[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://postfix/tr.poOn 11/13/2014 12:38 PM, Atila KOÇ wrote:

 msgid "Postfix version 2.10 adds smtpd_relay_restrictions, to separate relaying restrictions from recipient restrictions, and you have a non-default value for smtpd_recipient_restrictions."
-msgstr ""
+msgstr "Aktarım kısıtlamalarını alıcı kısıtlamalarından ayırmak için, Postfix 2.10 sürümüne 'smtpd_relay_restrictions' girdisi eklenmiştir ve sizin girdiniz öntanımlı değerden farklıdır."

msgstr "Aktarım kısıtlamalarını alıcı kısıtlamalarından ayırmak için, Postfix 2.10 sürümüne 'smtpd_relay_restrictions' girdisi eklenmiştir ve smtpd_recipient_restrictions girdisinin mevcut değeri öntanımlı değerden farklıdır."

+msgstr "Postfix, sürümü 2.6'dan eski çekirdeklerde olmayan özellikleri kullanır. Kurulumu sürdürürseniz, Postfix çalışmayacaktır."
Kurulumu sürdürürseniz -> kuruluma devam ederseniz, kurulumu devam ettirirseniz vb.

+msgstr "Bu sorunun giderilememesi çalışmayan bir posta sunucusu ile sonuçlanacaktır. Bu seçeneği geri çevirip yükseltmeden vazgeçer ve bu yapılandırmayı elle yürütürsünüz ya da bu seçeneği seçer ve master.cf dosyasının, bu açıdan, Postfix'in 2.4 sürümü ile uyumlu hale getirilmesine izin verirsiniz."
yapılandırmayı elle yürütmek?

 msgid "The \"mail name\" is the domain name used to \"qualify\" _ALL_ mail addresses without a domain name. This includes mail to and from <root>: please do not make your machine send out mail from root@example.org unless root@example.org has told you to."
-msgstr "\"mailname\" ağ alan adı içermeyen tüm adresleri tanımlamak için kullanılacak ağ alan adıdır. Bu tutum <root> kullanıcısına gelecek ya da ondan gidecek tüm postaları da kapsar: 'root' kullanıcısı sizden aksini istemedikçe makinenizin root@example.org adresinden posta göndermesini sağlamayınız."
+msgstr "\"mailname\" ağ alan adı içermeyen tüm adresleri tanımlamak için kullanılacak ağ alan adıdır. Bu tutum <root> kullanıcısına gelecek ya da ondan gidecek tüm postaları da kapsar: root@example.org kullanıcısı sizden aksini istemedikçe makinenizin root@example.org adresinden posta göndermesini sağlamayınız."

mailname'e bir önceki iletide "posta adı" denilmiş. Eğer buradaki ona işaret ediyorsa bunu da çevirmek gerekir.

+msgstr "Bu nedenle, eğer yerel makinede bir posta adresi gecici@example.org ise, bu seçenek için uygun değer example.org olacaktır."
yerel makinedeki bir posta adresi

+msgstr "Bir etki alanı, sunucu, sunucu:port, [adres] ya da [adres]:port seçiniz. MX aramalarını kapatmak için [varış noktası] yapısını kullanınız. Sunucunuz aktarım yapmayacaksa boş bırakınız."
seçin, bırakın. Birkaç farklı yerde daha var.
Kulağa çok kaba gelirse başına lütfen eklenebilir.

"Seçeneğe bağlı oluşturulan transport(5) tablosunda gönderilecek posta alan adı için bir eşleşme bulunmadığı durumlarda 'relayhost' parametresi posta gönderecek öntanımlı sunucuyu belirtir.
Bu cümle çok uzun olmuş, hiç anlaşılmıyor. Orjinali de uzun ama bölünürse daha iyi olur.


Reply to: