[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debconf 1.5.54: Please update the PO translation for the package debconfHi,

You are noted as the last translator of the translation for
debconf. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against debconf.

The deadline for receiving the updated translation is
Sat, 13 Dec 2014 06:54:57 +0100.

Thanks in advance,

# Turkish translation of debconf.
# This file is distributed under the same license as the debconf package.
# Recai Oktaş <roktas@omu.edu.tr>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debconf\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-04-22 20:04-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-06 17:55+0300\n"
"Last-Translator: Recai Oktaş <roktas@debian.org>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:76
#, perl-format
msgid "falling back to frontend: %s"
msgstr "varsayılan önyüz: %s"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:84
#, perl-format
msgid "unable to initialize frontend: %s"
msgstr "ilklendirilemeyen önyüz: %s"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:90
#, perl-format
msgid "Unable to start a frontend: %s"
msgstr "başlatılamayan önyüz: %s"

#: ../Debconf/Config.pm:130
msgid "Config database not specified in config file."
msgstr "Yapılandırma veritabanı yapılandırma dosyasında belirtilmemiş."

#: ../Debconf/Config.pm:134
msgid "Template database not specified in config file."
msgstr "Şablon veritabanı yapılandırma dosyasında belirtilmemiş."

#: ../Debconf/Config.pm:139
msgid ""
"The Sigils and Smileys options in the config file are no longer used. Please "
"remove them."
msgstr ""
"Yapılandırma dosyasında İşaretler ve Gülen yüzler (smiley) seçenekleri artık "
"kullanılmıyor. Lütfen bunları kaldırın."

#: ../Debconf/Config.pm:153
#, perl-format
msgid "Problem setting up the database defined by stanza %s of %s."
msgstr "%2$s %1$s tarafından tanımlanmış veritabanı ayarında sorun."

#: ../Debconf/Config.pm:228
msgid ""
" -f, --frontend\t\tSpecify debconf frontend to use.\n"
" -p, --priority\t\tSpecify minimum priority question to show.\n"
"    --terse\t\t\tEnable terse mode.\n"
msgstr ""
" -f, --frontend\t\tKullanılacak debconf önyüzünü belirt.\n"
" -p, --priority\t\tGösterilecek soruların asgari önceliklerini belirt.\n"
"    --terse\t\t\tÖzet kipi etkinleştir.\n"

#: ../Debconf/Config.pm:308
#, perl-format
msgid "Ignoring invalid priority \"%s\""
msgstr "Geçersiz \"%s\" önceliği göz ardı ediliyor"

#: ../Debconf/Config.pm:309
#, perl-format
msgid "Valid priorities are: %s"
msgstr "Geçerli öncelikler şunlardır: %s"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Multiselect.pm:31
#: ../Debconf/Element/Editor/Select.pm:31
msgid "Choices"
msgstr "Seçimler"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:36
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:59
#: ../Debconf/Element/Teletype/Boolean.pm:28
msgid "yes"
msgstr "evet"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:39
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:62
#: ../Debconf/Element/Teletype/Boolean.pm:29
msgid "no"
msgstr "hayır"

#: ../Debconf/Element/Editor/Multiselect.pm:32
msgid ""
"(Enter zero or more items separated by a comma followed by a space (', ').)"
msgstr ""
"(Sıfır, bir veya daha fazla sayıda öğeyi virgül ve boşluk (', ') ile "
"ayırarak girin.)"

#: ../Debconf/Element/Gnome.pm:182
msgid "_Help"
msgstr "_Yardım"

#: ../Debconf/Element/Gnome.pm:184
msgid "Help"
msgstr "Yardım"

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:40
#, fuzzy
msgid ""
"Debconf is not confident this error message was displayed, so it mailed it "
"to you."
msgstr ""
"Debconf bu hata iletisini gösterecek şekilde yapılandırılmadığından, ileti e-"
"posta olarak size gönderildi."

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:67
msgid "Debconf"
msgstr "Debconf"

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:90
#, perl-format
msgid "Debconf, running at %s"
msgstr "Debconf %s ile çalışıyor"

#: ../Debconf/Element/Select.pm:95 ../Debconf/Element/Select.pm:110
#, perl-format
msgid ""
"Input value, \"%s\" not found in C choices! This should never happen. "
"Perhaps the templates were incorrectly localized."
msgstr ""
"Giriş değeri \"%s\", C seçenekleri arasında bulunamadı! Böyle bir hata asla "
"olmamalıydı. Şablonların yerelleştirilmesinde hata yapılmış olabilir."

#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:27
msgid "none of the above"
msgstr "yukarıdakilerden hiçbiri"

#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:47
msgid "Enter the items you want to select, separated by spaces."
msgstr "Seçmek istediğiniz öğeleri boşluklarla ayırarak girin."

#: ../Debconf/FrontEnd.pm:140
#, perl-format
msgid "Unable to load Debconf::Element::%s. Failed because: %s"
msgstr "Debconf::Element:%s yüklenemedi. Hatanın nedeni: %s"

#: ../Debconf/FrontEnd.pm:333
#, perl-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "%s yapılandırılıyor"

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:53
msgid "TERM is not set, so the dialog frontend is not usable."
msgstr "TERM ayarlanmadığından 'dialog' önyüzü kullanılamaz."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:56
msgid "Dialog frontend is incompatible with emacs shell buffers"
msgstr "Dialog önyüzü emacs kabuk tamponlarıyla uyumsuzdur"

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:59
msgid ""
"Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or "
"without a controlling terminal."
msgstr ""
"Dialog önyüzü bir akılsız (dumb) terminalde, emacs kabuk tamponunda veya "
"ayarlanmış bir terminal mevcut olmadığında çalışmayacaktır."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:105
msgid ""
"No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend "
"cannot be used."
msgstr ""
"Kullanılabilir nitelikte dialog benzeri bir program kurulu olmadığından "
"dialog tabanlı önyüz kullanılamaz."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:112
msgid ""
"Dialog frontend requires a screen at least 13 lines tall and 31 columns wide."
msgstr ""
"Dialog önyüzü en az 13 satır boyunda ve 31 sütun genişliğinde bir ekran "
"gerektirir."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:296
msgid "Package configuration"
msgstr "Paket yapılandırması"

#: ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:94
msgid ""
"You are using the editor-based debconf frontend to configure your system. "
"See the end of this document for detailed instructions."
msgstr ""
"Sisteminizi yapılandırmak için hâlihazırda metin düzenleyicisi tabanlı bir "
"debconf önyüzü kullanıyorsunuz. Ayrıntılı talimatlar için lütfen bu "
"belgenin son kısmına bakın."

#: ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:111
msgid ""
"The editor-based debconf frontend presents you with one or more text files "
"to edit. This is one such text file. If you are familiar with standard unix "
"configuration files, this file will look familiar to you -- it contains "
"comments interspersed with configuration items. Edit the file, changing any "
"items as necessary, and then save it and exit. At that point, debconf will "
"read the edited file, and use the values you entered to configure the system."
msgstr ""
"Metin düzenleyicisi tabanlı debconf önyüzü, düzenlenmeniz için size bir veya "
"daha fazla sayıda metin dosyası sunar. Bu da böyle bir metin dosyası. "
"Standart unix yapılandırma dosyalarına aşina iseniz bu dosya size tanıdık "
"gelecektir. Dosya, açıklama satırlarıyla karıştırılmış yapılandırma öğeleri "
"içermektedir. Gerekli öğeleri değiştirerek dosyayı düzenleyin ve daha sonra "
"dosyayı kaydederek çıkın. Bu yapıldığında, debconf düzenlenmiş dosyayı "
"okuyacak ve sistemi yapılandırmak için girdiğiniz değerleri kullanacaktır."

#: ../Debconf/FrontEnd/Gnome.pm:161 ../Debconf/FrontEnd/Kde.pm:100
#: ../Debconf/FrontEnd/Kde.pm:104
#, perl-format
msgid "Debconf on %s"
msgstr "Debconf %s"

#: ../Debconf/FrontEnd/Readline.pm:47
msgid "This frontend requires a controlling tty."
msgstr "Bu önyüz, denetleyici bir tty gerektirir."

#: ../Debconf/FrontEnd/Readline.pm:58
msgid "Term::ReadLine::GNU is incompatable with emacs shell buffers."
msgstr "Term::ReadLine::GNU emacs kabuk tamponlarıyla uyumsuzdur."

#: ../Debconf/FrontEnd/Teletype.pm:99
msgid "More"
msgstr "Daha"

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:66
#, perl-format
msgid "Note: Debconf is running in web mode. Go to http://localhost:%i/";
msgstr ""
"Not: Debconf şu an web kipinde çalışıyor. http://localhost:%i/ bağına girin."

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:166
msgid "Back"
msgstr "Geri"

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:168
msgid "Next"
msgstr "Sonraki"

#: ../Debconf/Template.pm:91
#, perl-format
msgid ""
"warning: possible database corruption. Will attempt to repair by adding back "
"missing question %s."
msgstr ""
"uyarı: muhtemel veritabanı hasarı. Eksik %s sorusu geriye eklenerek hasar "
"giderilmeye çalışılacak."

#: ../Debconf/Template.pm:206
#, perl-format
msgid ""
"Template #%s in %s has a duplicate field \"%s\" with new value \"%s\". "
"Probably two templates are not properly separated by a lone newline.\n"
msgstr ""
"%2$s içindeki #%1$s şablonu, yeni değeri \"%4$s\" olan mükerrer bir \"%3$s\" "
"alanı içeriyor. Muhtemelen iki şablon boş bir satırla uygun şekilde "
"ayrılmamış.\n"

#: ../Debconf/Template.pm:231
#, perl-format
msgid "Unknown template field '%s', in stanza #%s of %s\n"
msgstr "Bilinmeyen şablon alanı '%1$s' (%3$s #%2$s)\n"

#: ../Debconf/Template.pm:257
#, perl-format
msgid "Template parse error near `%s', in stanza #%s of %s\n"
msgstr "Şablon ayrıştırma hatası; '%1$s' civarında (%3$s #%2$s)\n"

#: ../Debconf/Template.pm:263
#, perl-format
msgid "Template #%s in %s does not contain a 'Template:' line\n"
msgstr "%2$s #%1$s şablonu 'Template:' satırı içermiyor\n"

#: ../dpkg-preconfigure:126
#, perl-format
msgid "must specify some debs to preconfigure"
msgstr "ön yapılandırma için bazı deb'ler verilmeli"

#: ../dpkg-preconfigure:131
msgid "delaying package configuration, since apt-utils is not installed"
msgstr "apt-utils kurulu olmadığından paket yapılandırması erteleniyor"

#: ../dpkg-preconfigure:138
#, perl-format
msgid "unable to re-open stdin: %s"
msgstr "stdin tekrar açılamıyor: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:169 ../dpkg-preconfigure:181
#, perl-format
msgid "apt-extracttemplates failed: %s"
msgstr "apt-extracttemplates başarısız: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:173 ../dpkg-preconfigure:185
#, perl-format
msgid "Extracting templates from packages: %d%%"
msgstr "Paketlerdeki ileti şablonları çıkarılıyor: %d%%"

#: ../dpkg-preconfigure:195
msgid "Preconfiguring packages ...\n"
msgstr "Paketler önyapılandırılıyor ...\n"

#: ../dpkg-preconfigure:207
#, perl-format
msgid "template parse error: %s"
msgstr "şablon ayrıştırma hatası: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:221
#, perl-format
msgid "debconf: can't chmod: %s"
msgstr "debconf: chmod başarısız: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:232
#, perl-format
msgid "%s failed to preconfigure, with exit status %s"
msgstr "%s ön yapılandırması başarısız, çıkış kodu %s"

#: ../dpkg-reconfigure:99
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: dpkg-reconfigure [options] packages\n"
" -u, --unseen-only\t\tShow only not yet seen questions.\n"
"    --default-priority\tUse default priority instead of low.\n"
"    --force\t\t\tForce reconfiguration of broken packages.\n"
"    --no-reload\t\tDo not reload templates. (Use with caution.)"
msgstr ""
"Kullanım: dpkg-reconfigure [seçenekler] paketler\n"
" -a, --all\t\t\tBütün paketleri tekrar yapılandır.\n"
" -u, --unseen-only\t\tSadece henüz gösterilmemiş soruları göster.\n"
"    --default-priority\tDüşük öncelik yerine öntanımlı önceliği kullan.\n"
"    --force\t\t\tBozuk durumdaki paketleri tekrar yapılandırmaya zorla."

#: ../dpkg-reconfigure:111
#, perl-format
msgid "%s must be run as root"
msgstr "%s root olarak çalıştırılmalı"

#: ../dpkg-reconfigure:138
msgid "please specify a package to reconfigure"
msgstr "lütfen tekrar yapılandırılacak bir paket belirtin"

#: ../dpkg-reconfigure:162
#, perl-format
msgid "%s is not installed"
msgstr "%s kurulu değil"

#: ../dpkg-reconfigure:166
#, perl-format
msgid "%s is broken or not fully installed"
msgstr "%s bozuk veya tam olarak kurulu değil"

#: ../debconf-communicate:53
msgid "Usage: debconf-communicate [options] [package]"
msgstr "Kullanım: debconf-communicate [seçenekler] [paket]"

#: ../debconf-mergetemplate:14
msgid ""
"debconf-mergetemplate: This utility is deprecated. You should switch to "
"using po-debconf's po2debconf program."
msgstr ""
"debconf-mergetemplate: Bu araç tavsiye edilmez. Bunun yerine po2debconf'a "
"ait po-debconf programını kullanmalısınız."

#: ../debconf-mergetemplate:66
msgid "Usage: debconf-mergetemplate [options] [templates.ll ...] templates"
msgstr ""
"Kullanım: debconf-mergetemplate [seçenekler] [templates.ll ...] şablonlar"

#: ../debconf-mergetemplate:71
msgid ""
"\n"
"    --outdated\t\tMerge in even outdated translations.\n"
"\t--drop-old-templates\tDrop entire outdated templates."
msgstr ""
"\n"
"    --outdated\t\tÇeviriler güncelliğini yitirmiş olsa bile birleştir.\n"
"\t--drop-old-templates\tGüncelliğini yitirmiş şablonların hepsini kaldır."

#: ../debconf-mergetemplate:119
#, perl-format
msgid "%s is missing"
msgstr "%s eksik"

#: ../debconf-mergetemplate:123
#, perl-format
msgid "%s is missing; dropping %s"
msgstr "%s eksik; %s kullanılmayacak"

#: ../debconf-mergetemplate:146
#, perl-format
msgid "%s is fuzzy at byte %s: %s"
msgstr "%s, %s bayt'ında bulanık: %s"

#: ../debconf-mergetemplate:151
#, perl-format
msgid "%s is fuzzy at byte %s: %s; dropping it"
msgstr "%s, %s bayt'ında bulanık: %s, kullanılmayacak"

#: ../debconf-mergetemplate:168
#, perl-format
msgid "%s is outdated"
msgstr "%s güncelliğini yitirmiş"

#: ../debconf-mergetemplate:173
#, perl-format
msgid "%s is outdated; dropping whole template!"
msgstr "%s güncelliğini yitirmiş; şablon kullanılmayacak!"

#: ../debconf:95
msgid "Usage: debconf [options] command [args]"
msgstr "Kullanım: debconf [seçenekler] komut [değişkenler]"

#: ../debconf:97
msgid ""
"\n"
" -o, --owner=package\t\tSet the package that owns the command."
msgstr ""
"\n"
" -o, --owner=paket\t\tKomutun sahibi olan paketi belirt."

#~ msgid "Cannot read status file: %s"
#~ msgstr "Durum dosyası okunamıyor: %s"

#~ msgid "Save (mail) Note"
#~ msgstr "Notu (eposta) Kaydet"

#~ msgid "Debconf was asked to save this note, so it mailed it to you."
#~ msgstr "Debconf'un kaydetmesi istendiğinden bu not size postalandı."

#~ msgid "Information"
#~ msgstr "Bilgi"

#~ msgid "The note has been mailed."
#~ msgstr "Not postalandı."

#~ msgid "Error"
#~ msgstr "Hata"

#~ msgid "Unable to save note."
#~ msgstr "Not kaydedilemedi."

#~ msgid ""
#~ "Debconf was not configured to display this note, so it mailed it to you."
#~ msgstr ""
#~ "Debconf bu notu gösterecek şekilde yapılandırılmadığından, not e-posta "
#~ "olarak size gönderildi."

Reply to: