[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po-debconf://pam/tr.poMerhaba,

Ekte paylaşmış olduğum çeviriyi güncellemek istiyorum.


Bilginize,

Atila KOÇ


https://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/tr
--- YASAL UYARI ---
Bu iletinin gövdesi ve ekleri gizli bilgi içerebilir. Bu ileti yalnızca gönderilen kişilere özeldir. Eğer size yanlışlıkla ulaşmışsa, lütfen hemen siliniz ve göndereni bilgilendiriniz. Bu iletideki içerik gönderene ait olup Artı Endüstriyel Elektronik A.Ş. resmi görüşü olmak zorunda değildir. Bu iletinin gönderilmeden önce virüs ve diğer zararlı bileşenlere karşı denetimleri yapılmıştır. Buna karşın, e-posta iletiminin güvenli ve hatasız olduğu garanti edilemediğinden, iletiniz size ulaşana kadar değişmiş ve bozulmuş olabilir. Bu ileti nedeni ile göreceğiniz zararlardan Artı Endüstriyel Elektronik A.Ş. sorumlu tutulamaz.

# Debconf questions for the Linux-PAM package.
# Copyright (C) 2007 Steve Langasek <vorlon@debian.org>
# This file is distributed under the same license as the pam package.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam 0.99.7.1-5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-26 10:32-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-01 14:42+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr ""
"PAM kitaplığının yükseltilmesi için yeniden başlatılacak olan hizmetler:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
#| "this new version of libpam. Please review the following space-separated "
#| "list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it "
#| "if needed."
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam. Please review the following space-separated "
"list of services to be restarted now, and correct it if needed."
msgstr ""
"PAM kullanan çoğu hizmet, libpam'ın bu yeni sürümü için derlenmiş "
"modüllerden yararlanabilmek için yeniden başlatılmak zorunda. Lütfen "
"yeniden başlatılacak hizmetlere ilişkin init.d betiklerinin boşluklarla "
"ayrılmış aşağıdaki listesini inceleyin ve gerekliyse listeyi düzeltin."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "Görüntü yöneticisinin elle yeniden başlatılması gerekli"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid ""
"The wdm and xdm display managers require a restart for the new version of "
"libpam, but there are X login sessions active on your system that would be "
"terminated by this restart. You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"wdm ve xdm görüntü yöneticileri, libpam'ın yeni sürümünden yararlanabilmek "
"için yeniden başlatılmalı; fakat sisteminizde etkin X oturumları var. "
"Görüntü yöneticisi yeniden başlatılırsa bu oturumlar da kapatılır. Bu "
"yüzden ileride yeni X oturumları açabilmek için bu hizmetleri elle yeniden "
"başlatmanız gerekecek. "

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Bazı hizmetler PAM yükseltmesi için yeniden başlatılamadı"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"Aşağıdaki hizmetler PAM kitaplığının yükseltmesi için yeniden başlatılamadı:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Bu hizmetleri '/etc/init.d/<hizmet> start' komutunu kullanarak elinizle "
"başlatmanız gerekecek."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam0g.templates:4001
msgid "Restart services during package upgrades without asking?"
msgstr "Paket yükseltme esnasında hizmetler sorulmadan yeniden başlatılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam0g.templates:4001
msgid ""
"There are services installed on your system which need to be restarted when "
"certain libraries, such as libpam, libc, and libssl, are upgraded. Since "
"these restarts may cause interruptions of service for the system, you will "
"normally be prompted on each upgrade for the list of services you wish to "
"restart. You can choose this option to avoid being prompted; instead, all "
"necessary restarts will be done for you automatically so you can avoid being "
"asked questions on each library upgrade."
msgstr ""
"Sisteminizde libpam, libc ve libssl gibi bazı kitaplıklar yükseltildiğinde "
"yeniden başlatılması gereken bazı hizmetler kurulu. Yeniden başlatma "
"işlemleri sisteminizin sunduğu hizmetlerde kesintilere neden olabileceğinden "
"dolayı her yükseltme işlemi esnasında yeniden başlatmak istediğiniz "
"hizmetler size sorulacaktır. Eğer bu sorunun sorulmasını istemiyorsanız bu "
"seçeneği kullanabilirsiniz. Bu seçenek seçildiği takdirde bir kitaplık "
"yükseltmesi yapılırken gereken tüm yeniden başlatma işlemleri size "
"sorulmaksızın otomatik olarak yapılacaktır."

#. Type: title
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid "PAM configuration"
msgstr "PAM yapılandırması"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "PAM profiles to enable:"
msgstr "Etkinleştirilecek PAM profilleri:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) determine how authentication, "
"authorization, and password changing are handled on the system, as well as "
"allowing configuration of additional actions to take when starting user "
"sessions."
msgstr ""
"Takılabilir Doğrulama Modülleri (PAM), sistemdeki kimlik doğrulama, izin "
"verme ve parola değiştirme işlemlerinin ne şekilde idare edileceğine karar "
"veren ve ayrıca kullanıcı oturumları başlatılırken atılması gereken adımları "
"yapılandırmaya yarayan bir sistemdir."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid ""
"Some PAM module packages provide profiles that can be used to automatically "
"adjust the behavior of all PAM-using applications on the system. Please "
"indicate which of these behaviors you wish to enable."
msgstr ""
"Bazı PAM modül paketleri, sistemde mevcut olan ve PAM kullanan tüm "
"uygulamaların davranışlarını otomatik olarak ayarlamaya yarayan profiller "
"sağlar. Lütfen bu davranışlardan hangisini etkinleştirmek istediğinizi "
"belirtin."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Incompatible PAM profiles selected."
msgstr "Uyumsuz PAM profilleri seçildi"

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (currently) non-translatable list of
#. PAM profile names.
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
msgstr "Şu PAM profilleri birarada kullanılamaz:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Please select a different set of modules to enable."
msgstr "Lütfen farklı bir modül kümesi seçin."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
msgstr ""
"/etc/pam.d/common-* konumundaki yerel değişiklikler görmezden gelinsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid ""
"One or more of the files /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
"have been locally modified. Please indicate whether these local changes "
"should be overridden using the system-provided configuration. If you "
"decline this option, you will need to manage your system's authentication "
"configuration by hand."
msgstr ""
"/etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} dosyalarından bir ya da "
"daha fazlası yerel olarak değiştirilmiş. Lütfen bu yerel değişikliklerin "
"sistem tarafından sağlanan yapılandırma ile değiştirilmesine izin verip "
"vermediğinizi belirtin. Bu seçeneği kabul etmediğiniz takdirde sistemin "
"kimlik doğrulama yapılandırmasını elinizle ayarlamanız gerekecektir."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid "No PAM profiles have been selected."
msgstr "Hiçbir PAM profili seçilmedi."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid ""
"No PAM profiles have been selected for use on this system. This would grant "
"all users access without authenticating, and is not allowed. Please select "
"at least one PAM profile from the available list."
msgstr ""
"Sistemde kullanılmak üzere hiçbir PAM modülü seçilmedi. Bu durum tüm "
"kullanıcılara hiçbir kimlik doğrulamaya maruz kalmaksızın erişim izni "
"verilmesi anlamına gelir ve bu duruma izin verilmemektedir. Lütfen mevcut "
"profiller listesinden en az bir PAM profili seçin."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr ""
"Yükseltme işleminden önce xscreensaver ve xlockmore yeniden başlatılmalı"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system. Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the libpam-modules package will leave you unable to authenticate "
"to these programs. You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr ""
"Sisteminizde çalışmakta olan birden fazla xscreensaver ya da xlockmore "
"örneğine rastlandı. Uyumsuz kitaplık değişiklikleri yüzünden, libpam-modules "
"paketinin yükseltilmesi bu programlarda kimlik doğrulamasını olanaksız hale "
"getirecek. Mevcut oturumların kilitlenmesi önlemek için, yükseltme işlemine "
"devam etmeden önce bu programları durdurmalı ya da yeniden başlatmalısınız."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:2001
msgid "PAM Profiles with Deprecated Modules Disabled"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:2001
msgid ""
"Your system had PAM profiles enabled with the ${modules} PAM modules. These "
"modules have been removed from PAM. Leaving these PAM profiles enabled would "
"prevent users from accessing your system. As a result, these profiles have "
"been disabled."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:3001
msgid "you are using pam_tally or pam_tally2 in your configuration"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:3001
msgid ""
"The pam_tally and pam_tally2 modules have been removed from PAM. You are "
"using one of these modules in your PAM configuration in /etc/pam.d. You must "
"remove the uses of these modules before PAM can be upgraded; including these "
"modules in your PAM configuration after the upgrade will stop users from "
"being able to log into the system."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:3001
msgid "Consider the pam_faillock module as a replacement for pam_tally."
msgstr ""

Reply to: