[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ITT] po-debconf://grub2/tr.poOn 12/12/2014 09:58 AM, Atila KOÇ wrote:
Dostlar, Ekteki çeviriyi  güncelleyeceğim.

Orjinal metin biraz sorunlu, şurada bahsedilen noktalara dikkat edebilirsen iyi olur:
https://lists.debian.org/debian-i18n/2014/12/msg00007.html


Reply to: