[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://postgresql-common/tr.poDostlar,
RFR ile farkı .diff dosyasındadır.

Görüşlerinize sunarım.

Atila KOÇ
--- postgresql-common_169_tr.rfr	2015-08-17 13:44:48.138603646 +0300
+++ postgresql-common_169_tr.po	2015-09-08 10:08:16.664215012 +0300
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: postgresql-common\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: postgresql-common@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-05-20 11:16+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-08-17 13:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-09-08 10:08+0200\n"
 "Last-Translator: Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "Language: tr\n"
@@ -35,10 +35,10 @@
 "${oldversion} clusters with pg_upgradecluster (see manpage)."
 msgstr ""
 "PostgreSQL'in ${old} sürümü artık eskimiÅ? olduÄ?u halde sisteminizde hâlâ bu "
-"sürümdeki istemci ya da sunucu paketleri yüklüdür. Lütfen en yeni paketleri "
-"(postgresql-${latest} ve postgresql-client-${latest}) yükleyin ve mevcut "
-"${oldversion} sürüm kümelerini pg_upgradecluster ile yükseltin (ayrıntılar "
-"için kılavuz sayfasına bakın)."
+"sürümdeki istemci ya da sunucu paketleri kuruludur. Lütfen en yeni paketleri "
+"(postgresql-${latest} ve postgresql-client-${latest}) kurun ve mevcut "
+"${oldversion} sürüm kümelerini pg_upgradecluster komutunu kullanarak "
+"yükseltin (ayrıntılar için kılavuz sayfasına bakın)."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -50,7 +50,7 @@
 "${latest} cluster (pg_dropcluster --stop ${latest} main, see manpage for "
 "details)."
 msgstr ""
-"postgresql-${latest} paketinin kurulumunun öntanımlı ${latest}/main kümesini "
+"postgresql-${latest} kurulumunun öntanımlı ${latest}/main kümesini "
 "oluÅ?turacaÄ?ını unutmayın. EÄ?er ${old}/main kümesini yükseltmek istiyorsanız "
 "mevcut ${latest} sürüm kümesini kaldırmalısınız. Bu iÅ?i pg_dropcluster --"
 "stop ${latest} main komutuyla yapabilirsiniz. Ayrıntılar için kılavuz "
@@ -106,9 +106,9 @@
 "does not reconfigure existing clusters."
 msgstr ""
 "UNIX bazlı soket baÄ?lantıları (ph_hba.conf dosyasında \"local\" tipi ile "
-"listelenenler) bu ayardan etkilenmezler. Bu ayar paketin yüklenmesi "
-"sırasında ya da pg_createcluster komutu kullanılarak üretilen yeni "
-"PostgreSQL kümelerini ilgilendirir; varolan kümeleri etkilemez."
+"listelenenler) bu ayardan etkilenmezler. Bu ayar paketin kurulumu sırasında "
+"ya da pg_createcluster komutu kullanılarak oluÅ?turulan yeni PostgreSQL "
+"kümelerini ilgilendirir; varolan kümeleri etkilemez."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2008.
# Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: postgresql-common\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: postgresql-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-20 11:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-08 10:08+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:2001
msgid "Obsolete major version ${old}"
msgstr "${old} eskimiÅ? ana sürümü"

#. Type: error
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:2001
msgid ""
"The PostgreSQL version ${old} is obsolete, but the server or client packages "
"are still installed. Please install the latest packages (postgresql-"
"${latest} and postgresql-client-${latest}) and upgrade the existing "
"${oldversion} clusters with pg_upgradecluster (see manpage)."
msgstr ""
"PostgreSQL'in ${old} sürümü artık eskimiÅ? olduÄ?u halde sisteminizde hâlâ bu "
"sürümdeki istemci ya da sunucu paketleri kuruludur. Lütfen en yeni paketleri "
"(postgresql-${latest} ve postgresql-client-${latest}) kurun ve mevcut "
"${oldversion} sürüm kümelerini pg_upgradecluster komutunu kullanarak "
"yükseltin (ayrıntılar için kılavuz sayfasına bakın)."

#. Type: error
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:2001
msgid ""
"Please be aware that the installation of postgresql-${latest} will "
"automatically create a default cluster ${latest}/main. If you want to "
"upgrade the ${old}/main cluster, you need to remove the already existing "
"${latest} cluster (pg_dropcluster --stop ${latest} main, see manpage for "
"details)."
msgstr ""
"postgresql-${latest} kurulumunun öntanımlı ${latest}/main kümesini "
"oluÅ?turacaÄ?ını unutmayın. EÄ?er ${old}/main kümesini yükseltmek istiyorsanız "
"mevcut ${latest} sürüm kümesini kaldırmalısınız. Bu iÅ?i pg_dropcluster --"
"stop ${latest} main komutuyla yapabilirsiniz. Ayrıntılar için kılavuz "
"sayfasına bakın."

#. Type: error
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:2001
msgid ""
"The old server and client packages are no longer supported. After the "
"existing clusters are upgraded, the postgresql-${old} and postgresql-client-"
"${old} packages should be removed."
msgstr ""
"Eski sunucu ve istemci paketleri artık desteklenmiyor. Var olan kümeler "
"yükseltildikten sonra postgresql-${old} ve postgresql-client-${old} "
"paketlerinin kaldırılması önerilir."

#. Type: error
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:2001
msgid ""
"Please see /usr/share/doc/postgresql-common/README.Debian.gz for details."
msgstr ""
"Ayrıntılar için lütfen /usr/share/doc/postgresql-common/README.Debian.gz "
"belgesine bakın."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:3001
msgid "Enable SSL by default in new PostgreSQL clusters?"
msgstr "Yeni PostgreSQL kümelerinde, SSL öntanımlı olarak etkinleÅ?tirilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:3001
msgid ""
"PostgreSQL supports SSL-encrypted connections. This is usually a good thing. "
"However, if the database is solely accessed using TCP connections on "
"localhost, SSL can be turned off without introducing security issues."
msgstr ""
"PostgreSQL SSL ile Å?ifrelenmiÅ? baÄ?lantıları destekler. SSL kullanmak "
"genellikle iyidir. Bununla beraber, veritabanına yalnızca yerel makineden ve "
"TCP baÄ?lantıları kullanılarak eriÅ?iliyorsa, SSL'in devre dıÅ?ı bırakılması "
"güvenlik açıÄ?ına neden olmaz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:3001
msgid ""
"UNIX domain socket connections (called \"local\" in pg_hba.conf) are not "
"affected by this setting. This setting concerns new PostgreSQL clusters "
"created during package install, or by using the pg_createcluster command. It "
"does not reconfigure existing clusters."
msgstr ""
"UNIX bazlı soket baÄ?lantıları (ph_hba.conf dosyasında \"local\" tipi ile "
"listelenenler) bu ayardan etkilenmezler. Bu ayar paketin kurulumu sırasında "
"ya da pg_createcluster komutu kullanılarak oluÅ?turulan yeni PostgreSQL "
"kümelerini ilgilendirir; varolan kümeleri etkilemez."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:3001
msgid "If unsure, enable SSL."
msgstr "Emin deÄ?ilseniz, SSL'i etkinleÅ?tirin."

Reply to: