[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://guacamole/tr.poOn 17-09-2015 15:45, Atila KOÇ wrote:
Dostlar,
Çevriyi ekte görüşlerinize sunarım.

Atila
Gayet iyi, doğrudan gönderebilirsin. Teşekkürler.


Reply to: