[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#763825] po://dpkg/po/tr.poZamansız oldu ama yeni upload ihtimalini [1] görünce treni kaçırmak istemedim.

Çeviriyi güncelleme şansımız her zaman var, her türlü yorumunuzu bekliyorum.

[1] https://lists.debian.org/debian-bsd/2014/10/msg00032.html


Reply to: