[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://adduser/tr.poMerhaba,

İlgili çeviriye herhangi bir yorum alamadım.

Göndermeden önce son defa görüşlerinize sunuyorum.

Çeviriyi ekte tr.po dosyasında, eskisi ile farkını ise tr.diff dosyasında bulabilirsiniz.


Atila KOÇ

--- tr.itt	2018-09-04 10:28:01.055373255 +0300
+++ tr.po	2018-09-04 10:36:20.562347947 +0300
@@ -1,32 +1,33 @@
 # Turkish translation of adduser.
 # This file is distributed under the same license as the adduser package.
 # Erçin EKER <erc.caldera@gmx.net>, 2006.
-# Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>, 2012.
+# Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>, 2012, 2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: adduser 3.113+nmu3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: adduser@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2018-02-02 16:43+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-06-17 18:02+0200\n"
-"Last-Translator: Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-09-04 10:36+0300\n"
+"Last-Translator: Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
 
 #. Type: title
 #. Description
 #: ../templates:2001
 msgid "Adduser"
-msgstr ""
+msgstr "adduser"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:3001
 msgid "Do you want system-wide readable home directories?"
-msgstr "Ev dizinlerinin herkes tarafından okunabilmesini ister misiniz?"
+msgstr "Ev dizinlerinin sistem geneline okunabilir olmasını ister misiniz?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -39,9 +40,9 @@
 msgstr ""
 "�ntanımlı olarak, kullanıcıların ev dizinlerine sistemdeki tüm "
 "kullanıcıların okuma eriÅ?imi yapmasına izin verilir. Daha yüksek güvenlik ve "
-"gizlilik için, ev dizinlerinin yalnızca sahipleri tarafından okunabilmesini "
-"isteyebilirsiniz. Å?üpheye düÅ?tüÄ?ünüzde, 'Evet' diyerek ev dizinlerinin "
-"herkes tarafından okunabilir olmasını saÄ?layınız."
+"gizlilik için, ev dizinlerinin yalnızca sahipleri tarafından okunabilir "
+"olmasını isteyebilirsiniz. Å?üpheye düÅ?tüÄ?ünüzde, 'Evet' diyerek ev "
+"dizinlerinin herkes tarafından okunabilmesini saÄ?layınız."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -50,5 +51,5 @@
 "This will only affect home directories of users added from now on with the "
 "adduser command."
 msgstr ""
-"Bu yalnızca bundan sonra 'adduser' komutu ile eklenecek kullanıcıların ev "
-"dizinlerini etkileyecektir."
+"Bu durum yalnızca 'adduser' komutu ile bundan sonra eklenecek kullanıcıların "
+"ev dizinlerini etkileyecektir."
# Turkish translation of adduser.
# This file is distributed under the same license as the adduser package.
# Erçin EKER <erc.caldera@gmx.net>, 2006.
# Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>, 2012, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: adduser 3.113+nmu3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: adduser@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-02 16:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-04 10:36+0300\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"

#. Type: title
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Adduser"
msgstr "adduser"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Do you want system-wide readable home directories?"
msgstr "Ev dizinlerinin sistem geneline okunabilir olmasını ister misiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"By default, users' home directories are readable by all users on the system. "
"If you want to increase security and privacy, you might want home "
"directories to be readable only for their owners. But if in doubt, leave "
"this option enabled."
msgstr ""
"�ntanımlı olarak, kullanıcıların ev dizinlerine sistemdeki tüm "
"kullanıcıların okuma eriÅ?imi yapmasına izin verilir. Daha yüksek güvenlik ve "
"gizlilik için, ev dizinlerinin yalnızca sahipleri tarafından okunabilir "
"olmasını isteyebilirsiniz. Å?üpheye düÅ?tüÄ?ünüzde, 'Evet' diyerek ev "
"dizinlerinin herkes tarafından okunabilmesini saÄ?layınız."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"This will only affect home directories of users added from now on with the "
"adduser command."
msgstr ""
"Bu durum yalnızca 'adduser' komutu ile bundan sonra eklenecek kullanıcıların "
"ev dizinlerini etkileyecektir."

Reply to: