[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://mysql-5.7/tr.poMerhaba,

İlgili çeviri ve diff dosyası ektedir.

Özellikle "Paketleme yönetim betikleri" kısmı olmak üzere görüşlerinize sunarım.


Atila

--
--- tr.itt	2018-10-17 16:53:09.767757803 +0300
+++ tr.po	2018-11-05 14:07:58.594163628 +0300
@@ -1,14 +1,14 @@
 # Turkish translation of mysql-server.
 # This file is distributed under the same license as the mysql-server package.
 # Gürkan Aslan <gurkan@iaslan.com>, 2004
-# Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>, 2015
+# Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>, 2015, 2018
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: mysql-5.6\n"
+"Project-Id-Version: mysql-5.7\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: mysql-5.7@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2018-01-10 07:21+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-11-04 12:16+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-11-05 14:07+0300\n"
 "Last-Translator: Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "Language: tr\n"
@@ -16,13 +16,13 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.7.templates:2001
 msgid "Automatic maintenance of MySQL server daemon disabled"
-msgstr ""
+msgstr "MySQL sunucusunun kendiliÄ?inden bakımı devre dıÅ?ı"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -33,6 +33,11 @@
 "MySQL installation has been disabled to allow other packaging tasks to "
 "complete. For more details, see /etc/mysql/FROZEN."
 msgstr ""
+"Paketleme yönetim betikleri nasıl çözeceÄ?ini bilemediÄ?i bir durum ile "
+"karÅ?ılaÅ?tıÄ?ından MySQL yapılandırmasını sürdüremeyecek. DiÄ?er paketleme "
+"görevlerinin tamamlanabilmesi için MySQL kurulumunuzun kendiliÄ?inden "
+"yönetimi devre dıÅ?ı bırakıldı. Daha fazla bilgi için /etc/mysql/FROZEN "
+"dosyasına bakın."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -47,8 +52,8 @@
 "Using MySQL under NIS/YP requires a mysql user account to be added on the "
 "local system with:"
 msgstr ""
-"MySQL'in NIS/YP ile kullanılması için yerel sisteme aÅ?aÄ?ıdaki komut "
-"çalıÅ?tırılarak mysql kullanıcı hesabının eklenmesi gereklidir:"
+"MySQL'in NIS/YP ile kullanılması için aÅ?aÄ?ıdaki komut çalıÅ?tırılarak bir "
+"mysql kullanıcı hesabının yerel sisteme eklenmesi gereklidir:"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -82,6 +87,8 @@
 "This will also erase all data in /var/lib/mysql-files as well as /var/lib/"
 "mysql-keyring."
 msgstr ""
+"Bu aynı zamanda /var/lib/mysql-files ve /var/lib/mysql-keyring "
+"dosyalarındaki tüm verileri de silecek."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -91,7 +98,7 @@
 "version or if a different mysql-server package is already using it, the data "
 "should be kept."
 msgstr ""
-"EÄ?er MySQL paketini daha sonra güncel bir sürümünü kurmak üzere "
+"EÄ?er MySQL paketini sonrasında daha güncel bir sürümünü kurmak üzere "
 "kaldırıyorsanız ya da veritabanlarınıza baÅ?ka bir mysql-server paketi ile "
 "eriÅ?iyorsanız, veritabanlarınızı kaldırmamalısınız."
 
@@ -99,7 +106,7 @@
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.7.templates:5001
 msgid "Start the MySQL server on boot?"
-msgstr "MySQL açılıÅ? sırasında baÅ?latılsın mı?"
+msgstr "MySQL açılıÅ? sırasında kendiliÄ?inden baÅ?latılsın mı?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -155,22 +162,17 @@
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.7.templates:9001
 msgid "NDB Cluster seems to be in use"
-msgstr "NDB Kümesi kullanımda gibi görünüyor"
+msgstr "NDB Cluster kullanımda gibi görünüyor"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../mysql-server-5.7.templates:9001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "MySQL-5.7 no longer provides NDB Cluster support. Please migrate to the "
-#| "new mysql-cluster-server package and remove all lines starting with \"ndb"
-#| "\" from all config files below /etc/mysql/."
 msgid ""
 "MySQL-5.7 no longer provides NDB Cluster support. Please migrate to the new "
 "mysql-cluster-server package and remove all lines starting with \"ndb\" from "
 "all config files below /etc/mysql/."
 msgstr ""
-"MySQL-5.7 artık NDB Kümesi desteÄ?i vermemektedir. Lütfen yeni mysql-cluster-"
+"MySQL-5.7 artık NDB Cluster desteÄ?i vermemektedir. Lütfen yeni mysql-cluster-"
 "server paketine geçin ve /etc/mysql/ dizinindeki tüm yapılandırma "
 "dosyalarından \"ndb\" ile baÅ?layan satırları kaldırın."
 
# Turkish translation of mysql-server.
# This file is distributed under the same license as the mysql-server package.
# Gürkan Aslan <gurkan@iaslan.com>, 2004
# Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>, 2015, 2018
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mysql-5.7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mysql-5.7@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-10 07:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-05 14:07+0300\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.7.templates:2001
msgid "Automatic maintenance of MySQL server daemon disabled"
msgstr "MySQL sunucusunun kendiliÄ?inden bakımı devre dıÅ?ı"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.7.templates:2001
msgid ""
"Packaging maintainer scripts detected a case that it does not know how to "
"handle and cannot continue configuring MySQL. Automatic management of your "
"MySQL installation has been disabled to allow other packaging tasks to "
"complete. For more details, see /etc/mysql/FROZEN."
msgstr ""
"Paketleme yönetim betikleri nasıl çözeceÄ?ini bilemediÄ?i bir durum ile "
"karÅ?ılaÅ?tıÄ?ından MySQL yapılandırmasını sürdüremeyecek. DiÄ?er paketleme "
"görevlerinin tamamlanabilmesi için MySQL kurulumunuzun kendiliÄ?inden "
"yönetimi devre dıÅ?ı bırakıldı. Daha fazla bilgi için /etc/mysql/FROZEN "
"dosyasına bakın."

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.7.templates:3001
msgid "Important note for NIS/YP users"
msgstr "NIS/YP kullanıcıları için önemli not"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.7.templates:3001
msgid ""
"Using MySQL under NIS/YP requires a mysql user account to be added on the "
"local system with:"
msgstr ""
"MySQL'in NIS/YP ile kullanılması için aÅ?aÄ?ıdaki komut çalıÅ?tırılarak bir "
"mysql kullanıcı hesabının yerel sisteme eklenmesi gereklidir:"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.7.templates:3001
msgid ""
"You should also check the permissions and ownership of the /var/lib/mysql "
"directory:"
msgstr ""
"/var/lib/mysql dizininin sahiplik ve izin ayarlarını da gözden "
"geçirmelisiniz:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.7.templates:4001
msgid "Remove all MySQL databases?"
msgstr "Tüm MySQL veritabanları kaldırılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.7.templates:4001
msgid ""
"The /var/lib/mysql directory which contains the MySQL databases is about to "
"be removed."
msgstr ""
"MySQL veritabanlarını barındıran /var/lib/mysql dizini kaldırılmak üzere"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.7.templates:4001
msgid ""
"This will also erase all data in /var/lib/mysql-files as well as /var/lib/"
"mysql-keyring."
msgstr ""
"Bu aynı zamanda /var/lib/mysql-files ve /var/lib/mysql-keyring "
"dosyalarındaki tüm verileri de silecek."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.7.templates:4001
msgid ""
"If you're removing the MySQL package in order to later install a more recent "
"version or if a different mysql-server package is already using it, the data "
"should be kept."
msgstr ""
"EÄ?er MySQL paketini sonrasında daha güncel bir sürümünü kurmak üzere "
"kaldırıyorsanız ya da veritabanlarınıza baÅ?ka bir mysql-server paketi ile "
"eriÅ?iyorsanız, veritabanlarınızı kaldırmamalısınız."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.7.templates:5001
msgid "Start the MySQL server on boot?"
msgstr "MySQL açılıÅ? sırasında kendiliÄ?inden baÅ?latılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.7.templates:5001
msgid ""
"The MySQL server can be launched automatically at boot time or manually with "
"the '/etc/init.d/mysql start' command."
msgstr ""
"MySQL sunucusu açılıÅ? sırasında kendiliÄ?inden ya da sonradan elle '/etc/init."
"d/mysql start' komutu çalıÅ?tırılarak baÅ?latılabilir."

#. Type: password
#. Description
#: ../mysql-server-5.7.templates:6001
msgid "New password for the MySQL \"root\" user:"
msgstr "MySQL \"root\" kullanıcısı için yeni parola:"

#. Type: password
#. Description
#: ../mysql-server-5.7.templates:6001
msgid ""
"While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
"the MySQL administrative \"root\" user."
msgstr ""
"Zorunlu olmasa da MySQL yönetimsel \"root\" kullanıcısı için bir parola "
"oluÅ?turulması kuvvetle önerilir."

#. Type: password
#. Description
#: ../mysql-server-5.7.templates:6001
msgid "If this field is left blank, the password will not be changed."
msgstr "Bu alanın boÅ? bırakılması durumunda parola deÄ?iÅ?tirilmeyecektir."

#. Type: password
#. Description
#: ../mysql-server-5.7.templates:7001
msgid "Repeat password for the MySQL \"root\" user:"
msgstr "MySQL \"root\" kullanıcısının parolasını yineleyin:"

#. Type: error
#. Description
#: ../mysql-server-5.7.templates:8001
msgid "Password input error"
msgstr "Parola giriÅ?i hatalı"

#. Type: error
#. Description
#: ../mysql-server-5.7.templates:8001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "GirdiÄ?iniz parolalar eÅ?leÅ?miyor, lütfen yeniden deneyin."

#. Type: error
#. Description
#: ../mysql-server-5.7.templates:9001
msgid "NDB Cluster seems to be in use"
msgstr "NDB Cluster kullanımda gibi görünüyor"

#. Type: error
#. Description
#: ../mysql-server-5.7.templates:9001
msgid ""
"MySQL-5.7 no longer provides NDB Cluster support. Please migrate to the new "
"mysql-cluster-server package and remove all lines starting with \"ndb\" from "
"all config files below /etc/mysql/."
msgstr ""
"MySQL-5.7 artık NDB Cluster desteÄ?i vermemektedir. Lütfen yeni mysql-cluster-"
"server paketine geçin ve /etc/mysql/ dizinindeki tüm yapılandırma "
"dosyalarından \"ndb\" ile baÅ?layan satırları kaldırın."

#~ msgid "Really proceed with downgrade?"
#~ msgstr "Sürüm düÅ?ürme iÅ?lemine gerçekten baÅ?lansın mı?"

#~ msgid "A file named /var/lib/mysql/debian-*.flag exists on this system."
#~ msgstr ""
#~ "Bu sistemde /var/lib/mysql/debian-*.flag adlı bir dosya bulunmaktadır."

#~ msgid ""
#~ "Such a file is an indication that a mysql-server package with a higher "
#~ "version has been installed previously."
#~ msgstr ""
#~ "Böyle bir dosyanın varlıÄ?ı daha yüksek sürümde bir mysql-server paketinin "
#~ "önceden kurulu olduÄ?unu gösterir."

#~ msgid ""
#~ "There is no guarantee that the version you're currently installing will "
#~ "be able to use the current databases."
#~ msgstr ""
#~ "Kurmakta olduÄ?unuz sürümün var olan veritabanlarını kullanabileceÄ?inin "
#~ "garantisi yoktur."

#~ msgid "Unable to set password for the MySQL \"root\" user"
#~ msgstr "MySQL \"root\" kullanıcısı için parola oluÅ?turulamadı"

#~ msgid ""
#~ "An error occurred while setting the password for the MySQL administrative "
#~ "user. This may have happened because the account already has a password, "
#~ "or because of a communication problem with the MySQL server."
#~ msgstr ""
#~ "MySQL Sunucusu yönetimsel kullanıcısı için parola oluÅ?turulurken bir hata "
#~ "oluÅ?tu. Bu hataya, ilgili hesabın zaten bir parolası olması ya da MySQL "
#~ "sunucusu ile yaÅ?anan iletiÅ?im sorunları neden olmuÅ? olabilir."

#~ msgid ""
#~ "You should check the account's password after the package installation."
#~ msgstr ""
#~ "Paketin kurulumundan sonra ilgili hesabın parolasını denetlemelisiniz."

#~ msgid ""
#~ "Please read the /usr/share/doc/mysql-server-5.7/README.Debian file for "
#~ "more information."
#~ msgstr ""
#~ "Daha fazla bilgi için lütfen /usr/share/doc/mysql-server-5.7/README."
#~ "Debian dosyasını inceleyin."

#~ msgid ""
#~ "To use mysql you must install an equivalent user and group to the "
#~ "following and ensure yourself that /var/lib/mysql has the right "
#~ "permissions (the uid/gid may be different)."
#~ msgstr ""
#~ "Mysql'i kullanmak için aÅ?aÄ?ıdakiyle eÅ?deÄ?er bir kullanıcı ve grup "
#~ "tanımlamalı, ve /var/lib/mysql izinlerinin uygun Å?ekilde ayarlandıÄ?ından "
#~ "emin olmalısınız (uid/gid farklı olabilir)."

#~ msgid ""
#~ "/etc/passwd:   mysql:x:100:101:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/false"
#~ msgstr ""
#~ "/etc/passwd:   mysql:x:100:101:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/false"

#~ msgid "/etc/group:    mysql:x:101:"
#~ msgstr "/etc/group:    mysql:x:101:"

#~ msgid "/var/lib/mysql:  drwxr-xr-x  mysql  mysql"
#~ msgstr "/var/lib/mysql:  drwxr-xr-x  mysql  mysql"

#, fuzzy
#~ msgid "Please also read http://www.mysql.com/doc/en/Upgrade.html";
#~ msgstr "Lütfen http://www.mysql.com/doc/en/Upgrade.html belgesini okuyun"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "MySQL will only install if you have a non-numeric hostname that is "
#~ "resolvable via the /etc/hosts file. E.g. if the \"hostname\" command "
#~ "returns \"myhostname\" then there must be a line like \"10.0.0.1 "
#~ "myhostname\"."
#~ msgstr ""
#~ "MySQL sadece /etc/hosts dosyası yoluyla çözülebilir NUMERİK OLMAYAN bir "
#~ "makine adına sahipseniz kurulacaktır. Ã?rneÄ?in, eÄ?er \"hostname\" komutu "
#~ "\"makinem\" ismini döndürüyorsa, bu dosya içinde \"10.0.0.1 makinem\" "
#~ "gibi bir satır olmalıdır."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "A new mysql user \"debian-sys-maint\" will be created. This mysql account "
#~ "is used in the start/stop and cron scripts. Don't delete."
#~ msgstr ""
#~ "Yeni mysql kullanıcısı \"debian-sys-maint\" yaratılacak. Bu hesap, "
#~ "baÅ?langıç betiklerinde ve cron içinde kullanılıyor. Bu hesabı silmeyin."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Please remember to set a PASSWORD for the MySQL root user! If you use a /"
#~ "root/.my.cnf, always write the \"user\" and the \"password\" lines in "
#~ "there, never only the password!"
#~ msgstr ""
#~ "Lütfen MySQL root kullanıcısı için bir PAROLA girmeyi unutmayın! EÄ?er /"
#~ "root/.my.cnf kullanıyorsanız, \"user\" ve \"password\" satırlarını her "
#~ "zaman buraya ekleyin, sadece parolayı deÄ?il! Daha fazla bilgi için /usr/"
#~ "share/doc/mysql-server/README.Debian dosyasını okuyun."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Should I remove all databases below /var/lib/mysql as you are purging the "
#~ "mysql-server package?"
#~ msgstr ""
#~ "mysql-server paketi kaldırıldıktan sonra bütün veritabanları silinsin mi?"

#~ msgid ""
#~ "Networking is disabled by default for security reasons. You can enable it "
#~ "by commenting out the skip-networking option in /etc/mysql/my.cnf."
#~ msgstr ""
#~ "AÄ?, öntanımlı olarak güvenlik gerekçeleriyle devre dıÅ?ı bırakıldı. Bu "
#~ "özelliÄ?i /etc/mysql/my.cnf dosyası içindeki \"skip-networking\" "
#~ "seçeneÄ?ini kaldırarak etkinleÅ?tirebilirsiniz."

#~ msgid "security and update notice"
#~ msgstr "güvenlik ve güncelleme duyurusu"

#~ msgid ""
#~ "Should I remove everything below /var/lib/mysql when you purge the mysql-"
#~ "server package with the \"dpkg --purge mysql-server\" command (i.e. "
#~ "remove everything including the configuration) somewhen? (default is not)"
#~ msgstr ""
#~ "mysql-server paketini temizlemek için \"dpkg --purge mysql-server\" "
#~ "komutunu kullandıÄ?ınızda (yani yapılandırma dahil herÅ?eyi silmek) /var/"
#~ "lib/mysql altındaki herÅ?eyi sileyim mi? (öntanımlı cevap hayır'dır)."

#~ msgid "Please run mysql_fix_privilege_tables !"
#~ msgstr "Lütfen mysql_fix_privilege_tables komutunu çalıÅ?tırın!"

#~ msgid ""
#~ "I will ensure secure permissions of /var/lib/mysql by replacing GIDs "
#~ "other than root and mysql with mysql."
#~ msgstr ""
#~ "/var/lib/mysql'in izinlerinin güvenli olmasını saÄ?lamak amacıyla, buna "
#~ "ait GID'leri root ve mysql'den farklı olacak Å?ekilde deÄ?iÅ?tireceÄ?im."

#~ msgid ""
#~ "Instructions how to enable SSL support are in /usr/share/doc/mysql-server/"
#~ msgstr ""
#~ "SSL desteÄ?ini nasıl etkinleÅ?tirebileceÄ?inize iliÅ?kin talimatlar /usr/"
#~ "share/doc/mysql-server/ içinde."

#~ msgid "mysql_fix_privileges_tables will be executed"
#~ msgstr "mysql_fix_privileges_tables çalıÅ?tırılacak"

#~ msgid ""
#~ "The latest MySQL versions have an enhanced, more fine grained, privilege "
#~ "system. To make use of it, some new fields must be added to the tables "
#~ "in the \"mysql\" database. This is done by the "
#~ "mysql_fix_privilege_tables script during this upgrade regardless of if "
#~ "the server is currently running or not!"
#~ msgstr ""
#~ "En son MySQL sürümleri zenginleÅ?tirilmiÅ?, daha ayrıntılandırılmıÅ? bir "
#~ "ayrıcalık (privilege) sistemine sahiptir. Yeni sistemi kullanmak için, "
#~ "\"mysql\" veritabanındaki tablolara bazı yeni alanlar eklenmelidir. Bu "
#~ "iÅ?lem, sunucunun çalıÅ?ıp çalıÅ?mamasına baÄ?lı olmaksızın "
#~ "mysql_fix_privilege_tables betiÄ?i tarafından bu yükseltme sırasında "
#~ "yapılır."

#~ msgid ""
#~ "This script is not supposed to give any user more rights that he had "
#~ "before, if you encounter such a case, please contact me."
#~ msgstr ""
#~ "Bu betiÄ?in hiç bir kullanıcıya öncekinden daha fazla hak kazandırmadıÄ?ı "
#~ "varsayılıyor. EÄ?er bunun aksinde bir durumla karÅ?ılaÅ?ırsanız, lütfen "
#~ "benimle baÄ?lantıya geçin."

#~ msgid "Make MySQL reachable via network?"
#~ msgstr "MySQL network üzerinden ulaÅ?ılabilir olsun mu?"

#~ msgid ""
#~ "Should MySQL listen on a network reachable TCP port? This is not "
#~ "necessary for use on a single computer and could be a security problem."
#~ msgstr ""
#~ "MySQL aÄ? üzerinde ulaÅ?ılabilen bir TCP portunu dinlesin mi? Tek olan bir "
#~ "bilgisayar için bu ayar gerekli deÄ?ildir ve bir güvenlik sorunu "
#~ "oluÅ?turabilir."

#~ msgid "Enable chroot mode?"
#~ msgstr "chroot kipi etkinleÅ?tirilsin mi?"

#~ msgid ""
#~ "MySQL is able to jail itself into the /var/lib/mysql_jail directory so "
#~ "that users cannot modify any files outside this directory. This improves "
#~ "resistence against crackers, too, as they are not able to modify system "
#~ "files."
#~ msgstr ""
#~ "MySQL kendini /var/lib/mysql_jail dizinine hapsederek kullanıcıların bu "
#~ "dizin dıÅ?ındaki hiç bir dosyayı deÄ?iÅ?tirmemesini saÄ?layabilir. Bu "
#~ "düzenleme, sistem dosyalarını deÄ?iÅ?tirmelerini engelleyeceÄ?inden, "
#~ "cracker'lara karÅ?ı dayanıklılıÄ?ı arttırır."

Reply to: