek ya da "
-"ondan gidecek tüm postaları da kapsar: root@example.org kullanıcısı sizden "
-"aksini istemedikçe makinenizin root@example.org adresinden posta "
-"göndermesini sağlamayın."
+"\"posta adı\" ağ alan adı içermeyen tüm (_ALL_) posta adreslerini tanımlamak "
+"için kullanılacak addır. Bu tutum <root> kullanıcısına gelecek ya da ondan "
+"gidecek tüm postaları da kapsar: root@example.org kullanıcısı sizden "
+"istemediyse, makinenizin root@example.org adresinden posta göndermesini "
+"sağlamayın."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -244,8 +217,8 @@
 "Thus, if a mail address on the local host is foo@example.org, the correct "
 "value for this option would be example.org."
 msgstr ""
-"Bu nedenle, eğer yerel makinedeki bir posta adresi gecici@example.org ise, "
-"bu seçenek için uygun değer example.org olacaktır."
+"Bu nedenle, eğer yerel makinedeki bir posta adresi foo@example.org ise, bu "
+"seçenek için doğru değer example.org olacaktır."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -263,9 +236,10 @@
 "consider itself the final destination. If this is a mail domain gateway, you "
 "probably want to include the top-level domain."
 msgstr ""
-"Bu makinenin kendisini alış noktası varsayacağı alan adlarının virgül ile "
-"ayrılmış listesini girin. Eğer bu makine bir posta ağ geçidi ise, büyük "
-"olasılıkla üst seviye etki alanını da girmek isteyeceksiniz."
+"Bu makinenin kendisini son varış noktası varsayacağı etki alanı adlarının "
+"virgül ile ayrılmış listesini girin. Eğer bu makine bir etki alanı posta ağ "
+"geçidi ise, büyük olasılıkla en üst seviye (top-level) etki alanını girmek "
+"isteyeceksiniz."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -294,20 +268,15 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:6001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The relayhost parameter specifies the default host to send mail to when "
-#| "no entry is matched in the optional transport(5) table. When no relay "
-#| "host is given, mail is routed directly to the destination."
 msgid ""
 "The relayhost parameter specifies the default external host to send mail to "
 "when no entry is matched in the optional transport(5) table. When no relay "
 "host is given, mail is routed directly to the destination."
 msgstr ""
-"Seçeneğe bağlı oluşturulan transport(5) tablosunda gönderilecek posta alan "
-"adı için bir eşleşme bulunmadığı durumlarda 'relayhost' parametresi posta "
-"gönderecek öntanımlı sunucuyu belirtir. Aktarım sunucusu belirtilmezse "
-"postalar doğrudan varış noktalarına yöneltilir."
+"'relayhost' parametresi, seçeneğe bağlı oluşturulan transport(5) tablosunda "
+"bir eşleşme bulunmadığı durumlarda, posta gönderecek ön tanımlı dış sunucuyu "
+"belirtir. Aktarım sunucusu belirtilmezse posta doğrudan varış noktasına "
+"yöneltilir."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -330,7 +299,7 @@
 "Note that if you use procmail to deliver mail system-wide, you should set up "
 "an alias that forwards mail for root to a real user."
 msgstr ""
-"Sistem geneline posta dağıtmak için 'procmail' kullanıyorsanız, 'root' "
+"Tüm sisteme posta dağıtmak için 'procmail' kullanıyorsanız, 'root' "
 "kullanıcısı için üretilen postaları gerçek bir kullanıcıya yönlendirecek bir "
 "rumuz oluşturmalısınız."
 
@@ -356,7 +325,7 @@
 #. Description
 #: ../templates:8002
 msgid "Internet protocols to use:"
-msgstr "Kullanılacak Internet İletişim Kuralları:"
+msgstr "Kullanılacak Internet iletişim kuralları:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -366,9 +335,9 @@
 "installation time will be used. You may override this default with any of "
 "the following:"
 msgstr ""
-"Öntanımlı olarak kurulum sırasında etkinleştirilmiş Internet protokolleri "
-"kullanılacaktır. Bu öntanımlı tutumu aşağıdakilerden herhangi biri ile "
-"geçersiz kılabilirsiniz:"
+"Ön tanımlı olarak kurulum sırasında sistemde etkinleştirilmiş Internet "
+"protokolleri kullanılacaktır. Bu tutumu aşağıdakilerden biri ile "
+"değiştirebilirsiniz:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -391,21 +360,18 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:9001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please choose the character that will be used to define a local address "
-#| "extension."
 msgid ""
 "Please choose a character used as recipient delimiter that will indicate a "
 "local address extension."
 msgstr ""
-"Bir yerel adres uzantısı tanımlamak için kullanılacak olan karakteri seçin."
+"Bir yerel adres uzantısı tanımlamak için alıcı sınırlayıcı olarak "
+"kullanılacak karakteri seçin."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:9001
 msgid "To not use address extensions, leave the string blank."
-msgstr "Adres uzantısı kullanmamak için bu dizgeyi boş bırakın."
+msgstr "Adres uzantısı kullanmayacaksanız, bu dizgeyi boş bırakın."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -439,9 +405,9 @@
 "(such as ext3)."
 msgstr ""
 "Eş zamanlı güncellemeler zorunlu kılınırsa, posta daha yavaş işlenir. "
-"Zorunlu kılınmazsa, uzak bir olasılık da olsa, sisteminiz uygun olmayan bir "
-"zamanda çökerse (ext3 gibi günlüklü bir dosya sistemi de kullanmıyorsanız) "
-"bazı postalarınızı kaybedebilirsiniz."
+"Zorunlu kılınmazsa, sisteminiz uygun olmayan bir zamanda çökerse, hem de "
+"(ext3 gibi) günlüklü bir dosya sistemi de kullanmıyorsanız, uzak bir "
+"olasılık da olsa bazı postalarınızı kaybedebilirsiniz."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -458,10 +424,10 @@
 "The default includes local host for both IPv4 and IPv6. If just connecting "
 "via one IP version, the unused value(s) may be removed."
 msgstr ""
-"Bu makinenin hangi ağ öbekleri için posta aktarımı yapacağını belirtiniz. "
-"Öntanımlı değer yalnızca yerel makine olup bu değer bazı posta kullanıcı "
-"gereçleri için yeterlidir. Öntanımlı olarak hem IPv4 hem de IPv6 "
-"etkinleştirilse de yalnızca bir IP sürümü kullanılacaksa kullanılmayan diğer "
+"Bu makinenin hangi ağ öbekleri için posta aktarımı yapacağını belirtiniz. Ön "
+"tanımlı değer yalnızca yerel makine olup bu değer bazı posta kullanıcı "
+"gereçleri için yeterlidir. Ön tanımlı değer hem IPv4 hem de IPv6 için yerel "
+"makineyi içerir. Yalnızca bir IP sürümü kullanılacaksa kullanılmayan diğer "
 "değer kaldırılabilir."
 
 #. Type: string
@@ -471,21 +437,17 @@
 "If this host is a smarthost for a block of machines, you need to specify the "
 "netblocks here, or mail will be rejected rather than relayed."
 msgstr ""
-"Eğer bu makine bir makine öbeği için akıllı-makine ise, ağ öbeklerini burada "
+"Eğer bu makine bir makine öbeği için akıllı makine ise, ağ öbeklerini burada "
 "tanımlamalısınız, aksi durumda posta aktarılmayacak ve geri çevrilecektir."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:12001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "To use the postfix default (which is based on the connected subnets), "
-#| "leave this blank."
 msgid ""
 "To use the Postfix default (which is based on the connected subnets), leave "
 "this blank."
 msgstr ""
-"postfix öntanımlı değerini (bağlı bulunan alt ağlara göre temel alınan) "
+"Postfix'in (bağlı bulunan alt ağlara göre temel alınan) ön tanımlı değerini "
 "kullanmak için bu alanı boş bırakın."
 
 #. Type: string
@@ -497,26 +459,21 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:13001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please specify the limit that Postfix should place on mailbox files to "
-#| "prevent runaway software errors. A value of zero (0) means no limit. The "
-#| "upstream default is 51200000."
 msgid ""
 "Please specify the limit that Postfix should place on mailbox files to "
 "constrain file system usage by a single file (potentially due to abusive "
 "mail or software errors). A value of zero (0) means no limit. The upstream "
 "default is 51200000."
 msgstr ""
-"Postfix'in denetimsiz yazılım hatalarının önüne geçmek için posta kutusu "
-"dosyalarına getireceği sınırlamayı belirleyin. (0) değeri sınırlandırma "
-"olmadığı anlamına gelir. Yukarı yönde öntanımlı değer 51200000'dir."
+"Postfix'in (kötü postalar veya yazılım hatalarının yaratacağı sorunları "
+"gidermek amacıyla) posta kutusu dosyalarına getireceği bir dosya tarafından "
+"kullanılacak dosya sistemi boyut sınırlamasını belirleyin. (0) değeri "
+"sınırlandırma olmadığı anlamına gelir. Yukarı yönde ön tanımlı değer "
+"51200000'dir."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:14001
-#, fuzzy
-#| msgid "Root and postmaster mail recipient:"
 msgid "Recipient for root and postmaster mail:"
 msgstr "'root' ve 'postmaster' için posta alıcısı:"
 
@@ -527,8 +484,8 @@
 "Mail for the 'postmaster', 'root', and other system accounts needs to be "
 "redirected to the user account of the actual system administrator."
 msgstr ""
-"'postmaster', 'root' ve diğer sistem hesaplarına ait postalar gerçek sistem "
-"yöneticisi kullanıcı hesabına yönlendirilmelidir."
+"'postmaster', 'root' ve diğer sistem hesaplarına ait postalar sistem "
+"yöneticisinin gerçek kullanıcı hesabına yönlendirilmelidir."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -538,7 +495,7 @@
 "which is not recommended."
 msgstr ""
 "Bu değerin boş bırakılması durumunda ilgili postalar /var/mail/nobody "
-"dizininde toplanacaktır. Bu durum önerilmez."
+"dizininde toplanacaktır ki, bu durum önerilmez."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -550,208 +507,15 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:14001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If you already have a /etc/aliases file and it does not have an entry for "
-#| "root, then you should add this entry. Leave this blank to not add one."
 msgid ""
 "If you already have a /etc/aliases file and it does not have an entry for "
 "root, then you should add this entry. Leave this blank to not add one."
 msgstr ""
 "Eğer hazırda bir /etc/aliases dosyanız varsa ve bu dosyada 'root' girdisi "
-"yoksa, bu girdiyi eklemeniz gerekebilir. Girdi eklemeyecekseniz boş bırakın."
+"yoksa, bu girdiyi eklemeniz gerekir. Girdi eklemeyecekseniz bunu boş bırakın."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:15001
 msgid "Run newaliases command?"
 msgstr "newaliases komutu çalıştırılsın mı?"
-
-#~ msgid "Update configuration to avoid compatibility warnings?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Yapılandırma, uyumluluk uyarılarına neden olmayacak şekilde güncellensin "
-#~ "mi?"
-
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "This upgrade of postfix changes some default values in the "
-#~| "configuration. As part of this upgrade, the following will be changed: "
-#~| "(1) chrooted components will be changed from '-' to 'y' in master.cf, "
-#~| "and (2) myhostname will be set to a fully-qualified domain name if it is "
-#~| "not already such. The install will be aborted if you do not allow the "
-#~| "change."
-#~ msgid ""
-#~ "This upgrade of Postfix changes some default values in the configuration. "
-#~ "As part of this upgrade, the following will be changed: (1) chrooted "
-#~ "components will be changed from '-' to 'y' in master.cf, and (2) "
-#~ "myhostname will be set to a fully-qualified domain name if it is not "
-#~ "already such. The install will be aborted if you do not allow the change."
-#~ msgstr ""
-#~ "Postfix'in bu yükseltmesi yapılandırma ayarlarındaki bazı öntanımlı "
-#~ "değerleri değiştiriyor. Güncelleme kapsamında şunlar değişecektir: (1) "
-#~ "hapsedilmiş (chrooted) bileşenler master.cf dosyasında '-' işaretinden "
-#~ "'y' işaretine değiştirilecek ve (2) eğer henüz öyle girilmediyse, "
-#~ "myhostname girdisi tam tanımlanmış alan adına dönüştürülecektir. Eğer bu "
-#~ "değişiklikleri onaylamazsanız kurulumdan çıkılacaktır."
-
-#~ msgid "Update main.cf for daemon_directory change?"
-#~ msgstr ""
-#~ "main.cf dosyası 'daemon_directory' girdisi değişikliği için güncellensin "
-#~ "mi?"
-
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "This upgrade of postfix changes where daemons are located, and your "
-#~| "postfix configuration explicitly specifies the old location. The "
-#~| "install will be aborted if you do not allow the change."
-#~ msgid ""
-#~ "This upgrade of Postfix changes where daemons are located, and your "
-#~ "Postfix configuration explicitly specifies the old location. The install "
-#~ "will be aborted if you do not allow the change."
-#~ msgstr ""
-#~ "Postfix'in bu yükseltmesi alan adlarının saklandığı konumu değiştiriyor "
-#~ "ve sizin postfix yapılandırmanız eski konumu gösteriyor. Değişikliğe izin "
-#~ "vermezseniz, kurulumdan çıkılacaktır."
-
-#~ msgid "Update dynamicmaps.cf for 3.0?"
-#~ msgstr "dynamicmaps.cf dosyası 3.0 sürümü için güncellensin mi?"
-
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "Postfix version 3.0 changes how dynamic maps are delivered, and your "
-#~| "dynamicmaps.cf does not reflect that. Accept this option to convert "
-#~| "dynamicmaps.cf to the version required for 3.0."
-#~ msgid ""
-#~ "Postfix version 3.0 changes how dynamic maps are delivered, and your "
-#~ "dynamicmaps.cf does not reflect that. Accept this option to convert "
-#~ "dynamicmaps.cf to the version required for 3.0."
-#~ msgstr ""
-#~ "Postfix'in 3.0 sürümü dinamik eşlemelerin dağıtılma şeklini "
-#~ "değiştirmektedir ve sizin dynamicmaps.cf dosyanız bunu yansıtmamaktadır. "
-#~ "Bu seçeneği seçerek dynamicmaps.cf dosyanızı 3.0 sürümü gereklerine "
-#~ "dönüştürün."
-
-#~ msgid "Add a 'mydomain' entry in main.cf for upgrade?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Yükseltme için main.cf dosyasına bir 'mydomain' girdisi eklensin mi?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Postfix version 2.3.3-2 and later require changes in main.cf. "
-#~ "Specifically, mydomain must be specified, since hostname(1) is not a "
-#~ "fully qualified domain name (FQDN)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Postfix'in 2.3.3-2 ve sonraki sürümleri main.cf dosyasında değişiklikler "
-#~ "yapılmasını gerektirir. hostname(1) tam tanımlanmış alan adı (FQDN) "
-#~ "olmadığından 'mydomain' girdisi özellikle tanımlanmalıdır."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option "
-#~ "to abort the upgrade, giving you the opportunity to add this "
-#~ "configuration yourself. Accept this option to automatically set mydomain "
-#~ "based on the FQDN of the machine."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bu sorunun giderilememesi çalışmayan bir posta sunucusu ile "
-#~ "sonuçlanacaktır. Bu seçeneği geri çevirip yükseltmeden vazgeçer ve bu "
-#~ "yapılandırmayı elle yürütürsünüz ya da bu seçeneği seçer ve 'mydomain' "
-#~ "girdisinin bu makinenin FQDN'sine göre belirlenmesine izin verirsiniz."
-
-#~ msgid "Set smtpd_relay_restrictions in main.cf for upgrade?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Yükseltme için main.cf dosyasındaki 'smtpd_relay_restrictions' girdisi "
-#~ "ayarlansın mı?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Postfix version 2.10 adds smtpd_relay_restrictions, to separate relaying "
-#~ "restrictions from recipient restrictions, and you have a non-default "
-#~ "value for smtpd_recipient_restrictions."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aktarım kısıtlamalarını alıcı kısıtlamalarından ayırmak için, Postfix "
-#~ "2.10 sürümüne 'smtpd_relay_restrictions' girdisi eklenmiştir ve sizin "
-#~ "girdiniz öntanımlı değerden farklıdır."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Failure to do this may result in deferred or bounced mail after the "
-#~ "upgrade. Accept this option to set smtpd_relay_restrictions equal to "
-#~ "smtpd_recipient_restrictions."
-#~ msgstr ""
-#~ "'smtpd_relay_restrictions' girdisini 'smtpd_recipient_restrictions' "
-#~ "girdisi ile aynı yapmak için bu seçeneği kabul edin. Aksi durumda, "
-#~ "yükseltme sonrasında geciken ya da geri dönen postalar olabilir."
-
-#~ msgid "Update master.cf for merged lmtp/smtp binary?"
-#~ msgstr "master.cf dosyasında lmtp/smtp birleştirmesi yapılsın mı?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This upgrade of postfix drops the \"lmtp\" symlink, and your "
-#~ "configuration (master.cf) refers to it: lmtp was merged into smtp long "
-#~ "ago. The install will be aborted if you do not allow the change."
-#~ msgstr ""
-#~ "lmtp protokolü çok önceden smtp ile birleştirildiğinden Postfix'in bu "
-#~ "yükseltmesi 'lmtp' sembolik bağlantılarını siliyor. Ancak sizin postfix "
-#~ "yapılandırmanız master.cf dosyasında lmtp protokolüne başvuruyor. "
-#~ "Değişikliğe izin vermezseniz, kurulumdan çıkılacaktır."
-
-#~ msgid "Add 'sqlite' entry to dynamicmaps.cf?"
-#~ msgstr "dynamicmaps.cf dosyasına 'sqlite' girdisi eklensin mi?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Postfix version 2.9 adds sqlite support to maps, but your dynamicmaps.cf "
-#~ "does not reflect that. Accept this option to add support for sqlite maps."
-#~ msgstr ""
-#~ "Postfix'in 2.9 sürümü eşlemelere sqlite desteği ekleyebilmektedir. Fakat "
-#~ "sizin dynamicmaps.cf dosyanız bunu yansıtmamaktadır. Bu seçeneği seçerek "
-#~ "sqlite eşleme desteğini ekleyin."
-
-#~ msgid "Install postfix despite an unsupported kernel?"
-#~ msgstr "postfix destekleyemediği bir çekirdeğe rağmen kurulsun mu?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Postfix uses features that are not found in kernels prior to 2.6. If you "
-#~ "proceed with the installation, Postfix will not run."
-#~ msgstr ""
-#~ "Postfix, sürümü 2.6'dan eski çekirdeklerde olmayan özellikleri kullanır. "
-#~ "Kurulumu sürdürürseniz, postfix çalışmayacaktır."
-
-#~ msgid "Correct retry entry in master.cf for upgrade?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Yükseltme için master.cf dosyasındaki 'retry' girdisi düzeltilsin mi?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Postfix version 2.4 requires that the retry service be added to master.cf."
-#~ msgstr ""
-#~ "Postfix'in 2.4 sürümü master.cf dosyasına 'retry' girdisinin eklenmesini "
-#~ "gerektirir."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option "
-#~ "to abort the upgrade, giving you the opportunity to add this "
-#~ "configuration yourself. Accept this option to automatically make master."
-#~ "cf compatible with Postfix 2.4 in this respect."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bu sorunun giderilememesi çalışmayan bir posta sunucusu ile "
-#~ "sonuçlanacaktır. Bu seçeneği geri çevirip yükseltmeden vazgeçer ve bu "
-#~ "yapılandırmayı sonradan elle yürütürsünüz ya da bu seçeneği seçer ve "
-#~ "master.cf dosyasının, bu açıdan, Postfix'in 2.4 sürümü ile uyumlu hale "
-#~ "getirilmesine izin verirsiniz."
-
-#~ msgid "Correct tlsmgr entry in master.cf for upgrade?"
-#~ msgstr ""
-#~ "master.cf dosyasındaki 'tlsmgr' girdisi yükseltmeye uygun şekilde "
-#~ "düzeltilsin mi?"
-
-#~ msgid "Postfix version 2.2 has changed the invocation of tlsmgr."
-#~ msgstr ""
-#~ "Postfix'in 2.2 sürümü 'tlsmgr' eklentisinin devreye girme şeklini "
-#~ "değiştirdi."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option "
-#~ "to abort the upgrade, giving you the opportunity to add this "
-#~ "configuration yourself. Accept this option to automatically make master."
-#~ "cf compatible with Postfix 2.2 in this respect."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bu sorunun giderilememesi çalışmayan bir posta sunucusu ile "
-#~ "sonuçlanacaktır. Bu seçeneği geri çevirip yükseltmeden vazgeçer ve bu "
-#~ "yapılandırmayı elle yürütürsünüz ya da bu seçeneği seçer ve master.cf "
-#~ "dosyasının bu açıdan postfix'in 2.2 sürümü ile uyumlu hale getirilmesine "
-#~ "izin verirsiniz."
# Turkish debconf translation of postfix package
# This file is distributed under the same license as the postfix package.
# Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>, 2012, 2014, 2016-2018, 2023.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: postfix\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: LaMont Jones <lamont@debian.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2023-01-26 20:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2023-02-14 21:24+0300\n"
"Last-Translator: Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Ignore incorrect hostname entry?"
msgstr "Hatalı 'hostname' girdisi görmezden gelinsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"The string '${enteredstring}' does not follow RFC 1035 and does not appear "
"to be a valid IP address."
msgstr ""
"'${enteredstring}' dizgesi RFC 1035 yönergelerine uymuyor ve geçerli bir IP "
"adresi gibi görünmüyor."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"RFC 1035 states that 'each component must start with an alphanum, end with "
"an alphanum and contain only alphanums and hyphens. Components must be "
"separated by full stops.'"
msgstr ""
"RFC 1035'e göre \"her bileşen bir alfanumerik karakter ile başlamalı ve "
"bitmeli, aradaki karakterler ise yalnızca alfanumerik karakterler ile tire "
"imlerinden oluşmalı, bileşenler nokta işareti ile ayrılmalıdırlar\"."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Please check and confirm if you want to keep your entry."
msgstr "Girdinizi gözden geçirin ve saklayıp saklamayacağınızı belirtin."

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:2001
msgid "No configuration"
msgstr "Yapılandırma yok"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:2001
msgid "Internet Site"
msgstr "Internet sitesi"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:2001
msgid "Internet with smarthost"
msgstr "Akıllı makine ile Internet"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:2001
msgid "Satellite system"
msgstr "Uydu sistem"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:2001
msgid "Local only"
msgstr "Yalnızca yerel dağıtım"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid "General mail configuration type:"
msgstr "Posta yapılandırması genel tipi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"Please select the mail server configuration type that best meets your needs."
msgstr "Kullanım amacınıza en uygun posta sunucu yapılandırmasını seçin."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
" No configuration:\n"
" Should be chosen to leave the current configuration unchanged.\n"
" Internet site:\n"
" Mail is sent and received directly using SMTP.\n"
" Internet with smarthost:\n"
" Mail is received directly using SMTP or by running a utility such\n"
" as fetchmail. Outgoing mail is sent using a smarthost.\n"
" Satellite system:\n"
" All mail is sent to another machine, called a 'smarthost', for\n"
" delivery.\n"
" Local only:\n"
" The only delivered mail is the mail for local users. There is no\n"
" network."
msgstr ""
"Yapılandırma yok:\n"
" Varolan yapılandırma değiştirilmez.\n"
"Internet sitesi:\n"
" E-postalar SMTP iletişim kuralı ile doğrudan alınır ve verilirler.\n"
"Akıllı makine ile Internet\n"
" E-postalar doğrudan SMTP ya da 'fetchmail' gibi bir uygulama ile\n"
"doğrudan alınır; bir akıllı makine (smarthost) aracılığıyla gönderilirler.\n"
"Uydu sistem:\n"
" Tüm e-postalar dağıtılmaları için akıllı makine olarak adlandırılan\n"
" başka bir makineye gönderilirler.\n"
"Yalnızca yerel dağıtım:\n"
" Yalnızca yerel kullanıcılar arasında e-posta dağıtımı yapılır."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Postfix not configured"
msgstr "Postfix yapılandırılmadı"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"You have chosen 'No Configuration'. Postfix will not be configured and will "
"not be started by default. Please run 'dpkg-reconfigure postfix' at a later "
"date, or configure it yourself by:\n"
" - Editing /etc/postfix/main.cf to your liking;\n"
" - Running 'service postfix start'."
msgstr ""
"'Yapılandırma yok' seçeneğini seçtiniz. Ön tanımlı olarak postfix "
"yapılandırılmayacak ve başlatılmayacak. Daha sonra 'dpkg-reconfigure "
"postfix' komutunu çalıştırın ya da /etc/postfix/main.cf dosyasını kendinize "
"göre düzenledikten sonra 'service postfix start' komutunu çalıştırarak "
"hizmeti başlatın."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "System mail name:"
msgstr "Sistem posta adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The 'mail name' is the domain name used to 'qualify' _ALL_ mail addresses "
"without a domain name. This includes mail to and from <root>: please do not "
"make your machine send out mail from root@example.org unless root@example."
"org has told you to."
msgstr ""
"\"posta adı\" ağ alan adı içermeyen tüm (_ALL_) posta adreslerini tanımlamak "
"için kullanılacak addır. Bu tutum <root> kullanıcısına gelecek ya da ondan "
"gidecek tüm postaları da kapsar: root@example.org kullanıcısı sizden "
"istemediyse, makinenizin root@example.org adresinden posta göndermesini "
"sağlamayın."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"This name will also be used by other programs. It should be the single, "
"fully qualified domain name (FQDN)."
msgstr ""
"Bu adı başka programlar da kullanacaktır. Bu ad tek ve tam tanımlanmış bir "
"alan adı (FQDN) olmalıdır."

#. Type: string
#. Description
#. Translators, please do NOT translate 'example.org' which is registered
#. as a domain name reserved for documentation as per RFC 2606
#: ../templates:4001
msgid ""
"Thus, if a mail address on the local host is foo@example.org, the correct "
"value for this option would be example.org."
msgstr ""
"Bu nedenle, eğer yerel makinedeki bir posta adresi foo@example.org ise, bu "
"seçenek için doğru değer example.org olacaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Other destinations to accept mail for (blank for none):"
msgstr ""
"Kendisi için posta alımı yapılacak diğer varış noktaları (yoksa boş "
"bırakınız):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please give a comma-separated list of domains for which this machine should "
"consider itself the final destination. If this is a mail domain gateway, you "
"probably want to include the top-level domain."
msgstr ""
"Bu makinenin kendisini son varış noktası varsayacağı etki alanı adlarının "
"virgül ile ayrılmış listesini girin. Eğer bu makine bir etki alanı posta ağ "
"geçidi ise, büyük olasılıkla en üst seviye (top-level) etki alanını girmek "
"isteyeceksiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "SMTP relay host (blank for none):"
msgstr "SMTP aktarım sunucusu (yok ise boş bırakın):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please specify a domain, host, host:port, [address] or [address]:port. Use "
"the form [destination] to turn off MX lookups. Leave this blank for no relay "
"host."
msgstr ""
"Bir etki alanı, sunucu, sunucu:port, [adres] ya da [adres]:port seçiniz. MX "
"aramalarını kapatmak için [varış noktası] yapısını kullanınız. Sunucunuz "
"aktarım yapmayacaksa boş bırakın."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Do not specify more than one host."
msgstr "Birden fazla sunucu girmeyin."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"The relayhost parameter specifies the default external host to send mail to "
"when no entry is matched in the optional transport(5) table. When no relay "
"host is given, mail is routed directly to the destination."
msgstr ""
"'relayhost' parametresi, seçeneğe bağlı oluşturulan transport(5) tablosunda "
"bir eşleşme bulunmadığı durumlarda, posta gönderecek ön tanımlı dış sunucuyu "
"belirtir. Aktarım sunucusu belirtilmezse posta doğrudan varış noktasına "
"yöneltilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Use procmail for local delivery?"
msgstr "Yerel dağıtım için 'procmail' kullanılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Please choose whether you want to use procmail to deliver local mail."
msgstr ""
"Yerel posta dağıtımı için 'procmail' kullanmak isteyip istemediğinizi "
"belirtiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Note that if you use procmail to deliver mail system-wide, you should set up "
"an alias that forwards mail for root to a real user."
msgstr ""
"Tüm sisteme posta dağıtmak için 'procmail' kullanıyorsanız, 'root' "
"kullanıcısı için üretilen postaları gerçek bir kullanıcıya yönlendirecek bir "
"rumuz oluşturmalısınız."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:8001
msgid "all"
msgstr "tümü"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:8001
msgid "ipv6"
msgstr "ipv6"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:8001
msgid "ipv4"
msgstr "ipv4"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid "Internet protocols to use:"
msgstr "Kullanılacak Internet iletişim kuralları:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid ""
"By default, whichever Internet protocols are enabled on the system at "
"installation time will be used. You may override this default with any of "
"the following:"
msgstr ""
"Ön tanımlı olarak kurulum sırasında sistemde etkinleştirilmiş Internet "
"protokolleri kullanılacaktır. Bu tutumu aşağıdakilerden biri ile "
"değiştirebilirsiniz:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid ""
" all : use both IPv4 and IPv6 addresses;\n"
" ipv6: listen only on IPv6 addresses;\n"
" ipv4: listen only on IPv4 addresses."
msgstr ""
" tümü : hem IPv4 hem de IPv6 adresleri dinle;\n"
" ipv6: yalnızca IPv6 adresleri dinle;\n"
" ipv4: yalnızca IPv4 adresleri dinle."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Local address extension character:"
msgstr "Yerel adres uzantı karakteri:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"Please choose a character used as recipient delimiter that will indicate a "
"local address extension."
msgstr ""
"Bir yerel adres uzantısı tanımlamak için alıcı sınırlayıcı olarak "
"kullanılacak karakteri seçin."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "To not use address extensions, leave the string blank."
msgstr "Adres uzantısı kullanmayacaksanız, bu dizgeyi boş bırakın."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Bad recipient delimiter"
msgstr "Kötü alıcı ayırıcı"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"The recipient delimiter must be a single character. '${enteredstring}' is "
"what you entered."
msgstr ""
"Alıcı ayırıcı tek bir karakter olmalıdır, oysa siz '${enteredstring}' "
"girdiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Force synchronous updates on mail queue?"
msgstr "Posta kuyruğunda eş zamanlı güncellemeler zorunlu kılınsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"If synchronous updates are forced, then mail is processed more slowly. If "
"not forced, then there is a remote chance of losing some mail if the system "
"crashes at an inopportune time, and you are not using a journaled filesystem "
"(such as ext3)."
msgstr ""
"Eş zamanlı güncellemeler zorunlu kılınırsa, posta daha yavaş işlenir. "
"Zorunlu kılınmazsa, sisteminiz uygun olmayan bir zamanda çökerse, hem de "
"(ext3 gibi) günlüklü bir dosya sistemi de kullanmıyorsanız, uzak bir "
"olasılık da olsa bazı postalarınızı kaybedebilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Local networks:"
msgstr "Yerel ağlar:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Please specify the network blocks for which this host should relay mail. The "
"default is just the local host, which is needed by some mail user agents. "
"The default includes local host for both IPv4 and IPv6. If just connecting "
"via one IP version, the unused value(s) may be removed."
msgstr ""
"Bu makinenin hangi ağ öbekleri için posta aktarımı yapacağını belirtiniz. Ön "
"tanımlı değer yalnızca yerel makine olup bu değer bazı posta kullanıcı "
"gereçleri için yeterlidir. Ön tanımlı değer hem IPv4 hem de IPv6 için yerel "
"makineyi içerir. Yalnızca bir IP sürümü kullanılacaksa kullanılmayan diğer "
"değer kaldırılabilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"If this host is a smarthost for a block of machines, you need to specify the "
"netblocks here, or mail will be rejected rather than relayed."
msgstr ""
"Eğer bu makine bir makine öbeği için akıllı makine ise, ağ öbeklerini burada "
"tanımlamalısınız, aksi durumda posta aktarılmayacak ve geri çevrilecektir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"To use the Postfix default (which is based on the connected subnets), leave "
"this blank."
msgstr ""
"Postfix'in (bağlı bulunan alt ağlara göre temel alınan) ön tanımlı değerini "
"kullanmak için bu alanı boş bırakın."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Mailbox size limit (bytes):"
msgstr "Posta kutusu boyutu üst sınırı (bayt):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"Please specify the limit that Postfix should place on mailbox files to "
"constrain file system usage by a single file (potentially due to abusive "
"mail or software errors). A value of zero (0) means no limit. The upstream "
"default is 51200000."
msgstr ""
"Postfix'in (kötü postalar veya yazılım hatalarının yaratacağı sorunları "
"gidermek amacıyla) posta kutusu dosyalarına getireceği bir dosya tarafından "
"kullanılacak dosya sistemi boyut sınırlamasını belirleyin. (0) değeri "
"sınırlandırma olmadığı anlamına gelir. Yukarı yönde ön tanımlı değer "
"51200000'dir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:14001
msgid "Recipient for root and postmaster mail:"
msgstr "'root' ve 'postmaster' için posta alıcısı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"Mail for the 'postmaster', 'root', and other system accounts needs to be "
"redirected to the user account of the actual system administrator."
msgstr ""
"'postmaster', 'root' ve diğer sistem hesaplarına ait postalar sistem "
"yöneticisinin gerçek kullanıcı hesabına yönlendirilmelidir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"If this value is left empty, such mail will be saved in /var/mail/nobody, "
"which is not recommended."
msgstr ""
"Bu değerin boş bırakılması durumunda ilgili postalar /var/mail/nobody "
"dizininde toplanacaktır ki, bu durum önerilmez."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:14001
msgid "Mail is not delivered to external delivery agents as root."
msgstr ""
"Dışarıdaki posta dağıtıcılarına 'root' kullanıcısından posta gönderilmez."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"If you already have a /etc/aliases file and it does not have an entry for "
"root, then you should add this entry. Leave this blank to not add one."
msgstr ""
"Eğer hazırda bir /etc/aliases dosyanız varsa ve bu dosyada 'root' girdisi "
"yoksa, bu girdiyi eklemeniz gerekir. Girdi eklemeyecekseniz bunu boş bırakın."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "Run newaliases command?"
msgstr "newaliases komutu çalıştırılsın mı?"

Reply to: