[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://mysql-5.7/tr.poKusura bakma görmemişim, şimdi göz attım sorun yok.

Bildiğim kadarıyla maintainer scripts için her yerde  kullandığımız
kesin bir karşılık yok. O nedenle önerebileceğim daha iyi bir çeviri
yok.

On 11/16/18, Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr> wrote:
> Merhaba,
>
> Çeviriyi göndermeden önce son kez paylaşıyorum.
>
> RFR'ye yorum alamadım, ekteki dosyalar RFR'deki gibidir.
>
>
> Atila
>
> --
>


Reply to: