[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ITT] po://iso-codes/iso_3166/tr.poOn 11/29/2014 02:13 AM, Atila KOÇ wrote:
Dostlar,
Ekteki çeviriyi güncellemek istiyorum.

Atila
Ben onu debian-installer için güncelledim, senin de güncellemene gerek yok.


Reply to: