[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://glibc/tr.poMerhaba,

Yapmış olduğum çeviriyi ve önceki ile farkını içeren dosyayı yorumlarınızı almak üzere ekte paylaşıyorum.


Bilginize,

Atila KOÇ


https://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/tr


--- YASAL UYARI ---
Bu iletinin gövdesi ve ekleri gizli bilgi içerebilir. Bu ileti yalnızca gönderilen kişilere özeldir. Eğer size yanlışlıkla ulaşmışsa, lütfen hemen siliniz ve göndereni bilgilendiriniz. Bu iletideki içerik gönderene ait olup Artı Endüstriyel Elektronik A.Ş. resmi görüşü olmak zorunda değildir. Bu iletinin gönderilmeden önce virüs ve diğer zararlı bileşenlere karşı denetimleri yapılmıştır. Buna karşın, e-posta iletiminin güvenli ve hatasız olduğu garanti edilemediğinden, iletiniz size ulaşana kadar değişmiş ve bozulmuş olabilir. Bu ileti nedeni ile göreceğiniz zararlardan Artı Endüstriyel Elektronik A.Ş. sorumlu tutulamaz.

--- glibc_2.36-6_tr.itt	2022-12-08 10:43:26.737347884 +0300
+++ glibc_2.36-6_tr.po	2022-12-18 16:51:47.049002082 +0300
@@ -1,21 +1,22 @@
-# Turkish translation of locales.
-# This file is distributed under the same license as the locales package.
-# Erçin EKER <erc.caldera@gmx.net>, 2004,2007.
+# Turkish translation of glibc.
+# This file is distributed under the same license as the glibc package.
+# Erçin EKER <erc.caldera@gmx.net>, 2004, 2007.
+# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2014.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: glibc\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: glibc@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-08-26 13:35+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-08-01 03:34+0200\n"
-"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2022-12-16 13:53+0300\n"
+"Last-Translator: Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: debian-l10n-turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 #. Type: multiselect
 #. Choices
@@ -27,7 +28,7 @@
 #. Description
 #: ../debhelper.in/locales.templates:1002
 msgid "Locales to be generated:"
-msgstr "Oluşturulacak yereller: "
+msgstr "Oluşturulacak yereller:"
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -36,9 +37,9 @@
 "Locales are a framework to switch between multiple languages and allow users "
 "to use their language, country, characters, collation order, etc."
 msgstr ""
-"Yerel (locale), kullanıcıların kullanmak istediği dil, ülke, karakter, "
-"sıralama şekli gibi dile özgü ayarlar arasında kolayca geçiş yapmasını "
-"sağlayan bir yapıdır."
+"Yereller; kullanıcıların kendi dillerini, yazı karakterlerini, ülkelerine ve "
+"dillerine özgü tanımlama şekillerini kullanabilmeleri için birden çok dil "
+"arasında geçiş yapmalarını sağlayan bir yapıdır."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -48,9 +49,9 @@
 "default, particularly for new installations. Other character sets may be "
 "useful for backwards compatibility with older systems and software."
 msgstr ""
-"Lütfen hangi yerellerin oluşturulacağını seçin. Yeni kurulum için UTF-8 "
-"yereller öntanımlı olarak seçilecektir. Diğer karakter setleri daha eski "
-"sistemler ve yazılımlar ile uyumluluk için yararlı olabilir."
+"Lütfen hangi yerellerin oluşturulacağını seçin. Yeni kurulumlar için ön "
+"tanımlı olarak UTF-8 yereller seçilecektir. Daha eski sistemler ve "
+"yazılımlar ile uyumluluk için başka karakter setleri de yararlı olabilir."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -62,7 +63,7 @@
 #. Description
 #: ../debhelper.in/locales.templates:2002
 msgid "Default locale for the system environment:"
-msgstr "Sistem ortamında kullanılacak öntanımlı yerel:"
+msgstr "Sistemin kullanacağı öntanımlı yerel:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -72,9 +73,9 @@
 "for the user. You can choose a default locale for the system from the "
 "generated locales."
 msgstr ""
-"Çoğu Debian paketi iletileri göstermekte kullanacağı dili belirlemek için "
-"yerelleri kullanır. Oluşturulmak üzere seçtikleriniz arasından sistem için "
-"öntanımlı bir yerel seçebilirsiniz."
+"Debian paketleri sizinle düzgün iletişim kurmak amacıyla seçeceği dili "
+"belirlemek için yerelleri kullanır. Eklediğiniz yereller arasından "
+"sisteminiz için ön tanımlı bir yerel seçebilirsiniz."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -84,15 +85,16 @@
 "is a multi-user system where not all users are able to speak the default "
 "language, they will experience difficulties."
 msgstr ""
-"Bu ayar, sisteminizin tümünde kullanılacak olan dili belirleyecektir. Farklı "
-"dilleri konuşan kullanıcıların bir arada bulunduğu çok kullanıcılı "
-"sistemlerdeki kullanıcılar bazı zorluklarla karşılaşabilir."
+"Bu seçim, sisteminizin tümünde kullanılacak olan ön tanımlı dili "
+"belirleyecektir. Sisteminiz aynı dili konuşmayan kullanıcılar tarafından "
+"kullanıyorsa, ön tanımlı yerel dilini kullanmayan kullanıcılar bazı "
+"zorluklarla karşılaşabilir."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:1001
 msgid "Do you want to upgrade glibc now?"
-msgstr "glibc'yi şimdi yükseltmek istiyor musunuz?"
+msgstr "glibc paketini şimdi yükseltmek istiyor musunuz?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -106,12 +108,13 @@
 "yourself is xdm - because automatic restart might disconnect your active X11 "
 "sessions."
 msgstr ""
-"NSS kullanan hizmetler, yeniden başlatılmadıkları takdirde arama veya kimlik "
-"doğrulama gibi işlemleri yapamayacaklardır. Kurulum süreci bazı hizmetleri "
-"yeniden başlatabilir (örneğin sshd veya telnetd'yi), ama her hizmet otomatik "
-"olarak yeniden başlatılamaz. glibc yükseltmesinden sonra elle yeniden "
-"başlatmanız gereken hizmetlerden biri de xdm'dir, çünkü otomatik olarak "
-"yeniden başlatılması halinde etkin X11 oturumlarının kapanmasına sebep olur. "
+"NSS kullanan hizmetler ve programlar yeniden başlatılmalıdır. "
+"Başlatılmazlarsa, kimlik arama veya doğrulama gibi işlemleri düzgün "
+"yapamayacaklardır. Kurulum süreci ssh ve telnetd gibi bazı hizmetleri "
+"yeniden başlatmayı başarabilmekle birlikte, her hizmeti kendiliğinden "
+"yeniden başlatamaz. glibc yükseltmesinden sonra elle yeniden başlatmanız "
+"gereken hizmetlerden biri de xdm'dir, çünkü onun kendiliğinden yeniden "
+"başlatılması açılmış X11 oturumlarının kopmasına sebep olabilir."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -120,7 +123,7 @@
 "This script detected the following installed services which must be stopped "
 "before the upgrade: ${services}"
 msgstr ""
-"Bu betik, yükseltme işlemi yapılmadan önce şu hizmetlerin yeniden "
+"Bu betik, yükseltme işlemi yapılmadan önce bu hizmetlerin yeniden "
 "başlatılması gerektiğini algıladı: ${services}"
 
 #. Type: boolean
@@ -130,15 +133,16 @@
 "If you want to interrupt the upgrade now and continue later, please answer "
 "No to the question below."
 msgstr ""
-"Eğer yükseltme işlemini ertelemek istiyorsanız lütfen aşağıdaki soruya Hayır "
-"yanıtını verin."
+"Eğer yükseltme işlemini şimdi durdurup sonra yapmak istiyorsanız, aşağıdaki "
+"soruya Hayır yanıtını verin."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:2001
 msgid "Services to restart for GNU libc library upgrade:"
 msgstr ""
-"GNU libc kitaplığı yükseltmesi esnasında yeniden başlatılacak olan hizmetler:"
+"GNU libc kitaplığının yükseltmesi sırasında yeniden başlatılacak olan "
+"hizmetler:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -150,11 +154,11 @@
 "review the following space-separated list of init.d scripts for services to "
 "be restarted now, and correct it if needed."
 msgstr ""
-"NSS kullanan hizmetler yeniden başlatılmadıkları takdirde arama veya kimlik "
-"doğrulama gibi işlemleri yapamayacaklardır (örneğin ssh gibi hizmetler için, "
-"böyle bir durumda oturum açamayabilirsiniz). Lütfen yeniden başlatılacak "
-"hizmetlere ilişkin init.d betiklerinin boşluklarla ayrılmış aşağıdaki "
-"listesini inceleyin ve gerekliyse listeyi düzeltin."
+"NSS kullanan hizmetler ve programlar yeniden başlatılmalıdır. "
+"Başlatılmazlarsa, kimlik arama veya doğrulama gibi işlemleri düzgün "
+"yapamayacaklardır. Örneğin ssh hizmeti ile oturum açamayabilirsiniz. Yeniden "
+"başlatılacak hizmetlere ilişkin init.d betiklerinin boşluklarla ayrılmış "
+"aşağıdaki listesini inceleyin ve gerekiyorsa düzeltin."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -162,13 +166,16 @@
 msgid ""
 "Note: restarting sshd/telnetd should not affect any existing connections."
 msgstr ""
-"Not: sshd/telnetd'nin yeniden başlatılması mevcut bağlantıları etkilemez."
+"Not: sshd/telnetd hizmetlerinin yeniden başlatılması varolan bağlantıları "
+"etkilemez."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:3001
 msgid "Failure restarting some services for GNU libc upgrade"
-msgstr "GNU libc yükseltmesi esnasında bazı hizmetler yeniden başlatılamadı"
+msgstr ""
+"GNU libc kitaplığının yükseltmesi sırasında bazı hizmetler yeniden "
+"başlatılamadı"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -176,9 +183,7 @@
 msgid ""
 "The following services could not be restarted for the GNU libc library "
 "upgrade:"
-msgstr ""
-"Aşağıdaki hizmetler GNU libc yükseltmesi için yeniden başlatılırken bazı "
-"sorunlar oluştu:"
+msgstr "Aşağıdaki hizmetler glibc yükseltmesi için yeniden başlatılamadı:"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -209,18 +214,19 @@
 "stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
 "their current sessions."
 msgstr ""
-"Sisteminizde çalışmakta olan birden fazla xscreensaver ya da xlockmore "
-"örneğine rastlandı. Uyumsuz kitaplık değişiklikleri yüzünden, GNU libc "
-"paketinin yükseltilmesi bu programlarda kimlik doğrulamasını olanaksız hale "
-"getirecek. Mevcut oturumların kilitlenmesi önlemek için, yükseltme işlemine "
-"devam etmeden önce bu programları durdurmalı ya da yeniden başlatmalısınız."
+"Sisteminizde bir ya da daha fazla xscreensaver veya xlockmore örneğinin "
+"çalışmakta olduğu algılandı. Uyumsuz kitaplık değişiklikleri yüzünden, glibc "
+"paketinin yükseltilmesi bu programlarda kimlik doğrulamasını olanaksız "
+"kılacaktır. Varolan oturumların kilitlenmesi önlemek için, yükseltme "
+"işleminini sürdürmeden önce bu programları durdurmalı ya da yeniden "
+"başlatmalısınız."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:5001
 msgid "Restart services during package upgrades without asking?"
 msgstr ""
-"Hizmetler paket yükseltme işlemi esnasında size sorulmadan yeniden "
+"Hizmetler paket yükseltme işlemi sırasında size sorulmadan yeniden "
 "başlatılsın mı?"
 
 #. Type: boolean
@@ -236,11 +242,11 @@
 "asked questions on each library upgrade."
 msgstr ""
 "Sisteminizde libpam, libc ve libssl gibi bazı kitaplıklar yükseltildiğinde "
-"yeniden başlatılması gereken bazı hizmetler kurulu. Yeniden başlatma "
-"işlemleri sisteminizin sunduğu hizmetlerde kesintilere neden olabileceğinden "
-"dolayı her yükseltme işlemi esnasında yeniden başlatmak istediğiniz "
-"hizmetler size sorulacaktır. Eğer bu sorunun sorulmasını istemiyorsanız bu "
-"seçeneği kullanabilirsiniz. Bu seçenek seçildiği takdirde bir kitaplık "
+"yeniden başlatılması gereken hizmetler kurulu. Yeniden başlatma işlemleri "
+"sisteminizin sunduğu hizmetlerde kesintilere neden olabileceğinden dolayı "
+"her yükseltme işlemi esnasında yeniden başlatmak istediğiniz hizmetler için "
+"onayınız alınacaktır. Eğer onayınızın alınmasını istemiyorsanız, Evet "
+"seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu seçeneği seçerseniz, bir kitaplık "
 "yükseltmesi yapılırken gereken tüm yeniden başlatma işlemleri size "
 "sorulmaksızın otomatik olarak yapılacaktır."
 
@@ -248,7 +254,7 @@
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:6001
 msgid "Kernel must be upgraded"
-msgstr ""
+msgstr "Linux çekirdeği güncellenmelidir"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -257,12 +263,15 @@
 "This version of the GNU libc requires kernel version ${kernel_ver} or "
 "later.  Please upgrade your kernel before installing glibc."
 msgstr ""
+"GNU libc kitaplığının bu sürümü ${kernel_ver} çekirdek sürümünü ya da daha "
+"yenisini gerektirmektedir. GNU libc kurulumu öncesinde çekirdek sürümünüzü "
+"güncelleyin."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:7001
 msgid "Kernel version not supported"
-msgstr ""
+msgstr "Linux çekirdeği sürümü desteklenmiyor"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -272,3 +281,7 @@
 "later.  Older versions might work but are not officially supported by "
 "Debian.  Please consider upgrading your kernel."
 msgstr ""
+"GNU libc kitaplığının bu sürümü ${kernel_ver} çekirdek sürümünü ya da daha "
+"yenisini gerektirmektedir. Eski sürümler ile çalışabilse de, eski sürümler "
+"Debian tarafından desteklenmemektedir. Çekirdek sürümünüzü güncelleme "
+"konusunu değerlendirin."
# Turkish translation of glibc.
# This file is distributed under the same license as the glibc package.
# Erçin EKER <erc.caldera@gmx.net>, 2004, 2007.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glibc\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: glibc@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-26 13:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2022-12-16 13:53+0300\n"
"Last-Translator: Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: debian-l10n-turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debhelper.in/locales.templates:1001
msgid "All locales"
msgstr "Tüm yereller"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid "Locales to be generated:"
msgstr "Oluşturulacak yereller:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid ""
"Locales are a framework to switch between multiple languages and allow users "
"to use their language, country, characters, collation order, etc."
msgstr ""
"Yereller; kullanıcıların kendi dillerini, yazı karakterlerini, ülkelerine ve "
"dillerine özgü tanımlama şekillerini kullanabilmeleri için birden çok dil "
"arasında geçiş yapmalarını sağlayan bir yapıdır."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid ""
"Please choose which locales to generate. UTF-8 locales should be chosen by "
"default, particularly for new installations. Other character sets may be "
"useful for backwards compatibility with older systems and software."
msgstr ""
"Lütfen hangi yerellerin oluşturulacağını seçin. Yeni kurulumlar için ön "
"tanımlı olarak UTF-8 yereller seçilecektir. Daha eski sistemler ve "
"yazılımlar ile uyumluluk için başka karakter setleri de yararlı olabilir."

#. Type: select
#. Choices
#: ../debhelper.in/locales.templates:2001
msgid "None"
msgstr "Hiçbiri"

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid "Default locale for the system environment:"
msgstr "Sistemin kullanacağı öntanımlı yerel:"

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid ""
"Many packages in Debian use locales to display text in the correct language "
"for the user. You can choose a default locale for the system from the "
"generated locales."
msgstr ""
"Debian paketleri sizinle düzgün iletişim kurmak amacıyla seçeceği dili "
"belirlemek için yerelleri kullanır. Eklediğiniz yereller arasından "
"sisteminiz için ön tanımlı bir yerel seçebilirsiniz."

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid ""
"This will select the default language for the entire system. If this system "
"is a multi-user system where not all users are able to speak the default "
"language, they will experience difficulties."
msgstr ""
"Bu seçim, sisteminizin tümünde kullanılacak olan ön tanımlı dili "
"belirleyecektir. Sisteminiz aynı dili konuşmayan kullanıcılar tarafından "
"kullanıyorsa, ön tanımlı yerel dilini kullanmayan kullanıcılar bazı "
"zorluklarla karşılaşabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid "Do you want to upgrade glibc now?"
msgstr "glibc paketini şimdi yükseltmek istiyor musunuz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid ""
"Running services and programs that are using NSS need to be restarted, "
"otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more. "
"The installation process is able to restart some services (such as ssh or "
"telnetd), but other programs cannot be restarted automatically. One such "
"program that needs manual stopping and restart after the glibc upgrade by "
"yourself is xdm - because automatic restart might disconnect your active X11 "
"sessions."
msgstr ""
"NSS kullanan hizmetler ve programlar yeniden başlatılmalıdır. "
"Başlatılmazlarsa, kimlik arama veya doğrulama gibi işlemleri düzgün "
"yapamayacaklardır. Kurulum süreci ssh ve telnetd gibi bazı hizmetleri "
"yeniden başlatmayı başarabilmekle birlikte, her hizmeti kendiliğinden "
"yeniden başlatamaz. glibc yükseltmesinden sonra elle yeniden başlatmanız "
"gereken hizmetlerden biri de xdm'dir, çünkü onun kendiliğinden yeniden "
"başlatılması açılmış X11 oturumlarının kopmasına sebep olabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid ""
"This script detected the following installed services which must be stopped "
"before the upgrade: ${services}"
msgstr ""
"Bu betik, yükseltme işlemi yapılmadan önce bu hizmetlerin yeniden "
"başlatılması gerektiğini algıladı: ${services}"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid ""
"If you want to interrupt the upgrade now and continue later, please answer "
"No to the question below."
msgstr ""
"Eğer yükseltme işlemini şimdi durdurup sonra yapmak istiyorsanız, aşağıdaki "
"soruya Hayır yanıtını verin."

#. Type: string
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:2001
msgid "Services to restart for GNU libc library upgrade:"
msgstr ""
"GNU libc kitaplığının yükseltmesi sırasında yeniden başlatılacak olan "
"hizmetler:"

#. Type: string
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:2001
msgid ""
"Running services and programs that are using NSS need to be restarted, "
"otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more "
"(for services such as ssh, this can affect your ability to login). Please "
"review the following space-separated list of init.d scripts for services to "
"be restarted now, and correct it if needed."
msgstr ""
"NSS kullanan hizmetler ve programlar yeniden başlatılmalıdır. "
"Başlatılmazlarsa, kimlik arama veya doğrulama gibi işlemleri düzgün "
"yapamayacaklardır. Örneğin ssh hizmeti ile oturum açamayabilirsiniz. Yeniden "
"başlatılacak hizmetlere ilişkin init.d betiklerinin boşluklarla ayrılmış "
"aşağıdaki listesini inceleyin ve gerekiyorsa düzeltin."

#. Type: string
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:2001
msgid ""
"Note: restarting sshd/telnetd should not affect any existing connections."
msgstr ""
"Not: sshd/telnetd hizmetlerinin yeniden başlatılması varolan bağlantıları "
"etkilemez."

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for GNU libc upgrade"
msgstr ""
"GNU libc kitaplığının yükseltmesi sırasında bazı hizmetler yeniden "
"başlatılamadı"

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the GNU libc library "
"upgrade:"
msgstr "Aşağıdaki hizmetler glibc yükseltmesi için yeniden başlatılamadı:"

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running 'invoke-rc.d <service> "
"start'."
msgstr ""
"Bu hizmetleri 'invoke-rc.d <hizmet> start' komutunu kullanarak elle "
"başlatmanız gerekmektedir."

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:4001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr ""
"Yükseltme işleminden önce xscreensaver ve xlockmore hizmetleri yeniden "
"başlatılmalı"

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:4001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system. Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the GNU libc library will leave you unable to authenticate to "
"these programs. You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr ""
"Sisteminizde bir ya da daha fazla xscreensaver veya xlockmore örneğinin "
"çalışmakta olduğu algılandı. Uyumsuz kitaplık değişiklikleri yüzünden, glibc "
"paketinin yükseltilmesi bu programlarda kimlik doğrulamasını olanaksız "
"kılacaktır. Varolan oturumların kilitlenmesi önlemek için, yükseltme "
"işleminini sürdürmeden önce bu programları durdurmalı ya da yeniden "
"başlatmalısınız."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:5001
msgid "Restart services during package upgrades without asking?"
msgstr ""
"Hizmetler paket yükseltme işlemi sırasında size sorulmadan yeniden "
"başlatılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:5001
msgid ""
"There are services installed on your system which need to be restarted when "
"certain libraries, such as libpam, libc, and libssl, are upgraded. Since "
"these restarts may cause interruptions of service for the system, you will "
"normally be prompted on each upgrade for the list of services you wish to "
"restart.  You can choose this option to avoid being prompted; instead, all "
"necessary restarts will be done for you automatically so you can avoid being "
"asked questions on each library upgrade."
msgstr ""
"Sisteminizde libpam, libc ve libssl gibi bazı kitaplıklar yükseltildiğinde "
"yeniden başlatılması gereken hizmetler kurulu. Yeniden başlatma işlemleri "
"sisteminizin sunduğu hizmetlerde kesintilere neden olabileceğinden dolayı "
"her yükseltme işlemi esnasında yeniden başlatmak istediğiniz hizmetler için "
"onayınız alınacaktır. Eğer onayınızın alınmasını istemiyorsanız, Evet "
"seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu seçeneği seçerseniz, bir kitaplık "
"yükseltmesi yapılırken gereken tüm yeniden başlatma işlemleri size "
"sorulmaksızın otomatik olarak yapılacaktır."

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:6001
msgid "Kernel must be upgraded"
msgstr "Linux çekirdeği güncellenmelidir"

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:6001
msgid ""
"This version of the GNU libc requires kernel version ${kernel_ver} or "
"later.  Please upgrade your kernel before installing glibc."
msgstr ""
"GNU libc kitaplığının bu sürümü ${kernel_ver} çekirdek sürümünü ya da daha "
"yenisini gerektirmektedir. GNU libc kurulumu öncesinde çekirdek sürümünüzü "
"güncelleyin."

#. Type: note
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:7001
msgid "Kernel version not supported"
msgstr "Linux çekirdeği sürümü desteklenmiyor"

#. Type: note
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:7001
msgid ""
"This version of the GNU libc requires kernel version ${kernel_ver} or "
"later.  Older versions might work but are not officially supported by "
"Debian.  Please consider upgrading your kernel."
msgstr ""
"GNU libc kitaplığının bu sürümü ${kernel_ver} çekirdek sürümünü ya da daha "
"yenisini gerektirmektedir. Eski sürümler ile çalışabilse de, eski sürümler "
"Debian tarafından desteklenmemektedir. Çekirdek sürümünüzü güncelleme "
"konusunu değerlendirin."

Reply to: