[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po-debconf://adduser/tr.poEkip merhaba,

İlgili paketin daha önce çevirmiş olduğum ekteki çevirisini güncelleyeceğim.


Bilginize,

Atila

# Turkish translation of adduser.
# This file is distributed under the same license as the adduser package.
# Erçin EKER <erc.caldera@gmx.net>, 2006.
# Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: adduser 3.113+nmu3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: adduser@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-02 16:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-06-17 18:02+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: title
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Adduser"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Do you want system-wide readable home directories?"
msgstr "Ev dizinlerinin herkes tarafından okunabilmesini ister misiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"By default, users' home directories are readable by all users on the system. "
"If you want to increase security and privacy, you might want home "
"directories to be readable only for their owners. But if in doubt, leave "
"this option enabled."
msgstr ""
"�ntanımlı olarak, kullanıcıların ev dizinlerine sistemdeki tüm "
"kullanıcıların okuma eriÅ?imi yapmasına izin verilir. Daha yüksek güvenlik ve "
"gizlilik için, ev dizinlerinin yalnızca sahipleri tarafından okunabilmesini "
"isteyebilirsiniz. Å?üpheye düÅ?tüÄ?ünüzde, 'Evet' diyerek ev dizinlerinin "
"herkes tarafından okunabilir olmasını saÄ?layınız."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"This will only affect home directories of users added from now on with the "
"adduser command."
msgstr ""
"Bu yalnızca bundan sonra 'adduser' komutu ile eklenecek kullanıcıların ev "
"dizinlerini etkileyecektir."

Reply to: