[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://mariadb-10.0/tr.poHata göremedim gönderebilirsin 👍

On 05/26/2016 10:38 AM, Atila KOÇ wrote:
Dostlar,
RFR'ye yorum gelmedi.

Göndermeden önce bir kez daha danışayım, istedim.

Atila
--

mariadb-10.0.diff


--- mariadb-10.0.itt	2016-05-02 14:26:12.082275683 +0300
+++ mariadb-10.0.po	2016-05-16 15:06:16.464134753 +0300
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: mariadb-10.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: mariadb-10.0@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2016-04-13 11:44+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-12-18 15:28+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-05-16 15:06+0200\n"
 "Last-Translator: Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "Language: tr\n"
@@ -22,7 +22,7 @@
 #. Description
 #: ../mariadb-server-10.0.templates:2001
 msgid "The old data directory will be saved at new location."
-msgstr ""
+msgstr "Eski veritabanı dizini yeni konumuna kaydedilecektir."
#. Type: note
 #. Description
@@ -32,6 +32,9 @@
 "indicated a database binary format version that cannot automatically be "
 "upgraded (or downgraded)."
 msgstr ""
+"Bu sistemde /var/lib/mysql/debian-*.flag adlı bir dosya bulunmaktadır. "
+"Belirtilen numara kendiliğinden yükseltilemeyecek ya da geriletilemeyecek "
+"bir ikilik veritabanı biçimini işaret etmektedir."
#. Type: note
 #. Description
@@ -40,13 +43,15 @@
 "Therefore the previous data directory will be renamed to /var/lib/mysql-* "
 "and a new data directory will be initialized at /var/lib/mysql."
 msgstr ""
+"Önceki veri dizini /var/lib/mysql-* olarak yeniden adlandırılacak ve yeni "
+"veri dizini /var/lib/mysql konumunda hazırlanacaktır."
#. Type: note
 #. Description
 #: ../mariadb-server-10.0.templates:2001
 msgid ""
 "Please manually export/import your data (e.g. with mysqldump) if needed."
-msgstr ""
+msgstr "Gerektiğinde verinizi elle (ör. mysqldump ile) içe/dışa aktarın."
#. Type: note
 #. DescriptionReply to: